Annonse
«Effekten av rødgrønn regjering var stikk motsatt av hva Nordlys gir inntrykk av, mener tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Foto: Ola Solvang

Det var dagens regjering som tok Nordnorge-banen frem fra «den rødgrønne møllposen»

Nordlandsbanen vil få jernbanens mest avanserte styringssystem. Ha det i bakhodet når enkelte partier plutselig later som de skal fikse Nordnorge-banen nærmest over natten.

Manglende satsing på fylkesveiene fra Senterpartiets lokale samferdselsråder er ille nok. SV trenger ikke å gjøre det vanskeligere.

Engasjementet for bedre infrastruktur i Nord-Norge er forståelig. Landsdelen var lenge glemt. Selv om bevilgningene til riksveier i nord er tredoblet med dagens regjering, så er man langt fra i mål med nødvendige oppgraderinger.

Litt vanskeligere å forstå er Nordlys sin hyllest til SV vedrørende Nordnorge-banen. Det fremstår rett og slett som litt historieløst. Under rødgrønn regjering ble ny jernbane i Nord-Norge utredet. Konklusjonen til SV, Sp og Ap var at den skulle skrinlegges. Jernbanen ble sågar ikke omtalt i deres påfølgende Nasjonal Transportplan. Altså, effekten av rødgrønn regjering var stikk motsatt av hva Nordlys gir inntrykk av.

Les Nordlys sin leder: SV har vist vei

Når man vet at SV ønsker hente sin jernbanesatsing ved å dramatisk kutte i veibudsjettet, så bør varselklokkene ringe i nord. Veinettet forfalt i samtlige rødgrønne regjeringsår, det er ingen grunn til å gå tilbake til den virkeligheten. 

Manglende satsing på fylkesveiene fra Senterpartiets lokale samferdselsråder er ille nok. SV trenger ikke å gjøre det vanskeligere. Og, man skal ikke glemme at i sør så lover SV enorme milliardbeløp til raskere utbygging av jernbane på sentrale Østlandet, og kanskje aller mest krever de lyntog til Danmark.

La meg derfor minne Nordlys om at det var dagens regjering som tok Nordnorge-banen frem igjen fra den rødgrønne møllposen. Jernbanedirektoratet fikk oppdrag om å oppdatere studien, nettopp fordi vi ønsket se nærmere på potensialet. Det er også dagens regjering som skapte et tett samarbeid med Finland om muligheten for jernbane mellom våre to land. Det tror jeg velgerne ville sett på som nyttig å vite. 

Fra Frps side jobber vi for å investere litt mer av vår felles oljeformue i fornuftig ny infrastruktur. Fordi det er bedre å bygge landet enn å bare spare i utlandet. På rødgrønn side har man i stedet foreslått å øke skattene i Norge for å spare mer i oljefondet. Det gir lite handlingsrom for de til å fremskynde noe som helst.

Ta også med følgende perspektiv: visste du at lange strekninger av Nordlandsbanen fortsatt bruker FLAGG for å gi signaler til lokfører? Man har ikke lyssignal! Jeg ble sjokkert da jeg som statsråd ble kjent med det – men derfor er det nå et betydelig oppgraderingsprogram på trappene. Prosjektene har vært forberedt, pengene satt av. 

Nordlandsbanen vil få jernbanens mest avanserte styringssystem. Ha det i bakhodet når enkelte partier plutselig later som de skal fikse Nordnorge-banen nærmest over natten. Det er de samme som ikke klarte få lysanlegg på Nordlandsbanen selv etter mange generasjoner ved makten. Kanskje fordi de egentlig har vært mer opptatt av å prioritere lyntog til København. 

Man kan spørre seg hvorfor opposisjonen på Stortinget er mer opptatt av å gi folk et alternativ til fly til utlandet fremfor å knytte landet bedre sammen nasjonalt.

Jeg håper Nordlys fortsetter å skrive om infrastrukturbehovene i landsdelen. Infrastruktur er vesentlig for næringsliv og bosetting. Men litt politisk hukommelse er også nyttig.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse