Annonse
NY FLYRUTE: Et samarbeid mellom Troms, Norrbotten og Oulo fylker har skapt en ny flyrute mellom byene Tromsø, Luleå og Oulo. Meningsløs, offentlig pengebruk eller djerv satsing? Artikkelforfatterne svarer. Foto: Lina Livsdatter

Vår nye landsdel

Til sammen, med de 160.000 som bor i Troms, knytter ruten sammen et område med 790.000 mennesker.

Opplegget som Troms fylkeskommune nå har sydd sammen med svenske og finske myndigheter er langsiktig og robust.

Et samarbeid mellom Troms, Norrbotten og Oulo fylker har skapt en ny flyrute mellom byene Tromsø, Luleå og Oulo. Ruten har som ventet fått en trang start, men prosjektet har lange perspektiv. Spørsmålet er om dette er meningsløs offentlig pengebruk, eller om det er en djerv satsing som kan gi store ringvirkninger - om mange nok ser mulighetene?

Ny landsdel

Det bor 250 000 mennesker Norrbotten, med byene Luleå og Piteå som de største. På finsk side bor det enda flere, Oulo med omland teller om lag 380 000 mennesker. Til sammen, med de 160 000 som bor i Troms, knytter ruten sammen et område med 790 000 mennesker. Til sammenligning bor det 630 000 i Oslo. Med andre ord: En ny landsdel ser dagens lys, en kort flytur unna.

Politisk ønske

Det samiske folk har årtusenlang erfaring med grenseløs samhandling i nord. Det vises hver dag på Oddasat, nyheter på samisk på tvers av landene. Men for de øvrige folk har det gått tregere, til tross for at det lenge har vært et politisk ønske at det knyttes sterkere bånd mellom folk og næringsliv i nordområdene. Viktige institusjoner og program som Barentssekretariatet, Barents 2020, The Euro Arctic Barents Council, Interreg og mange flere har hatt dette som oppgave i mange tiår. Det har vært flere grunner til dette. Generelt er det vel slik at det er bedre med naboer som samhandler og samarbeider enn naboer som ikke gjør det. Det blir mindre konflikter av slikt. Men først og fremst er det et mål at næringspotensialet i nord tas ut gjennom samarbeid over grensene. Det blir bedre reiseliv av samarbeid, bedre helsevitenskap, bedre bioøkonomi, bedre IT-industri, bedre fiskeindustri, bedre olje og gass-industri, bedre forskning - kort sagt bedre løsninger fordi vi tar i bruk den spisskompetanse som hvert land besitter for å utvikle nærings- og samfunnsliv.

Muligheter for næringsliv

På verdens største mineralkonferanse, PDAC i Toronto, samarbeider Finland, Sverige og Norge allerede om arrangementet Nordic Mining Day, som i år hadde rekordbesøk med stor interesse fra verdens mineralgiganter. Dette er et område hvor det blir store synergieffekter av samarbeid - vi snakker om en internasjonal næring som krever både lokal kunnskap og spisskompetanse i verdensklasse. Her ligger Finland og Sverige foran, Norge bør kjenne sin besøkelsestid og knytte kontakter. Likeledes; Filmpool Nord er en meget profesjonell aktør på film i Luleå, som tiltrekker seg både nasjonale og internasjonale partnere. Her er det store effekter å hente på samarbeid for vår nordnorske næring. Et tredje eksempel er Oulos sentrale rolle i Finlands store Nokia-eventyr. Fortsatt besitter byen verdensledende IKT-kompetanse på mange felt, i høyeste grad relevant for nordnorsk IKT-næring - og all annen næring for den del, IKT er overalt.

Personlig kontakt

Slik kunne vi fortsatt, på felt etter felt, også på områder der vi nordmenn har ledende kompetanse. Men samtidig vet vi at fagre tanker om samarbeid forblir tanker, om de er aldri så fagre, dersom det ikke skjer noe. Og det har vært få reelle samarbeidsprosjekt i nord. Årsaken er enkel: kommunikasjon. Det nytter ikke med verken ambisjoner eller planer dersom det tar to reisedager å møtes. Oulo-Helsinki-Oslo-Tromsø er et helt sjanseløst konsept dersom det skal skje faktiske framskritt. Verken det offentlige eller næringslivet har tid, eller penger, til slikt. Og når det ikke eksisterer gode løsninger for fysiske møter, møter hvor hender trykkes og blikk veksles, skjer det heller ingenting. Slik fungerer vi mennesker, heldigvis.  Derfor må det vinger til. Man må kunne gjennomføre dagsmøter, eller todagers møter hvor dagene nyttes på møter, ikke på fly.

Hvad nu?

Ruten er nå oppe og går, fem dager i uka. Et tredveseters fly frakter folk Tromsø-Luleå på timen, til Oulo går det 30 minutter til. Men det trengs bevisstgjøring blant nordnorske aktører av hvilke muligheter som nå åpner seg. Vi mener at de to-tre første årene er kritiske for suksess, relasjoner må bygges, noen små seire må vinnes. I denne perioden må det derfor arbeides bevisst med noen strategier fra de ulike land. Vi mener at de store institusjonene i Troms, særlig Universitetet og UNN, bør bruke det neste året på å oppfordre sine fagmiljø til å aktivt søke relevante samarbeid. Det samme kan også skje på regionale og kommunale myndighetsnivå - det kan være mye å lære ved å se på hvordan naboene tenker og organiserer. Når det gjelder næringslivssamarbeid vil Innovasjon Norge ønske å bidra overfor bedrifter og nettverk som vil gjennomføre studieturer, og aktivt oppfordre bedrifter til å søke samarbeid over grensene. Innovasjon Norge har kontor i både Finland og Sverige, og vil aktivt nytte disse i arbeidet med å skaffe Troms-bedriftene relevante partnere blant våre nygamle naboer. Vi er allerede godt i gang, det har vært gjennomført studieturer allerede med IKT-bedrifter, og neste uke reiser en delegasjon til Wasa Energy Week for å lære av de beste innenfor energi og miljø.

Historisk mulighet

Opplegget som Troms fylkeskommune nå har sydd sammen med svenske og finske myndigheter er langsiktig og robust. Det legges opp til et løp som skal krones med seier i form av en kommersielt bærekraftig rute om noen år. Nærings- og samfunnsliv i Troms har derfor en historisk sjanse til å knytte seg til et folkerikt, næringsrikt og kompetansetungt naboskap i øst. Finner og svensker er forutsigbare, stabile og lik oss i mangt og meget. Vi vet derfor at dersom vi legger ned den nødvendige innsats i de par-tre kommende år, vil vi kunne legge grunnlaget for et meget verdifullt samarbeid, utelukkende til gagns for oss alle. Nord-sør perspektiv vet vi alt om - det kan til tider være litt trøttende. På tide å utvikle øst-vest?  

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse