Annonse
Ifølge arkitekt Nils Mjaaland bør de som har kjøpt leiligheter i Storhaugenprosjektet føle seg lurt, for de får noe helt annet enn det som står på Storhaugens hjemmeside. Hva med folk som allerede bor i området og har fått erfaring med konsekvenser av utbygginga? spør Toril Jenssen. (Foto: Nordlys)

Det var ikke dette vi sa ja til

Takk til Nils Mjaaland, arkitekt, for innlegget om Storhaug-utbyggingen i Nordlys. Det er svært forståelig at arkitektene gråter over hva byggefimaet Consto gjør.

Vi som er naboer like nedenfor Storhaugen-utbyggingen har med forferdelse sett hva som reises like bak våre hus. Det er en skremmende mastodont av et bygg som fyller hele lia - ikke veltilpasset omgivelsene, ikke den bygningen vi var forespeilet, som skulle slynge seg som en slange nedover bakken fra toppen av Storhaugen. Det er blitt en firkantet koloss som skriker mot den øvrige bebyggelsen og naturen i et tradisjonsrikt gammelt område av byen. Vi ser at flere av nabohusene nå averteres for salg. Også det er svært forståelig, opprinnelige hus er praktisk talt innebygd, og hele området er skjemmet.

Hvordan er dette mulig?

Nabovarselet som kom fra Blå Arkitektur Landskap AB (august 2018) var det ingen grunn til å protestere mot. På planen så det hele greit ut. Bygningen var fint tilpasset terrenget, og løsningen med et åpent «gårdsrom» bak hovedbygningen så ut til å bli en spennende sone, skjermet for trafikk, det kunne bli en fin lekeplass for barn. Trær og grøntareal var bevart og området skulle ha små gangveier, slik Storhaugen har hatt i tidligere tider.

Etter hvert ble det klart at Clodiusbakken var blitt ugjenkjennelig. Vandrende nedover veien fra toppen av øya, kunne man tidligere glede seg over den åpne utsikten helt ned mot havnen og Tromsøysundet. Da Consto hadde holdt på en stund, oppdaget vi at blikket ble brått og brutalt stanset av en svær firkantet koloss, som sperret for all utsikt videre nedover. Kolossen er plassert nært inntil veibanen som bukter seg ned skråningen med vegetasjon langs veikantene.

Når vi i den vernede naboeiendommen nedenfor Storhaugen, kort tid etter oppdaget at slamvann kom opp fra grunnen under huset vårt, og inn i kjelleren, ble vi virkelig bekymret. Det var samme typen slam som vi kunne observere i gravehullene lenger opp i skråningen, ved Clodiusbakken, der byggearbeidene ennå ikke var fullført. Det ble raskt klart at terrengprofilen i bakken bak vår eiendom er fullstendig endret, på grunn av at jordmasser og stein er gravd opp og plassert i store hauger, slik at smeltevann og regnvann må finne nye veier mot havet. Hva har skjedd med grunnen under vårt hus? Vil huset etter en stund begynne å krenge? Vil det oppstå skjevheter i dører og vinduer i det hundre år gamle kulturminnet som Tromsø kommune har vernet? Langs hele gata nedenfor Storhaugen er eiendommer berørt av utbygginga. Hvem skal betale for kostnader ved følgeskadene?

Et spørsmål måtte stilles: Hvordan kan arkitekter innestå for slike konsekvenser i omgivelsene til et bygg de utformer?

Så får vi altså vite av Mjaaland at arkitekttegningene er endret av firmaene Consto og Norconsult, som ikke har den nødvendige fagkompetanse og de estetiske kvalifikasjoner som kreves for å gjøre slike store inngrep i landskap, natur og øvrig bebyggelse. Prosjektet er blitt et annet. Det nabovarselet som ble sendt ut og som vi har akseptert uten innvendinger, er ikke det endelige. Det betyr at naboer ikke har fått mulighet til å vurdere og kommentere på et reelt nabovarsel med salgstegninger som har gyldighet. Vi kan dermed ikke se at Plan- og bygningslovens § 21-3 om nabovarsel er fulgt i dette tilfellet. Heller ikke § 23-6 om ansvarlig utførende er fulgt, siden Consto har endret på prosjekteringen. Denne paragrafen i Plan- og bygningsloven lyder:  

§ 23-6. Ansvarlig utførende. Ansvarlig utførende har ansvar for at tiltaket utføres på grunnlag av og i samsvar med prosjekteringen, og i samsvar med krav eller tillatelser til utførelsen gitt i eller i medhold av denne lov.

Hvordan stiller dette seg når arkitektplanen og prosjektet i nabovarselet senere er endret av utbygger? Ifølge Mjaaland bør de som har kjøpt leiligheter i Storhaugenprosjektet føle seg lurt, for de får noe helt annet enn det som står på Storhaugens hjemmeside. Hva med folk som allerede bor i området og har fått erfaring med konsekvenser av utbygginga?

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse