Annonse
Boka som artikkelforfatterne mener blir feilaktig brukt av lederne i Etnisk og demokratisk likeverd.

Vårt arbeid hører ikke hjemme i EDLs venn-fiende-tenking

De svært aktive samepolitikerne Jarl Hellesvik og Karl-Wilhelm Sirkka i EDL har lest vår fagbok «Sametinget. Institusjonalisering av en ny samepolitikk». Herfra siterer de enkeltsetninger i avisinnlegg og kommentarfelt på nett. Sitater de synes å mene underbygger at den nye samepolitikken med makt og myndighet til Sametinget er resultat av feiloppfatninger om samene hos statlige myndigheter. Det er ingen grunn for slik bruk av våre analyser.

Målet med vår bok er å vise betydningen av Sametinget og dermed urfolkspolitikken som en viktig del av det moderne demokratiet i Norge. Sametinget ble etablert for å anerkjenne samenes historiske tilstedeværelse som egen gruppe og folk, for å motvirke effektene av intendert og uintendert fornorskingspolitikk og for å kanalisere en etnopolitisk mobilisering inn i styringssystemet.

Internasjonal rett og det nasjonale politisk systemet legger viktige rammer for formen og uttrykket urfolkspolitikken tar i Norge. For å forstå dette politikkfeltet er det viktig å få fram data og empiri om hvordan systemet oppfattes, fungerer og utvikler seg. Det har vi forsøkt å gjøre. Slik empiri kan selvsagt brukes ulikt ut fra ulike ståsted.

Hellesvik og Sirkka sitt ståsted er at den nye samepolitikken er ulykksalig og noe som er lurt på det norske samfunnet. Med sin løsrevne sitatbruk bidrar de til å politisere en nyansert empirisk basert analyse og setter det inn i en venn-fiende tenking. Vårt arbeid hører ikke hjemme der.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse