Willy Ørnebakk (Ap), fylkesrådsleder i Troms og Ragnhild Vassvik (Ap), fylkesordfører i Finnmark.

Var vi på samme møte, Ørnebakk?

Det innebærer også våre forslag. Det glemte Ørnebakk å nevne i sin oppsummering av møtet. Jeg velger å tro det var en ren forglemmelse.

Fredag var delegasjonen fra Finnmark i Tromsø for å forhandle med fylkesrådet i Troms om sammenslåingen av våre to fylker.

I kofferten hadde vi med oss en rykende fersk modell, 4pluss modellen, som vi mener vil gi en rettferdig fordeling av makt i det nye fylket. Denne ble presentert av meg i starten på møtet.

Troms hadde også en presentasjon. Denne ble lagt frem av Ørnebakk og vi hadde en del spørsmål til denne.

Etter hvert som dagen skred frem følte vi en viss fremgang i forhandlingene. Vi ble enige om at både vi og Troms hadde behov for å trekke oss tilbake og tenke litt.

Da vi var på vei på flyet til Vadsø noen timer senere ble vi imidlertid ganske overrasket. Troms hadde lagt ut en pressemelding der Ørnebakk gav en versjon som vi ikke kjenner oss igjen i. For at det ikke skal herske noen misforståelse om Finnmark sitt ståsted vil jeg gjøre følgende klart.

Finnmark har presentert en fyldig og god redegjørelse for vårt forslag til løsning. Hele dette dokumentet med illustrasjoner er distribuert til media og å finne på Finnmark fylkeskommune sine hjemmesider. Dette er det Finnmark går for. Vi mener dette sikrer en god fordeling mellom fylkene for en god felles fremtid, der både Troms og Finnmark sikres innflytelse. Modellen er fleksibel og den kan også romme alternativ fordeling av ledelse og funksjoner mellom de to fylkene.

Ørnebakk sine uttalelser i pressemeldingen kan forstås som om Finnmark mer eller mindre har gått med på Troms sin modell som innebærer at all toppledelse fjernes fra Finnmark, som blir avspist med assisterende ledere. Til alt overmål foreslår Troms at det i Tromsø skal være både toppleder og assisterende leder. I tillegg skal da Finnmark imøteses med nok en assisterende leder. La meg gjøre det klinkende klart: Finnmark har på ingen måte akseptert dette forslaget. Vi går for vår 4pluss-modell. Selv om Troms valgte å kun fokusere på sin egen modell og mer eller mindre ignorere våre forslag betyr ikke det at de har fått gjennomslag. Tvert imot.

La meg til slutt oppsummere hva Finnmark går for. Og jeg ber leserne legge merke til en ting: Vi har flyttet oss mye siden forhandlingsstarten. Vi er villige til å la Tromsø få politisk ledelse. Men vi er ikke villig til å gi dem absolutt alt av ledelse, slik de krever. Her er vårt forslag:

1. Alle administrasjonssentre opprettholdes – det vil si Tromsø, Vadsø, Harstad og Finnsnes

2. Tromsø blir politisk hovedsete hvor politisk ledelse sitter

3. Vadsø blir administrativt hovedsete, hvor blant annet administrasjonssjef skal ha kontor

4. Fellesnemda skal bestå av fylkestingene i Finnmark og Troms

5. Jobbgarantien som begge parter er enige om opprettholdes. Ingen mister jobben eller tvinges til å flytte i minst fem år etter sammenslåingen er ferdig, tidligst i 2025

Dette er våre forslag. Dette er det vi går for nå. Vi har imøtekommet Troms på de aller fleste områder. Troms har, dessverre, knapt flyttet på seg. Troms SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes har i media nylig støttet Finnmark i en delt løsning. Det er godt og det bør legges merke til av våre venner i Troms.

Vi forventer at Troms følger opp det de lovet på møtet. Å se seriøst på våre forslag slik at vi kan diskutere dem ordentlig når vi møtes igjen. Vi tok pause i forhandlingene for å se på forslagene. Det innebærer også våre forslag. Det glemte Ørnebakk å nevne i sin oppsummering av møtet. Jeg velger å tro det var en ren forglemmelse.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse