Annonse
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på havturné i Finnmark i 2018, her på besøk hos Kimek i Kirkenes. (Foto: NFD)

Vår økonomiske motor i nord

Regjeringens visjon er at Nord-Norge skal være én av landets mest skapende og bærekraftige regioner. Vi er ikke opptatt av Nord-Norge fordi det er snilt, men fordi Nord-Norge er viktig for hele Norge.

Enkelte påstår at pengene som tjenes i Nord-Norge ikke kommer de som bor der til gode. Men mye av skattepengene går til kommunebudsjetter, pensjoner, trygd, vei og helse. Det kommer like mye Nord-Norge til gode som andre.

For øyeblikket er det to fortellinger om Nord-Norge. Én om at det går så det suser, og én om at mye er vanskelig. Begge fortellingene kan være riktige, på samme tid.

I sin oppsummering av det nordnorske året, skriver Skjalg Fjellheim i Nordlys at det er mye å glede seg over i Nord-Norge. Alt er ikke vondt og vanskelig, som man gjerne kan få inntrykk av. Samtidig understreker han at den virkelig store samfunnsutfordringen i nord, er synkende folketall og forgubbing. Det er jeg enig i.

Høy aktivitet

Nord-Norge har et godt utgangspunkt for vekst og utvikling. Regionen har lavere ledighet enn landet totalt. Aktiviteten har vært høy i nord de siste årene, selv om det også er variasjoner. 

I enkelte bransjer, for eksempel i bygg og anlegg,  har aktiviteten vært rekordhøy. Uten Nord-Norges bidrag kunne Norge bare drømt om å eksportere sjømat for over 100 milliarder. Vi ser også en vekst i både omsetning og sysselsetting i leverandørindustrien i Nord-Norge.

Oppstarten av Aasta Hansteen-feltet i 2018 har vært det store lokomotivet for leveranser nordfra. Hansteen-feltet har branndører fra Bodø, bunnrammer fra Sandnessjøen, sugeankre fra Mo i Rana.

Mange bedrifter i nord ser gode muligheter for å kombinere samfunnsansvar og forretningsmuligheter. I Grovfjord bygger de batteridrevne oppdrettsbåter, og i Finnfjord produseres alger som næres på CO2 fra smelteverksindustrien.

Trenger folk

Fisken, metallet, energien og naturen ligger der. Men skal næringene i Nord-Norge vokse, trenger landsdelen mer folk, de beste kunnskapsmiljøene og bedre tilgang til privat kapital. Det skorter ikke på arbeidsplasser i nord, men det skorter på arbeidskraft. Det er hard kamp om å få tak i de rette folka. Folk skal ikke bare jobbe et sted. De skal også bo et sted de har lyst til å bli.

At en stadig større stadig andel av befolkningen bor i større sentra og byer, er en utvikling vi ser i hele landet. Disse utfordringene vil regjeringen møte på flere måter. Fylkeskommunene får et forsterket ansvar for kompetansepolitikken regionalt, fordi det er lokalt man best vet hvor skoen trykker.

De får også et større ansvar for næringsutvikling, med konkrete verktøy som for eksempel næringshager. Vi trenger sterke, regionale sentra over hele landet. Det er den beste vaksinen mot sentralisering.

Store investeringer

Enkelte påstår at pengene som tjenes i Nord-Norge ikke kommer de som bor der til gode. Men mye av skattepengene går til kommunebudsjetter, pensjoner, trygd, vei og helse. Det kommer like mye Nord-Norge til gode som andre.

Regjeringen har flere viktige og konkrete leveranser i nord. Fra 2010 til 2013 ble det i gjennomsnitt bevilget årlig 1,4 milliarder kroner til veginvesteringer i Nord-Norge. I perioden 2014 til 2019 har det årlige gjennomsnittet økt til 3,1 milliarder kroner. Det er altså mer enn fordoblet.

Vi har satt av 40 milliarder til investeringsprosjekter i Nordland, Troms og Finnmark i Nasjonal transportplan. Det vil styrke næringslivets konkurransekraft. Bedre infrastruktur gjør det enda mer attraktivt å bo og arbeide i Nord-Norge.

Vi har etablert Senter for oljevernberedskap og marint miljø i Svolvær, og Senter for Hav og Arktis i Tromsø. I år gir vi et nytt mandat til Investinor. Investinors mandat er landsdekkende, og endringene gir Investinor økt fleksibilitet til å investere både med privatpersoner og fond fra Nord-Norge. I tillegg kan jeg nevne én milliard til bredbåndssatellitter for økt sikkerhet i nord.

Bra for hele landet

Pilene peker oppover for Nord-Norge. Vi politikere skal ikke ta æren for oppgangen i Nord-Norge. Nei, oppgangen er deres prestasjon - gründere, bedriftsledere og eiere, som satser, investerer og jobber knallhardt.  Det er dere som har ideene, kompetansen og viljen til å ta risiko.

Regjeringens jobb er å skape gode og forutsigbare rammevilkår. Vi skal legge til rette for at Nord-Norge fortsatt kan være Norges økonomiske motor i nord. Det er bra for hele landet vårt.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse