Annonse
UNDER OVERVÅKNING: Den nasjonale spesialistkomiteen i ortopedisk kirurgi har evaluert avdelingen ved UNN. Resultatet var nedslående. Komiteen konkluderte med at utdanningen ikke holder mål. Den viktigste grunnen er rett og slett at det blir for få operasjoner for utdanningskandidatene. Avdelingen er derfor satt under ‘spesiell overvåkning’ av sentrale godkjenningsmyndigheter. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Varsko: Ortopedisk avdeling ved UNN er sterkt svekket!

Vi ser en negativ utvikling der en stor del av de ortopediske operasjonene i vårt opptaksområde enten blir «solgt ut» til private klinikker eller går til offentlige sykehus med god kapasitet i Sør- Norge.

Den nasjonale spesialistkomiteen i ortopedisk kirurgi har evaluert avdelingen. Resultatet var nedslående. Komiteen konkluderte med at utdanningen ikke holder mål. Den viktigste grunnen er rett og slett at det blir for få operasjoner for utdanningskandidatene. Avdelingen er derfor satt under ‘spesiell overvåkning’ av sentrale godkjenningsmyndigheter. En ny vurdering nå i oktober viste at det ikke var blitt noen økning i antall operasjoner for kandidatene. Komiteen vil fortsatt følge avdelingen tett.  Vi står i en reell fare for å miste spesialistutdanningen.

Vi som er overleger og ferdige spesialister ved avdelingen er enige i evalueringen. Vi har et sterkt ønske om å få utdanningen opp å gå igjen. Problemet er at vi har for lite operasjonskapasitet og manglende ressurser. Vi mener at det er vår plikt å informere befolkningen og politikerne om denne svært alvorlige utviklingen, som på som på sikt også vil ramme kvaliteten på det som utføres av ortopediske inngrep ved avdelingen. Vi tror og håper at det også politisk kan iverksettes tiltak for å avhjelpe situasjonen.

Den reduserte operasjonskapasiteten og manglende ressurser har allerede ført til et dårligere tilbud for traumepasienter. Vi har nå havnet helt på bunnen i et nasjonalt register som måler ventetid fra skade til operasjon for blant annet pasienter med hoftebrudd. Historisk kan vi vise til svært gode resultater - over landsgjennomsnittet i andre nasjonale registre som for eksempel proteseregisteret.

Hvordan kunne dette skje?

Vi har sett hvordan en gradvis nedbygging av kapasiteten for ortopedisk kirurgi over år har gjort det svært vanskelig å utdanne nye spesialister. Kirurgi er et håndverk og «øvelse gjør mester». Senior-kirurgene må kontinuerlig og møysommelig lære opp nye spesialister. De kompliserte tilfellene kommer ofte til UNN-Tromsø, men egner seg ikke for nybegynnere i faget. Det er behov for å ha også en del enklere kirurgi for å ivareta utdanningen og kompetansen til de mer erfarne kirurgene. Vi ser en negativ utvikling der en stor del av de ortopediske operasjonene i vårt opptaksområde enten blir «solgt ut» til private klinikker eller går til offentlige sykehus med god kapasitet i Sør- Norge. Nær 200 pasienter i året som skal ha leddproteser fra UNN sitt område, blir nå operert ved sykehus lenger sør. I de senere år er det også rapportert en betydelig lekkasje av traumepasienter fra Nord-Norge til sykehus lenger sør på grunn av vår dårlige kapasitet. Alt dette bidrar til å bygge ned kompetanse i Tromsø til dobbel kostnad for Helse-Nord. Vi har forsøkt gjennom tjenestevei de siste årene å få gehør for vår bekymring, men det har i stedet blitt en nedbygging av avdelingen.

Dersom Tromsø i fremtiden skal være et fullverdig Universitetssykehus må pasientstrømmen ut av regionen stanses, og behandlingen av den vanlige ortopedien må tas tilbake til UNN-Tromsø. Uten nok volum i kirurgi vil den kirurgiske spesialkompetansen etter hvert forsvinne, og det vil ta mange år å igjen bygge dette opp. Kompetansen er sårbar i en tynt befolket landsdel som Nord-Norge, og nyrekruttering av ferdige erfarne spesialister er en stor utfordring. Erfarne kirurger i dag vil også bli dårligere om avdelingen ikke styrkes.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse