Annonse
TELLER PENGER: Politisk rådgiver Peter Reinholdtsen og finansbyråd Anne-Berit Figenschau mener omorganiseringen av Fagrent skal ende godt for alle parter, selv om det kan gå ut over de ansattes pensjon. Foto: Inger Præsteng Thuen

Ved å omdanne kommunale enheter til AS eller KF vil man få flere ben å stå på

Dette er moderniseringen av Tromsø kommune, skriver byråd for finans i Tromsø kommune, Anne Berit Figenscahu.

Ingen av renholderne i Fagrent mister sin pensjon, uansett hvilken organisasjonsform renholdstjenesten får. Pensjon er en rett som alle arbeidstakere i Norge har, uansett om man jobber i privat eller offentlig sektor.

De borgerlige partiene i Tromsø gikk til valg på modernisering og effektivisering av kommunen. Dette innebærer å se på hvordan kommunens tjenester er organisert, for at innbyggerne skal få mest mulig igjen for skattepengene.

Tromsø opplever i dag kraftig vekst i antall innbyggere, og vi vet at denne veksten vil øke i årene som kommer. Befolkningsvekst bærer med seg store investeringsbehov for kommunen. I takt med befolkningsveksten skal vi produsere flere og bedre tjenester, samt investere i nye barnehager, skoler, sykehjem og annen infrastruktur. For at vi skal kunne ivareta disse oppgavene er det nødvendig med en robust og forutsigbar kommuneøkonomi. Derfor er vi nødt til å omstille oss og gjøre ting på nye og bedre måter. Dette er noe byrådet og kommunens ansatte jobber med kontinuerlig.

LES MER: Byrådet må vise anstendighet

Et av mange tiltak

Tromsø kommune har en stor eiendomsportefølje. Sykehjem, skoler, bibliotek og andre bygninger må rengjøres regelmessig. Godt renhold bidrar til trivsel og forhindrer forfall. Ansatte, elever, innbyggere og andre brukere er hver dag avhengige av velfungerende renholdstjenester.

De fleste store kommuner i landet kjøper sine renholdstjenester fra private selskaper. Gjennom anbud har disse kommunene valgt de beste leverandørene, og de har fått bedre kunnskap om hva godt renhold bør koste og dermed grunnlag for bedre ressursbruk.

Byrådet er opptatt av å se på samtlige enheter og avdelinger i kommunen, med sikte på å drive bedre og mer effektivt. Konkurranseutsetting eller omorganisering av kommunens renholdstjenester er et av mange tiltak.

Bred involvering

Byrådet har vedtatt å se på ulike organisasjonsformer for renholdstjenesten Fagrent: kommunalt aksjeselskap, kommunalt foretak og konkurranseutsetting av hele eller deler av tjenesten. Utredningsarbeidet er i startfasen, og lov og avtaleverk blir fulgt når det gjelder ansattes medvirkning. Prosjektorganisering og gjennomføringsplan har vært drøftet med de tillitsvalgte og ansatte sikres medvirkning gjennom representasjon i prosjektgruppe og arbeidsgrupper. Det er satt opp en tidsplan for arbeidet som skal være ferdig i begynnelsen av 2015. Da vil saken bli behandlet i kommunestyret.

Ingen mister pensjonen

Ingen av renholderne i Fagrent mister sin pensjon, uansett hvilken organisasjonsform renholdstjenesten får. Pensjon er en rett som alle arbeidstakere i Norge har, uansett om man jobber i privat eller offentlig sektor. Det er faktisk slik at arbeidstakere i privat sektor som har innskuddsbasert pensjonsordning kan få mer i pensjonsutbetaling når de går av med pensjon ved 67 år enn de som jobber i offentlig sektor (kilde: Norwegian Insurance Partner). Det gjelder både for ansatte som starter sin karriere i offentlig sektor og senere går over til privat næringsliv, og de som jobber i privat næringsliv hele livet.

Er gjort før

Erfaring viser at private bedrifter ofte har mer fokus på ledelse, noe som kan gi større trivsel. Kort vei fra ansatt til ledelse gir økt innflytelse og kontroll med egen arbeidssituasjon. Dette bidrar til at sykefraværet går ned. Fagrent er en god enhet med dyktige ansatte. Nå vil vi se på om vi kan gjøre med Fagrent slik det ble gjort da man omdannet renovasjonen til et moderne konsern, Remiks AS. Ved å omdanne kommunale enheter til AS eller KF vil man få flere ben å stå på, man vil kunne konkurrere med andre om oppdrag utenfor kommunen.

Byrådet er trygg på at vi sammen skal finne de beste løsninger for gode kommunale tjenester til våre innbyggere. Gjennom gode prosesser og tydelig ledelse skal vi utvikle kommunen og sikre en organisering som gjør Tromsø til en attraktiv by å bo i.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse