VALGVAKE: Vänsterpartiets partisekretær Aron Etzler (V) under valgvaka på Brooklyn Bar i Stockholm søndag. Foto; NTB Scanpix

Vänsterpartiet - det ekstreme venstre?

Sverigedemokraterna  har ei kort historie. Det er bare 30 år siden partiet ble etablert. Vänsterpartiet har til sammenligning ei 101-årig historie bak seg.

Sverigedemokratene er ikke det eineste partiet med ei grumsete fortid. Vänsterpartiet er minst like ille. Og tilhører det «ekstreme venstre.» Dette er budskapet i Oddvar Nygårds kommentarartikkel i Nordlys for 11. september. Det er et budskap som mangler rot i virkeligheten.

Sverigedemokratene er ikke det eineste partiet med ei grumsete fortid. Vänsterpartiet er minst like ille. Og tilhører det «ekstreme venstre.» Dette er budskapet i Oddvar Nygårds kommentarartikkel i Nordlys for 11. september. Det er et budskap som mangler rot i virkeligheten.

Når de andre partia i Sverige så langt ikke har villet ta i Sverigedemokraterna med ildtang, er det ikke partiets fortid som er problemet. Det er partiets politikk her og nå som stenger for et samarbeid. En politikk som er uttalt rasistisk. Og når dette kobles med at en rekke listekandidater for partiet forfekter reint nazistisk tankegods som man for lengst trodde var parkert på historias skraphaug, er det forståelig at de andre partia vil holde seg på betryggende avstand.

Sverigedemokraterna  har ei kort historie. Det er bare 30 år siden partiet ble etablert. Vänsterpartiet har til sammenligning ei 101-årig historie bak seg. At ei så lang historie også vil romme politiske standpunkter, avgjørelser og uttalelser som man i dag vil stille seg uforstående til, er ikke et fenomen som er forbeholdt Vänsterpartiet. Begynner man å grave i historia til partier med noe fartstid, vil man i varierende grad finne ting hos alle som ikke tar seg særlig godt ut sett med 2018-briller. 

Ta Moderaterna (Høgern) i Sverige. De holdt seg på 30-tallet med en ungdomsorganisasjon som ble så begeistra for Hitler og Mussolini at partiet til slutt måtte danne et heilt nytt ungdomsforbund. I samlingsregjeringa under 2. verdenskrig sto Moderaterna fremst i rekka for å tekkes alle krav fra Hitler-Tyskland. Og Vänsterpartiet ville Moderaterna likegodt forby.

Vänsterpartiet ble stifta i 1917 da et mindretall ble kasta ut av Socialdemokraterna. Partiet ble med i Den kommunistiske Internasjonale (Komintern). Her hadde de bl.a. selskap av Det norske Arbeiderparti. Arbeiderpartiet var det første vesteuropeiske massepartiet som ble medlem i Komintern. En av lederne i Komintern, Nikolaj Bukharin, omtalte Arbeiderpartiet som «et av våre viktigste og beste partier.» Og Arbeiderpartiet hadde i motsetning til Vänsterpartiet mange år på baken da det ble med i Komintern. – I ettertid er det nok ikke mange som ser tilbake på Kominternperioden som særlig ærerik i Arbeiderpartiets historie.

Vänsterpartiet var et tradisjonelt Moskva-tro kommunistparti fram til midten av 60-tallet. Da ble kursen lagt om i ei meir uavhengig retning, det som seinere ble betegna som eurokommunisme. Partiet tok avstand fra invasjonen i Tsjekkoslovakia i 1968. Det samme gjaldt invasjonen i Afghanistan.

Partiets nyorientering førte til at maoistene brøt ut og danne sitt eget parti hvor de uten innblanding kunne dyrke Stalin og Mao. Det skjedde i 1967.
Ti år etterpå var det et nytt mindretall – de Moskva-tro – som gikk ut og etablerte sitt eget parti. 
Etter dette har Vänsterpartiet plassert seg som et uavhengig sosialistisk parti. Partiet har ikke problemer med å samarbeide med andre og nyter stor respekt for sitt arbeid. Det er intet grunnlag for å klassifisere partiet som et «ekstremt» parti slik Nygård gjør. 

At Vänsterpartiet ved årets valg hadde stor framgang, har fleire årsaker. Partiet har ikke vært i regjering og har dermed unngått den regjeringsslitasjen som mindre partier i en koalisjon gjerne rammes av. 

Partiet har fanga opp sosialdemokratiske velgere som har vært misfornøyd med at Socialdemokraterna har lagt seg for langt inn mot midten. Og for det tredje har partiet framstått med klar front mot Sverigedemokraternas politikk. Dette har særlig hatt appell hos yngre velgere.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse