Annonse
SKITTENT: Det er skittent i militærleiren på Skjold nå. Saken er et skoleeksempel på at konkurranseutsetting, eller privatisering som det gjerne kalles, kan bære helt galt av sted. Foto: Torgeir Bråthen

Vaskeskandalen i Forsvaret

Kanskje Forsvaret heller kan spare penger på større ting, som fregatter, fly og baser?

På Skjold er framtida uviss både for renholderne og hybelkaninene i leiren.

Militærleiren på Skjold i Øverbygd har det siste halvåret gjentatte ganger figurert i meda. Fordi den er skitten. Flere bygg har vært stengt, inkludert spisesalen, fordi renholdet har vært for dårlig. Leirsjefen har åpent beskyldt renholdsfirmaet ISS for bedrageri, og framholdt at de kun vasker halvparten av det de skal men likevel tar full betaling.

Samtidig vet ikke renholderne som utfører jobben sin arme råd. Tidligere var de ansatt i Forsvarsbygg, men ble fra 2016 overført til ISS som vant anbudet da tjenesten ble konkurranseutsatt. Etter det har de opplevd kraftig nedbemanning, slik at halvparten så mange hender skal klare å vaske like mye som før. Kravene oppleves som umulige, og det hele har skåret seg ettertrykkelig. Renholderne er fortvilte, utslitte, oppsagte, sykmeldte. 

Situasjonen er utålelig, en ren skandale, men fra ledelsen i Forsvaret og ISS er det temmelig tyst. Svarene de har gitt i media er for «god dag mann, økseskaft» å regne, og den eneste konsekvensen saken så langt har fått er at ISS ikke får forlenget kontrakten på Skjold etter dette året - slik det i utgangspunktet var lagt opp til. I stedet blir det en ny anbudskonkurranse for militærleirene i Troms og Nordland.

Saken har også vært oppe i Stortingets spørretime, hvor forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) innrømmet at renholdet på Skjold har vært for dårlig. Men han forfektet også at den forventede innsparingen av konkurranseutsatt renhold i Forsvaret er på nærmere 400 millioner kroner for perioden 2016 til 2019, og at «den økonomiske gevinsten langt overstiger utfordringene». Slik snakker en som har stirret seg blind på tall, og som ikke ser like mye på hva og hvem slike innsparinger går ut over. Samtidig kom det fram at Forsvarsdepartementet selv har kuttet ut ISS og i likhet med øvrige departementer heller bruker egne ansatte til å vaske, noe som gjør saken enda mer besynderlig.  

Saken er et skoleeksempel på at konkurranseutsetting, eller privatisering som det gjerne kalles, kan bære helt galt av sted. At konkurranseutsetting er fornuftig hviler på en forutsetning om at tjenesten utføres på en lite effektiv måte i utgangspunktet. At jobben gjøres seint og tungvint, kanskje dårlig også. Dette var nok tilfellet i en del offentlige krinker og kroker tilbake på 70- og 80-tallet, men etter mange år med omorganiseringer og effektiviseringsprosesser er det neppe mye «slakk» igjen. Og skal man effektivisere uten at det er slakk, ja så rakner det. Da driver man rovdrift på de ansatte, med mindre de kan erstattes av roboter.

Trolig var det slik på Skjold. Renholderne hadde allerede hendene fulle før tjenesten ble privatisert, men for å oppnå besparelsene som forsvarsministeren skryter av så måtte lønnskostnadene ned. Det er ingen andre måter å spare inn store beløp på i en bransje som dette. Billigere mopper og vasketraller som ruller lettere gjør ikke den store susen i regnskapet. Så da antall årsverk ble kuttet ned, gikk det tilsvarende ut over renholdet. Det er et helt logisk utfall som man burde ha skjønt på forhånd. Eller innbilte man seg at renholderne som trofast hadde gjort jobben år etter år satt og latet seg halve dagen?

Konkurranseutsetting blir gjerne gjort til et prinsipielt spørsmål for eller i mot, som en politisk ideologi der venstresiden sier nei og høyresiden ja. Men det viktigste må være å vurdere situasjonen bedre i hvert enkelt tilfelle. Er dette en tjeneste som utføres lite effektivt i dag? Er det en tjeneste som vil bli bedre om vi lar private aktører konkurrere om den, eller er det rimelig å tro at det bare blir billigere og dårligere? Er det en tjeneste hvor det offentlige mangler kompetanse og trenger ekspertise utenfra? Kan jobben gjøres bedre, men uten at den blir konkurranseutsatt? Det siste kan samferdselsdepartementets selskap Nye Veier være et godt eksempel på, som med kortere planprosesser og mer frihet til entreprenørene skal få gjennomført store veiprosjekter mer effektivt enn på gammelmåten i vegvesenet. 

På Skjold er framtida uviss både for renholderne og hybelkaninene i leiren. Renholderne er spente på hvem som vinner den nye anbudskonkurransen, og har gitt uttrykk for at alt vil være bedre enn ISS.  Men de har ingen garanti for dette. I verste fall kan man tenke seg at en annen aktør underbyr enda mer for å få anbudet, og at vaskeskandalen bare fortsetter. Det beste hadde vært om Forsvaret tok vaskejobben selv igjen, skjønt ingenting tyder på at regjeringa vil gjøre den slags retrett i sin marsj for å gjøre offentlig sektor mindre. Men da må man iallfall bli bedre til å utforme anbud og vektlegge kriterier som sikrer gode arbeidsforhold for de ansatte, selv om dette betyr at man ikke sparer så mye penger.

Kanskje Forsvaret heller kan spare penger på større ting, som fregatter, fly og baser?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse