Annonse
Når vi ser på statsbudsjettene, er det tydelig at vi aldri har satset så mye på velferd og offentlig sektor her i landet. Det er vi fornøyd med og dette har vært mulig fordi frihandel og markedsøkonomi har vært en suksess for oss alle, skriver NHO-sjef Ole Erik Almlid i sitt svar til Olav Flaate.

Våre lokale bedrifter kan bli rammet av ny global uro

NHOs årskonferanse i forrige uke handlet om hvordan Norges handel med resten av verden skaper arbeidsplasser i by og bygd. Frihandel kan vi ikke lenger ta som en selvfølge i en tid preget av brexit og handelskriger. Heldigvis er det her i landet en økende oppslutning blant folk flest om den viktige EØS-avtalen. Men Olav Flaate, leder av Troms Nei til EU, er svært lite fornøyd når han kommenterer Årskonferansen i Nordlys 16. januar.

Han er kritisk til at NHO legger så stor vekt på trepartssamarbeidet. Der er Flaate og jeg helt uenig. Vi kan vise til en lang rekke saker om arbeidsliv og næringspolitikk der vi sammen har funnet gode løsninger. Det betyr ikke at vi alltid er enig med fagbevegelsen om alt. Et eksempel på at det kan være vanskelig er den årelange saken om dekning av reiseutgifter for utenlandske verftsarbeidere. Etter avgjørelsen i tariffnemnda er denne saken nå lagt død, og vi må sammen styrke trepartssamarbeidet slik at færrest mulig tvistesaker i framtida havner i rettsapparatet.

Når vi sammenligner norske strømpriser med utlandet og ser på suksessen til norsk kraftindustri, så blir det litt for spesielt å påstå at EØS-avtalen og markedsstyring har satt en stopper for “elektrisk kraft, ljos i husa (som) var ei velsigning både for norske hushaldningar og norsk industri”. Det er et eksempel på vel mye svartmaling som neppe gir en god debatt.

Flaate skriver også: “Det Brüsselstyrte Noreg med ein pågåande nedbyggjing av offentleg sektor, reduksjon av velferdsgoder…” Når vi ser på statsbudsjettene, er det tydelig at vi aldri har satset så mye på velferd og offentlig sektor her i landet. Det er vi fornøyd med og dette har vært mulig fordi frihandel og markedsøkonomi har vært en suksess for oss alle.

Særlig Nord-Norge har lange og stolte handelstradisjoner. Gjennom årene har vi lært å utnytte naturressurser koblet med klokskap, teknologi og kompetanse på tvers av næringer. Få land har høyere produktivitet og en bedre velferd enn Norge. Men våre lokale bedrifter kan nå bli rammet av ny global uro. Det er denne debatten vi vil føre utover i 2019.

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse