Annonse
FØRNØYD: Vi har levert et lokalt kompetanseløft for lærerne våre som er den største satsingen av denne type i Tromsøs historie, skriver Øyvind Hilmarsen i dette innlegget. Foto: Ole Åsheim

Valgkampen har startet

Kommunenorge renner ikke over av penger. Vi er nødt til å få ut mer av hver krone som brukes.

La oss se litt på hva det borgerlige flertallet i kommunestyret har vedtatt av politikk som byrådet har fått utført.

Innbygger og gammelordfører Herman Kristoffersen forsøkte for noen dager siden å dra i gang en debatt.  Hans kronargument hviler på forutsetningen om at siden det er «tyst som graven» rundt byrådet så foregår det ingen ting på rådhuset. Ingen med hånda på hjertet kan si at det har vært tyst rundt byrådets politikk.

Ja-holdning

La oss se litt på hva det borgerlige flertallet i kommunestyret har vedtatt av politikk som byrådet har fått utført. Med vår ja-holdning til våre innbyggere og etablerere har vi fått ned behandlingstiden på byggesaker. Ingen av de ti største byene i Norge hadde større pågang enn Tromsø av nye søknader i forhold til folketallet. Likevel klarer byggesakskontoret å overholde fristene. Det står enorm respekt av det byggesakskontoret leverer. 2.700 boligenheter er ferdigregulert, og byggingen er startet både i sørbyen og andre steder. Det pågår regulering av nye områder som i sum skal gi over 12.100 nye boliger.

Kunnskapssatsning

Vi har levert et lokalt kompetanseløft for lærerne våre som er den største satsingen av denne type i Tromsøs historie. I forrige periode var det 12-15 lærere som fikk tilbud om etterutdanning. Byrådet har prioritert å øke dette tallet til 60 og den takten skal vi holde så lenge vi sitter ved roret. Byggingen av Sommerlyst skole godt i gang, og en av landets mest innovative skolebygninger skal stå ferdig i høsten 2016. Tromsø kommune har full barnehagedekning. Det vil si, vi har mer enn som så. Faktum er at per i dag kan byen ta i mot 150 nye barnehagebarn – om så på dagen. Og det er slettes ikke en selvfølge i en by med voksesmerter.

40 nye sykehjemsplasser

Helse og omsorg er styrket betraktelig. Vi har styrket rus – og psykiatritjenesten, Grønnegata 103, Jobbsentralen, Kafe X og Virkelig er noen av eksemplene. Vi har opprettet 40 nye sykehjemsplasser, mer enn de rødgrønne klarte å få til i de 12 årene de styrte, faktum er at de la ned sykehjemsplasser. Og hvis noen er tvil; Otium bo- og velferdssentret skal bygges. Her kan det passe å skyte inn at de 40 nye sykehjemsplassene vi har fått tilrettelagt for er like mange plasser som Ap ønsket å bygge omsorgsboliger for på Otium-tomten i sin tid. Det borgerlige Otium bo- og velferdssentret tilsvarer et bygg på 15 000 kvm og 137 institusjonsplasser.

Den kulturelle byen

De borgerlige har gjennomført Tromsømarka-prosjektet som har bidratt til rekordbruk av lysløypa på Tromsøya både vinter og sommer. Dette kan trygt sies å være et viktig tiltak jamfør folkehelse og miljø. Det er vedtatt ny Idretts- og friluftsplan som skal sikre en målstyrt utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett og friluftsliv. Den som har tatt turen på den flotte turstien rundt sydspissen har borgerlig politikk å takke for at dette prosjektet nå er i havn.

Kulturlivet blomstrer. Mange nye flotte festivaler som SMAK matfestival, Kulturnatta, Verdens beste barnefilmfestival og Polaria Music Fest er etablert. Alle med bidrag fra kommunen. Åpningstidene på bibliotekene vil i løpet av 2014 øke med 153 prosent og være åpne fra kl. 08 til kl. 22 hver dag. Vi innfører et nytt system der brukerne selv kan låse seg inn med lånekortet sitt.

Næringsvennlighet

Byrådet har avbyråkratisert skjenkesøknadene og innført et enklere og mer oversiktlig regelverk med egen lokal forskrift og skjenkereglement. I dag styres skjenkepolitikken av tillit til gründere.  Dette har bidradd til at det er kommet en rekke nye spennende kaféer, restauranter og kulturscener i Tromsø.

Det jobbes også med ny strategisk næringsplan som kommer i løpet av høsten. Byrådet har hatt fokus på å legge godt til rette for næringslivet, nye etableringer og gründervirksomhet.  Tromsø har opplevd en formidabel økning i antall bedriftsetableringer de siste årene – og veksten er høyere enn i resten av landet. En tilrettelegging av garanti til Tromsø Havn for en enorm utbygging på Tønsnes er et ledd i vår næringsvennlighet.

Effektivisering

Kommunenorge renner ikke over av penger. Vi er nødt til å få ut mer av hver krone som brukes. Opprettelse av egen pensjonskasse kan settes inn i denne sammenhengen. For en bieffekt av å flytte 2,3 milliarder kroner «hjem» og skape en pensjonskasse nærmere den enkelte, er det også en økonomisk gevinst. Denne er beregnet til knappe 20 millioner årlig. Summen kan øke etter hvert. Byrådet vil snu hver stein i søken etter effektivisering. Vi bruker IT som et viktig instrument i denne jobben. 

Steg for steg

Den borgerlige alliansen ønsker å forandre for å bevare. Det er motsatsen til revolusjon, eller en lokal politikk som skulle røske opp i strukturene i byen. Altså en overtydelig politikk, som kunne vært det motsatte av «tyst som graven». Når de borgerlige forandrer, gjør de det steg for steg. For oss er det nesten slik at dess mindre bråk det er i media rundt hva som foregår, dess bedre. Da kan folk være trygge på at kommunen er på rett spor.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse