Gunnar Wilhelmsens fortid blir betraktet som både en trussel og en styrke, i en analyse hans eget parti har utarbeidet. Foto: Yngve Olsen

Valgkampstrategien ut til alle

Strategiske planer deler man ikke med sine motstandere, så dette var uprofesjonelt av Tromsø Ap. På den annen side, interessant lesning for utenforstående.

Strategiske planer deler man ikke med sine motstandere, så dette var uprofesjonelt av Tromsø Ap.

Tromsø Arbeiderparti sin interne plan for valgkampen ble forleden kringkastet på nettet, helt åpent. En glipp, sier gruppeleder Jarle Heitmann, som raskt fikk samlet trådene og lagt den detaljerte informasjonen bak murene igjen.

Da hadde imidlertid mange rukket å lese valgkampplanen, med fyldige beskrivelser av partiets strategier for å vinne velgere. Strategiske planer deler man ikke med sine motstandere, så dette var uprofesjonelt av Tromsø Ap. På den annen side, interessant lesning for utenforstående.

I en såkalt SWOT analyse, som er en kartlegging av organisasjonens sterke og svake sider, samt dens muligheter og trusler, er ordførerkandidat Gunnar Wilhelmsens fortid og roller i Tromsø oppført som mulige trusler i den kommende valgkampen. Til Nordlys sier Wilhelmsen at han ikke har noe å skjule, men at han er forberedt på at det settes søkelys både på nettverket hans og forretninger han har gjort penger på. Noen har allerede vært ute og anklaget ham for å være såkalt velferdsprofitør.

Valgkampstrategien er interessant også ut over at ordførerkandidaten er oppført både som trussel og styrke for partiet. SWOT analysen kan på mange måter også ses på som et testamente over Tromsø Ap sine besværlige og tapte saker i perioden som nå går mot slutten. Et oppgjør. Samarbeidet med SV og Rødt har kostet mye.

Økning i eiendomsskatten er høyt oppe på lista over det som beskrives som svakheter, det famøse oppdrettsvedtaket likeså. Det er til og med et eget punkt på lista for svakheter som heter «vingling». Dette er kontoen for brutte valgløfter.

At partiet ikke får kontroll på overskridelsene innen helse og omsorgssektoren er en utfordring. For også her kommer samarbeidet med SV og Rødt inn i bildet. Å avvikle fritt brukervalg i hjemmetjenesten av rent ideologiske årsaker, og opprette en masse nye kommunale stillinger samtidig som budsjettet for lengst er tømt, er en lite pragmatisk tilnærming til realitetene av et ansvarlig parti.

De siste meningsmålingene for Tromsø kommune gir et temmelig kaotisk bilde av den politiske situasjonen. Arbeiderpartiet taper stort, og har halvert oppslutningen siden forrige valg. Det skyldes ikke bare lokale forhold. Det er en nasjonal trend at Sp og partier som sier nei til bompenger, stormer fram. Men det er en fattig trøst, spesielt for Ap, som for få år tilbake var det store partiet i Tromsø. Ordførerkandidatens fortid er neppe den største utfordringen for Tromsø Ap.

 

 

 

 

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse