Annonse
Regjeringen argumenterer med at man ikke vil ha flere flyktninger inn i landet fordi de bidrar til å svekke vår velferdsstat og «IS-mødrene» som kommer til Norge utgjør en sikkerhetsrisiko for oss. Denne holdningen baserer seg på at de som brukes – barna – har individuelle rettigheter som ikke kan krenkes. Denne bruk-og-kast mentaliteten tyder på at regjeringen har et moralsk underskudd, skriver Willy-Tore Mørch. Illustrasjonsfoto: AP/NTB Scanpix

Vår brutale regjering

Regjeringens avgjørelse strider mot både etiske og juridiske forpliktelser. De etiske forpliktelsene referere seg til hva som er barns beste. Det er ikke til barns beste å bli skilt fra en trygg omsorgsperson i en utrygg og livsfarlig situasjon.

Dagbladets leder sist onsdag hadde overskriften «En brutal regjering». Den fire år gamle norske gutten som bor sammen med sin IS-mistenkte mor er syk, med fare for å dø. Statsministeren har gjort det krystallklart at Norge kan ta hjem barn fra Al Hol leiren i Syria hvis foreldrene, oftest en alenemor, samtykker i at barnet kan sendes hjem uten foreldrene.

Andre representanter fra regjeringen, som Frps Jon Helgheim forteller oss i alle kanaler at det er «helt uaktuelt» å hente hjem IS-krigere, inkludert mødre til norske barn. De syriske myndighetene har tidligere vært klare på at det er uaktuelt å tillate å sende barn hjem uten foreldrene. Nå har de snudd og Erna Solberg sier derfor: «En naturlig konsekvens av dette er å skille barn fra moren».

Vel – vi som er opptatt av å beskytte barn vil hevde at det ikke er naturlig å skille barn fra mødre med mindre hun skulle være uegnet som forelder, konkludert etter barnefaglig forsvarlige utredninger og lovlig vedtak i Fylkesnemnda for sosiale saker. Det er pussig dette, for representanter fra den samme regjeringen kritiserer regelmessig barnevernet i Norge for å skille foreldre og barn i langt alvorlige barnevernssaker enn at foreldrene har tatt en riv ruskende gal politisk avgjørelse.

Toneangivende psykologer med spesialfelt i krise- og barnepsykologi protesterer heftig mot regjeringens avgjørelse. Daglig leder i Klinikk for krisepsykologi sier at barna må evakueres sammen med foreldrene som følge av massiv kunnskap fra krigspsykologi. Barnepsykolog Magne Raundalen kaller regjeringens avgjørelse for «absurd» som betyr fornuftstridig og meningsløs og tidligere barneombud Reidar Hjerman sire at regjeringen må komme på riktig side, ellers vil Erna Solberg bli stående som «etterkrigstidas mest brutale statsminister. Jeg er redd hun allerede har oppnådd den statusen.

De kraftige faglige protestene har ikke sin begrunnelse i politiske antipatier eller ideologisk tankegods. De baserer seg på solid barnefaglig kunnskap. Barn som har vært utsatt for kraftige traumer får enda større traumebelastninger hvis de også bli skilt fra de personer de har tilknytning til med mindre det ikke er denne personen som er den direkte årsaken til traumatiseringen.

I regjeringens hjemmesnekrede barnepsykologi mener de at det er mødrene som er årsaken til traumene fordi de tok en gal avgjørelse da de fulgte ektemennene til Syria. Altså har de ikke omsorgsevne. Påstanden er politisk og ikke barnefaglig. Skulle den være gyldig, er det mange maktmennesker som skulle blitt fratatt barna sine fordi de har fattet politiske avgjørelser som har ført til krig og fordervelse. Navn skal ikke nevnes.

Traumatiserte barn får skader i hjernen som påvirker hukommelse og følelsesregulering. Adskillelse fra en trygg omsorgsbase forverrer situasjonen. Noen av skadene kan kompenseres ved trygg omsorg og riktig behandling. Et ødelagt liv kan langt på vei reddes. Norge har denne kompetansen. Regjeringen har derfor et direkte ansvar for et eventuelt ødelagt liv hvis den opprettholder vedtaket om å skille barna fra foreldrene.

Regjeringens avgjørelse strider mot både etiske og juridiske forpliktelser. De etiske forpliktelsene referere seg til hva som er barns beste. Det er ikke til barns beste å bli skilt fra en trygg omsorgsperson i en utrygg og livsfarlig situasjon. Det er barns beste å bli evakuert fra en livsfarlig situasjon i følge med trygge omsorgspersoner. Uansett hvilken etisk teori man vil anvende for å forsvare sin avgjørelse vil evakuering sammen men moren være etisk forsvarlig.

Ut fra et konsekvensetisk syn vil det å ikke skille barn og foreldre ha gode konsekvenser for barnet, men også gode konsekvenser for samfunnet fordi befolkningen vil være trygge på at regjeringen alltid tar hensyn til barna. Ut fra et deontologisk pliktetisk syn vil det å skille barn fra foreldre stride mot et av Emmanuel Kants absolutte imperativer: Man kan ikke bruke andre personer bare som et middel til å oppnå andre gode formål.

Regjeringen argumenterer med at man ikke vil ha flere flyktninger inn i landet fordi de bidrar til å svekke vår velferdsstat og «IS-mødrene» som kommer til Norge utgjør en sikkerhetsrisiko for oss. Denne holdningen baserer seg på at de som brukes – barna – har individuelle rettigheter som ikke kan krenkes. Denne bruk-og-kast mentaliteten tyder på at regjeringen har et moralsk underskudd.

De juridiske forpliktelsene henger sammen med de rettigheter som barna har i henhold til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) og Barnekonvensjonen som Norge har ratifisert og som er inkludert i norsk lov. Å skille barn fra foreldre med tvang er brudd på begge konvensjoner med mindre det kan hjemles i lov, som kalles legalitetsprinsippet. Det samtykke som en mor måtte gi i Syria om å skilles fra barnet er ikke frivillig avgitt og derved ugyldig.

Tidligere utenriksminister Børge Brende uttalte ved en annen anledning at innvandringspolitiske hensyn trumfer barns rettigheter, uten at det fikk konsekvenser.

Vi går til lokalvalg om noen dager. Hvis man har en etisk standard man vil forsvare og hvis man har noenlunde tillit til barnefaglig kunnskap, bør valget være klart. Og selv om dette ikke er et riksvalg, bør man tenke gjennom om man vil støtte regjeringspartiene ved å stemme inn lokalpolitikere fra disse partiene.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse