Annonse
Fortjener vi virkelig politikere som frivillig frasier seg sitt ansvar som folkevalgte og i stedet overfører det til Sametinget? skriver Per Tore Bech Nygård. Foto: Oddgeir Isaksen, iFinnmark

Et ja eller nei til lokaldemokrati

Det nærmer seg valg, og vi skal bestemme oss for hvilke partier og politikere som skal få det verdifulle ansvaret for kommunens og fylkeskommunens utvikling og ALLE innbyggeres ve og vel – inkludert samer. Er det da lurt å velge inn de som gjerne avstår fra det demokratiske ansvaret velgerne gir dem?

Etter valget i høst blir kommuner og fylkeskommuner sannsynligvis tilsendt et forslag til lov som skal påtvinge kommunene og fylkeskommunene konsultasjonsplikt med Sametinget. En slik konsultasjonsplikt innebærer i realiteten en forhandlingsplikt.

Lovforslaget, som regjeringen sammen med Sametinget i hemmelighet har forberedt, begrenser kraftig det lokale demokratiske handlingsrommet og medfører økt byråkrati. Det innebærer, hvis det blir vedtatt, at kommunene og fylkeskommunen skal måtte forhandle med Sametinget og andre samiske interesser i alle saker som disse ser seg tjent med.

Så effektivt kan lokaldemokratiet settes ut av spill.

Fra før vet vi at både Tromsø og Alta kommuner har inngått samarbeidsavtaler med Sametinget hvor de på flere samfunnsområder legger til rette for at Sametinget skal kunne instruere kommunene. På den måten har kommunepolitikerne vedtatt å frasi seg lokaldemokratisk myndighet og bestemmelsesrett.

Fortjener vi virkelig politikere som frivillig frasier seg sitt ansvar som folkevalgte og i stedet overfører det til Sametinget?

Det nærmer seg valg, og vi skal bestemme oss for hvilke partier og politikere som skal få det verdifulle ansvaret for kommunens og fylkeskommunens utvikling og ALLE innbyggeres ve og vel – inkludert samer. Er det da lurt å velge inn de som gjerne avstår fra det demokratiske ansvaret velgerne gir dem?

Svaret bør være enkelt; før 9. september bør det avklares hvordan partiene og kandidatene stiller seg til maktoverføringen til Sametinget. De må komme på banen og klart tilkjennegi hva de mener i dette meget viktige veivalget.

De partier som ikke vil tilkjennegi sitt syn, må forstås dithen at de aksepterer å bli fratatt sitt ansvar. Da bør de selvsagt også gjerne slippe å få velgernes tillit.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse