Annonse
Skal vi kunne gi reell valgfrihet, trenger vi en avbyråkratiseringsreform i omsorgstjenestene. Vi trenger å bygge tillit og ansvar i omsorgens førstelinje, Da nytter det ikke å splitte opp ressursene på et ukjent antall kommersielle leverandører; det vil hverken gi mer valgfrihet eller bedre tjenester, skriver Tove Karoline Knutsen. Foto: Colourbox

Tror nesten du må belage deg på et aldri så lite eldreopprør, Kanestrøm!

Hvis du tror at vi vil nøye oss med å shoppe rundt etter fancy firmalogoer hos et ukjent antall private tilbydere, tar du grundig feil.

Takk, Kristoffer Kanestrøm! Takk for at du avklarer en viktig forskjell mellom deg og meg, mellom FrP og Arbeiderpartiet. Du vil gi eldre rett til å velge leverandør av tjenester, mens jeg vil gi eldre rett til å velge det mennesket de skal få hjelp av hjemme hos seg selv. Du vil ha en privatiseringsmodell som har «stoppeklokke-omsorg» som sitt fremste kjennetegn. Jeg tror på en omsorgsmodell slik sosialborgermester Ninna Thomsen i København har beskrevet det; vi må bygge en politikk som «snur pyramiden» i eldreomsorgen. Det betyr at vi må sette bruker i sentrum for den omsorgen som skal gis, slik at den enkelte eldre både kan bestemme hvilke tjenester man trenger, til hvilket tidspunkt - og hvem som skal komme hjem til deg for å yte den hjelpen du har behov for. Jeg vil med andre ord gi eldre mennesker en helt annen form for valgfrihet enn det din utgave av fritt brukervalg gjør, Kanestrøm.

Skal vi kunne gi reell valgfrihet, trenger vi en avbyråkratiseringsreform i omsorgstjenestene. Vi trenger å bygge tillit og ansvar i omsorgens førstelinje, det vi si hos alle de flinke folkene som er ansatt i omsorgssektoren og som hver eneste dag yter gode tjenester til eldre. Og da nytter det ikke å splitte opp ressursene på et ukjent antall kommersielle leverandører; det vil hverken gi mer valgfrihet eller bedre tjenester. Og det blir slett ikke billigere, det viser all erfaring. Tvert imot – høyresidas løsninger sluser verdifulle ressurser fra fellesskapet inn på private eieres bankkontoer, istedenfor å skape bedre tjenester for de eldre. Det aksepterer jeg ikke. Dessuten fratar det kommunene mulighet til å bruke arbeidsstyrken på en fleksibel, god og innovativ måte, slik at det kan møte eldre menneskers behov for gode og varierte tjenester, nå og i framtiden. 

Jeg er snart pensjonist, Kanestrøm. De neste årene er det min generasjon, det store etterkrigskullet, som etter hvert får behov for omsorgstjenester. Og hvem er så vi? Vi er 68-generasjonen, den første generasjonen i historien der både kvinner og menn fikk mulighet til å ta utdannelse og gå ut i lønnet arbeid. Vi er med andre ord en temmelig oppegående, ressurssterk og kravstor generasjon av eldre. Og hvis du tror at vi vil nøye oss med å shoppe rundt etter fancy firmalogoer hos et ukjent antall private tilbydere, tar du grundig feil. Vi vil stille helt andre krav til tjenestenes innhold. Og hva mer er; vi er den samfunnsengasjerte og politisk bevisste generasjonen som for alvor satte spørsmålstegn ved høyresidas dogme om at alt kan omsettes i et marked. De fleste av oss hører antagelig til det store flertallet i det norske folk som mener at de mest sårbare velferdstjenestene skal drives og finansieres av fellesskapet. Derfor, Kristoffer Kanestrøm, bør du og ditt parti allerede nå begynne å forberede dere på at den etterkrigsgenerasjonen jeg tilhører ikke vil finne seg i å bli ofre for høyresidas kunnskapsløse og markedsliberalistiske tankegods, som gang på gang har vist seg å ikke svare på de utfordringene vi står overfor i velferdstjenestene. Tror nesten du må belage deg på et aldri så lite eldreopprør, Kanestrøm!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse