Annonse
Det haster med å realisere de planene som faktisk per dato foreligger for Alta. Det er dårlig nytt for innbyggerne i vårt nordligste fylke å skyve hele utviklingen av sykehustjenester ut i det blå, slik Venstres Leif Wassmo og enkelte andre krever.Foto: Finnmarkssykehuset

Valgflesk på tilbud i Alta

Derimot var det hårreisende å være vitne til de profilerte politikernes skamløse framferd og plutselige velvilje for bygging av det omtalte sykehuset.

Leder i Finnmark Venstre Leif Wasskog prøver å forsvare at Venstres leder Trine Skei Grande og FrPs Terje Søviknes kom reisende til Alta under valgkampen og deltok i protestaksjonen for et nytt akuttsykehus i byen. Men det er ingen som har kritisert hverken disse to eller andre politikeres generelle reisevirksomhet, det være seg i eller utenom valgkamp. Derimot var det hårreisende å være vitne til de profilerte politikernes skamløse framferd og plutselige velvilje for bygging av det omtalte sykehuset.

Jeg har vært medlem i Helse-og omsorgskomiteen på Stortinget i åtte år, der både Venstre og FrP har vært representert. Jeg har til dags dato aldri hørt de to partiene kløyve et eneste ord om akuttsykehus i Alta. Tvert imot - da Nasjonal helse-og sykehusplan ble lagt fram for et drøyt år siden, slo planen fast at Finnmark skal ha to sykehus; i henholdsvis Hammerfest og Kirkenes. Hverken Venstre og FrP hadde noe som helst å tilføye i sakens anledning.

Det er med andre ord ikke aksjonistene som har lurt Skei Grande og Søviknes til å komme til Alta, det er de to politikerne som har lurt aksjonistene til å tro at FrP og Venstre plutselig er blitt for noe de aldri har brydd seg om. Så dessverre, Leif Wasskog, dere er ført grundig bak lyset. Det forslaget som Venstre leverte i Stortinget helt på tampen av vårsesjonen om at man må utrede et fullverdig akuttsykehus i Alta, er spill for galleri som regjeringen har avslått før det er behandlet. Skulle et slikt forslag mot formodning få flertall i Stortinget, betyr det at alle planer for utvikling av spesialisthelsetjenesten i Finnmark blir lagt på is i overskuelig framtid. 

Av en eller annen grunn sammenligner Leif Wasskog situasjonen i Alta med Odda i Hordaland og viser til de vedtakene Stortinget gjorde i vår for lokalsykehuset der. Det er en sammenligning som ikke holder mål. Alta har en flyplass midt i byen med landets høyeste regularitet, der det står to fast stasjonerte ambulansefly. Disse flyene kan i løpet av kort tid være i Hammerfest eller Tromsø. Pasienter i Odda har nesten to og en halv times kjøring på en rasfarlig og svært værutsatt vei til sykehuset i Bergen. Og slett ingen flyplass i nærheten. Det er da heller ikke snakk om å bygge nytt sykehus i Odda, men å sikre at det eksisterende lokalsykehuset beholder en minimumsordning for akuttjenester, slik Nasjonal helse-og sykehusplan forutsatte. Jeg vil derfor anbefale Leif Wasskog å være noe mer etterrettelig i sin argumentasjon.                                                                   

Jeg har stor respekt for folk som står på for et bedre helsetilbud i sin region. Det er all grunn til å møte kravet fra Alta-samfunnet med respekt og lydhørhet. Derfor har Jonas Gahr Støre besøkt både Hammerfest og Alta for å presentere Arbeiderpartiets planer for Finnmark. Vi vil bygge opp tilbudet i Alta ytterligere for å gi flere tilbud lokalt, i samarbeid med Hammerfest og UNN. Det betyr blant annet:

  • Etablering av en egen slagenhet ved Alta nærsykehus, i samarbeid med Hammerfest og Tromsø for diagnostisering og behandling av hjerneslagspasienter.
  • Større poliklinisk aktivitet og lengre åpningstider ved Alta nærsykehus, med forslag til konkrete utvidelser blant annet innenfor fagområdene revmatologi, nevrologi, hudsykdommer, kreftbehandling og syn.
  • Reell stedlig ledelse med plassjef som har det operative ansvaret ved Alta nærsykehus.
  • Etablering av psykiatrisk vaktberedskap for hele Finnmark, lokalisert i Alta.
  • Igangsetting av en utredning om et mulig, fremtidig psykiatrisk sykehustilbud for Finnmark, lokalisert i Alta. Finnmark har som kjent ikke et psykiatrisk sykehus i dag.
  • Gjøre en fornyet vurdering av behovet for jetfly i Tromsø for å styrke beredskapen for Nord-Norge og Svalbard. 
  • En gjennomgang av ordningen med pasientreiser, spesielt med tanke på hvordan tilbudet til pasienter i Finnmark kan gjøres bedre.

Den befolkningsmessige utviklingen i Alta vil være bestemmende for hvordan akuttjenestene og fødetilbudet i regionen skal rigges på sikt. Dette må løpende vurderes. Men først og fremst haster det med å realisere de planene som faktisk per dato foreligger for Alta. Det er dårlig nytt for innbyggerne i vårt nordligste fylke å skyve hele utviklingen av sykehustjenester ut i det blå, slik Leif Wassmo og enkelte andre krever.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse