Annonse
Vi har et prosjekt, men vårt prosjekt er av en annen type enn det Nordlys-kommentator Tone Jensen etterlyser, skriver MDGs Barbara Vögele og Jonas Nilsen i Tromsø.

Dette er vårt prosjekt for Tromsø

Å innfri de 17 bærekraftsmålene er vårt politiske prosjekt og et bærekraftig Tromsø er vår visjon.

Kommentator Tone Angell Jensen i Nordlys uttrykker misnøye med Tromsøerklæringa, som er den nye samarbeidsplattformen til MDG, SV, AP og SP i Tromsø. Hun etterlyser visjoner og et prosjekt: “Bodø fikk sin europeiske kulturby. Hva skal være Tromsøs prosjekt?”

Vi har et prosjekt, men vårt prosjekt er av en annen type enn det Jensen etterlyser. Når kommunekassen er bunnskrapet og ansatte i helsesektoren forteller at kjøpestopp og vikarstopp presser dem til å løpe stadig raskere på jobb, mener vi det er uansvarlig å sette i gang nye, dyre symbolprosjekter.

Derfor er ikke vårt prosjekt et nytt milliardbygg eller et nytt arrangement til hundrevis av millioner. Vårt prosjekt er av en annen type og det er et prosjekt som er viktig både for kommunen, for regionen og kanskje langt utover det også. Vårt prosjekt er å innfri FNs bærekraftsmål i Tromsø.

FNs bærekraftsmål er en felles plan for alle verdens land for hvordan vi kan skape et bærekraftig samfunn for både mennesker og miljø innen 2030. Det er mål som ser bærekraft i sammenheng, og som tar innover seg at det ikke er mulig med et bærekraftig samfunn som ikke også er godt for menneskene som bor i det. Derfor omhandler målene ikke bare områder som natur, klima og miljø, men blant annet også mål om god helse, god utdanning og mindre ulikhet.

Å innfri de 17 bærekraftsmålene er vårt politiske prosjekt og et bærekraftig Tromsø er vår visjon. Hva dette betyr i praktisk politikk, har vi brukt den 26 sider lange Tromsøerklæringa på å konkretisere. Den omhandler blant annet hvordan vi skal sikre naturverdiene våre, sikre godt helsetilbud, kutte klimagassutslipp, få kontroll på økonomien, støtte næringslivet, skape en enda bedre skole, og mye mer. Dette er ting som tromsøværingene vil merke de positive konsekvensene av i tida som kommer.

Erklæringa har mange konkrete tiltak, men når Jensen etterlyser enda flere tiltak, er vi imidlertid enig med henne. Det må komme flere konkrete tiltak, men vi tror ikke at vi sitter på alle svarene alene. Vi skal snakke med folk i kommunen, med næringsdrivende, med arbeidstakere, med forskere, med ungdom, med voksne. Vi skal lytte på dem som er enige med oss og på dem som er uenige med oss. Sammen ønsker vi å finne de beste løsningene. Derfor inneholder ikke erklæringa alle svar. 

Dersom vi lykkes med prosjektet vårt, vil det skape optimisme og innovasjon i Tromsø. Ikke bare vil Tromsø bli en bedre kommune å bo i, men kommunen vår vil også kunne bli et forbilde for hvordan kommuner kan innfri FNs bærekraftsmål. For hvordan man kan bidra til en bedre verden og til en bedre hverdag for egne innbyggere. Slik kan Tromsø bli et arktisk forbilde i verden.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse