Annonse
VEST ER BEST: De valser over østre trasé. Det er samfunnsøkonomisk mest å hente på å legge veien på vestsiden av Ramfjorden, mener både direktør for planprosesser og samfunnskontakt i Nye Veier AS, Finn Aasmund Hobbesland (t.v.) og regionveisjef i vegvesenet, Torbjørn Naimak. Foto: Mathilde Torsøe.

Valser over østre trasé

30 år med uenigheter er nok. Å gå inn i en kommende lokal valgkamp uten at gravemaskinene er på vei til Sørbotn fordi Frp haler ut saken nok en gang, kan bli en dyr erfaring for partiet.

At det nettopp er Frp som vil bygge dyrest, rimer dårlig for et parti som selv oppgir å være over gjennomsnittet opptatt av offentlige kostnader.

Å bygge nye E8 langs vestsiden av Ramfjorden er den beste løsningen, rent samfunnsøkonomisk. Om veien går på øst eller vestsiden betyr lite for en eventuell Ullsfjordforbindelse eller Tindtunnel.  

Det er konklusjonen til Nye Veier AS, selskapet som i sommer ble satt til å være med og vurdere alternativene til den etter hvert beryktede E8 inn mot Tromsø. Dermed er Nye Veier på linje med Statens Vegvesen, og på kollisjonskurs med Frp lokalt og stortingsrepresentant Per Willy Amundsen, som har lagt betydelig politisk prestisje i å få veien på østsiden av fjorden.

At det er nettopp Frp sitt «hjertebarn», selskapet Nye Veier AS som gjør det, må være en bitter pille å svelge. Samtidig er det en aldri så liten triumf for Statens Vegvesen og regionveisjef Torbjørn Naimak som har holdt på vestre trasé.

Det var under et debattmøte om bompenger på Verdensteateret tirsdag kveld at direktør Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier la fram sin konklusjon.

-Ingen av veilinjene på østsida av fjorden har potensial for å bli samfunnsøkonomisk lønnsomme. Reisetiden blir ikke kortere, og ulykkesrisikoen blir bare i liten grad redusert. For det samme investeringsbeløpet som trengs for å bygge ut den regulerte veilinja på østsiden, er det mulig å bygge ut vei med midtdeler på vestsiden helt fra Sørbotn til der veien møter tettbebyggelsen i Tromsø ved Solligården. Dette prosjektet kan bli samfunnsøkonomisk lønnsomt og vil gi rask og trafikksikker vei på hele strekninga, sa han.

Rene ord for pengene, altså.

Krangelen om trasé på nye E8 inn til Tromsø feirer snart et trist 30-årsjubileum. Men nå kan det være en ende på diskusjonene. Under det samme debattmøtet sa Høyres Erlend Svardal Bøe at han inntar en pragmatisk holdning til hele saken, fordi det viktigste nå er at veien blir bygd! Så får vi håpe at partiet holder på standpunktet når saken skal opp i formannskapsmøtet allerede på tirsdag. For Kristin Røymo fikk det travelt etter at konklusjonen fra Nye Veier ble presentert. Hun mener kommunen er mer enn moden for at anleggsmaskinene skal ta fatt på jobben. Dersom et politisk flertall i Tromsø kommune nå vedtar vestre trasé, vil det være en direkte ulykke for det lokale Frp om noen fra sentralt hold forsøker å undergrave beslutningen.

Det førte til politisk skepsis da det i sommer ble kjent at samferdselsministeren ga Nye Veier og vegvesenet et felles oppdrag om å utrede kostnader med sikte på besparelser og nytte for E8 i Ramfjord. Frykten var at dette ville føre til ytterlige forsinkelser for  veien.

Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mente det var nødvendig med konkurranse på en så viktig sektor som veiutbygging. Nye Veier AS ble etablert etter mal av Avinor, og er heleid av samferdselsdepartementet. Hensikten er å utfordre Statens Vegvesen, og vise at det går an å bygge mer vei, både raskere, bedre og billigere.  Nå har altså nyskapningen konkludert med at Frp lokalt er på ville veier i Ramfjorden.

Tromsø Frp har viklet seg inn i trøbbel når det gjelder trasévalg. Bjørn Gunnar Jørgensen og partiet vil bygge på østsiden, en vei som blir 3 kilometer lengre og tilsvarende dyrere enn alternativet i vest. Til alt overmål skal veien ikke være bompengefinansiert!

 Dette er ren ønsketenking og betyr ganske enkelt at veien ikke blir bygd og at ørkenvandringen fortsetter. At det nettopp er Frp som vil bygge dyrest, rimer dårlig for et parti som selv oppgir å være over gjennomsnittet opptatt av offentlige kostnader.

Frp har nå fått ekspertrapporten departementet bestilte, og konklusjonen er klar. Om samferdselsminister Jon Georg Dale av en eller annen grunn skulle finne på å sette den til side, vil det medføre konsekvenser for partiet. Tromsø Frp har ingen ting å tjene på at veien nok en gang blir utsatt, eller at vi får en E8 som blir vesentlig dyrere enn nødvendig. For bompenger blir det, uansett. Spørsmålet er hvor lenge  den såkalte brukerbetalingen skal vare.

30 år med uenigheter er nok. Å gå inn i en kommende lokal valgkamp uten at gravemaskinene er på vei til Sørbotn fordi Frp haler ut saken nok en gang, kan bli en dyr erfaring for partiet.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse