Annonse
Eivind Bråstad Jensen viser til Nessebys egen professor, Anton Hoem, som beskrev internatskolen i Karlebotn (bildet) som “mer integrert i og preget av den samiske tilværelsen enn man i ettertid gjerne tror. I det daglige livet i Karlebotn preget det samiske skolen vel så mye som skolen preget bygda”. Foto: Stian Hansen, iFinnmark

Var Nesseby-lærerne stort sett søringer uten samiskferdigheter?

Men uansett er det ingen liten overdrivelse å påstå, som lederen av Nesseby Senterparti gjør, at skolen i hans hjemtrakter var dominert av norsktalende lærere sørfra.

I en artikkel den 7. mars i nordnorsk debatt hevder lederen av Nesseby Senterparti, Øystein Nilsen, at lærerne i hans hjemkommune hadde vært norske og de fleste sørfra.

Dette er en høyst tvilsom påstand siden en rekke lærere kom fra Øst-Finnmark, og flere var samiskalende.

En av de mest markante av dem var Gunhild Fokstad, fra Tana, søster til den samiske lederskikkelsen Per Fokstad, som for øvrig skal ha gitt undervisning i og på norsk høy prioritet. 

Professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, Anton Hoem fra Nesseby har hevdet at ungene hadde samiskkyndigheten med seg hjemmefra, og at hjemmene var tillagt ansvaret for å videreutvikle dette språket som jo ikke var undervisningsspråk på skolen. Og i følge Hoem var nemlig samisk det klart dominerende språket “i friminuttene og også på internatet under lekselesningen.”

Men mest tankevekkende er det likevel at den erfarne skoleforskeren i strid med utbredte syn på internatskolene, beskriver internatskolen i Karlebotn  som “mer integrert i og preget av den samiske tilværelsen enn man i ettertid gjerne tror. I det daglige livet i Karlebotn preget det samiske skolen vel så mye som skolen preget bygda” 

Anton Hoem (1931 - 2014) var født  og vokste opp i Nesseby og var i en årrekke professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og på Samisk høgskole i Kautokeino, der han spilte en sentral rolle både i planlegging av samisk lærerutdanning og for utvikling av samisk skole i sin allminnelighet. For sin innsts på dette området ble han tildelt kongens fortjenestemedalje i gull. Hoem var til tross for at han i likhet med sin far og farfar var pedagoger med vestnorske røtter  ivrige talspersoner for og markante forsvarere av en skole som innholdsmessig var tilpasset det samiske samfunn.  

Blant andre profilerte samisktalende lærere finner vi Albert Johansen, Thorleif Berg fra Karlebtn, og Nils E. Paulsen fra Nesseby. Men uansett er det ingen liten overdrivelse å påstå, som lederen av Nesseby Senterparti gjør, at skolen i hans hjemtrakter var dominert av norsktalende lærere sørfra.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse