Annonse
Fra Senterpartiet sin side vil vi hilse velkommen en regjeringspolitikk som gjør situasjon i nord mindre vanskelig. Så får vi vente i spenning på om Erna og co  kommer på banen før agurktider og -nyheter er over oss, skriver Sps fylkespolitiker Kolbjørn Eriksen i Nordland. Her er statsminister Erna Solberg på besøk hod Vadsø-ordfører Hans-Jacob Bønå i juni i fjor. Foto: Alf Helge Jensen, iFinnmark

Vanskelig i nord...

Dette  er sentrumsarroganse  og en «besservisserholdning» som ikke bygger opp om  regjeringssjefens egentlige ønske om å innta landsmoderrollen i en folkelig kontekst. 

TV 2’s partimåling fra de første junidager  melder om at H går tilbake 3,6 prosentpoeng og at FrP går tilbake 2,3. Statsminister Erna Solberg kommenterte dette i Dagbladet  med at, sitat, det er ingen tvil om at situasjon i nord er vanskelig.  I dette synes å ligge noen innrømmelser, uten at Erna klargjør dette nærmere. Det gis heller ingen klare signaler for  hva  regjeringen har tenkt å gjøre for å minske vanskelighetene i nordområdene, og derved kanskje øke sin egen oppslutning.

Slik jeg  ser  det så er det en rekke utfordrende saker i nordområdene som er relatert til regjeringens  løpende politikk.  For det første er regjeringens nordområdestrategi  uklar, ref Jeløyaerklæringa.  Regjeringa har videre hardnakket forfektet forsvarsmessige utspill som setter Nord- Norge i en  forsvarsmessig mer utsatt posisjon.  Regjeringa har  gjennom nye anbudsrunder ift Luftambulansetjenesten utfordret tillit, sikkerhet og kontinuitet i denne tjenesten i landsdelen.

Flytrafikken  på kortbanenettet er satt under  sterkt press, et press som er en direkte følge av regjeringens anbudsprosess og avgiftsnivå. Rammer for fylkeskommunal drift er under sterkt press i nord; midler omfordeles til sentrale  strøk  til hovedstadsområdet og  de rike deler av det nye Vestland. Konsekvenser her nord er bl.a at rammer for drift av ferge- og båtruter blir ytterligere presset.

I mai  ble det gjennomført folkeavstemning i Finnmark ift sammenslåing mellom Finnmark og Troms. Regjeringen viste bortimot «hovmod» når kommunal- og regionalministeren skulle kommentere  at 87% av Finnmarkingene stemte mot ei slik  sammenslåing. Man kunne få  et inntrykk av at ministeren ikke trodde finnmarkingene visste sitt eget beste. Et viktig folkevalgt nivå mot den russiske grense synes nå å gå magre tider i møte. Et paradoks  i sin  styringsiver  mot nord var jo også at regjeringas primære  mål var å gjøre  hele landsdelen til et  regionfylke – for øvrig  med avstander likt med  strekningen København – Roma.

Denne arrogansen  mot  folket og det folkelige engasjement bl.a ift folkeavstemninger kom også til uttrykk av Erna Solberg på hennes Brussel-tur sist uke. Tirsdag 5. juni  slo hun like gjerne til med en klart negativt standpunkt til eventuelle folkeavstemninger om EU-medlemskap, ifølge nettstedet Politico. Dette da velgerne i følge Solberg tar stilling  på et følelsesladet nivå i stedet for å bygge sine standpunkt på økonomisk rasjonalitet. En kan undres på hva blir neste utspill ift.  dette skrøpelige folket. Dette  er sentrumsarroganse  og en «besservisserholdning» som ikke bygger opp om  regjeringssjefens egentlige ønske om å innta landsmoderrollen i en folkelig kontekst. Norge har hatt to EU-avstemninger. Begge ganger  har folket  gitt sine råd; råd som  åpenbart ikke har vært noen ulykke for landet !

Videre er distriktsindeksen under press. Faren er stor for at distriktskommuner nå med tvilsomme  regjeringsmessige pennestrøk gjør åpenbare distriktskommuner til «sentrale områder» med åpenbar fare for tap av økonomiske  ressurser for å sikre kommunale tjenestetilbud.

I denne omgang skal jeg la flere eksempler ligge. Fra Senterpartiet sin side vil en hilse en regjeringspolitikk som gjør situasjon i nord mindre vanskelig. Så får en vente i spenning  om Erna og co  kommer på banen før agurktider og – nyheter er over oss.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse