I 2013 ble det registrert 148 brunbjørn i Norge, dette er det antallet man forutsatte skulle være et minimumsantall. I dag er vi under 120 individer. Bare i år, er det skutt rundt 10 bjørner, skriver Steinar Austheim. Denne bjørnen er fotografert i en dyrepark i polen. Foto: Per Løchen / NTB scanpix

Det er på tide å stille krav til bøndene

Til Senterpartiet i Bardu kommune v/ordfører Toralf Heimdal

Det er heller ikke særlig beroligende å lese at det var samme situasjon i samme området i 2017. Så setter man altså sau ut i samme området igjen, uten tiltak.

Det er kanskje lett å bli ivrig for en ordfører, når noe slikt skjer i sin egen kommune. Men etter å ha lest saken i NRK Troms 28.06.18, tror jeg det kan være greit med en liten redegjørelse, om hva vi egentlig snakker om.

La oss først benytte riktig betegnelsen på bjørnen, nemlig brunbjørn. Ordet slagbjørn ble tidligere brukt som propaganda, for å forklare og skremme andre om at dette var en særdeles farlig brunbjørn som kunne slå ihjel sitt bytte.

En “slagbjørn” er og blir en brunbjørn, intet mer og intet mindre.

Stortinget har bestemt at i Norge skal det være rovdyr, og bjørn er en av de 4 store vi skal ha. Stortinget har satt et bestandsmål på alle våre rovdyr, inkl. brunbjørn. 

I 2013 ble det registrert 148 brunbjørn i Norge, dette er det antallet man forutsatte skulle være et minimumsantall. I dag er vi under 120 individer. Bare i år, er det skutt rundt 10 bjørner. 

Vi vet alle om Senterpartiet sitt syn på rovdyr. På ulv har dere bl.a. 0-visjon. Dette alene er jo å gå imot Stortingets vedtak om at rovdyr skal vi ha. Selv Sp underskrev dette stortingsvedtaket.

Sau derimot, har vi så mye av, at lagret til Nortura til stadighet er overfylt.

I begynnelsen av året 2017, var fryselagret på hele 5.000.000 kg sau og lammekjøtt. Dette måtte senere gis bort til Afghanistan, UK og Frankrike.

Høsten 2017, var slakteprisen nede i 2 kr/kg for sau. Flere bønder valgte å beholde kjøttet til hundefôr. (Kilde; Nortura).

I tillegg til dette døde det 120.000 sau på utmarksbeite samme sesong. 30-35.000 av disse ble drept av rovdyr, eller rettere sagt, dette tallet ble erstattet som rovdyr drept sau (siden Fylkesmannen utbetaler rundt 70% over det som kan bevises er rovdyrdrept sau). Uansett så betyr dette at det dør mellom 85-90.000 sau på utmarksbeite av helt andre grunner enn rovdyr.

Fluelarver, jurbetennelse, drukning, gift, ormebitt, flått, brekte bein osv. For ikke å snakke om alle sauene som vandrer på våre veier, til og med på E6, og sover i tunnellmunninger. (Kilde; Fylkesmannen)

Hvor er Senterpartiet, ordførerne og beitenæringen da? Hvor er media når beitebonden teller sine dyr etter endt beitesesong, og halve besetningen mangler, pga. mangel på sikring av egne dyr, som gjeting og rovdyrsikre gjerder. 

Dette er noe forunderlig for oss «vanlige» nordmenn. 

De fleste som rammes av «rovdyrtragedien», kommer inn under begrepet «hobbybonde». Dvs, at eieren av beitedyra har hovedinntekten sin utenom gårdsdrift, og således IKKE er avhengig av sauedriften. Derfor er det urovekkende å vite at denne næringen forbruker så enorme store tilskuddsmidler for å drive hobbybruk.

Av de 14.000 sauebruk vi har her i landet er 70-75% betegnet som hobbybruk. (Kilde; Landbruksdepartementet og næringen selv)

Derfor er det både sjokkerende og forvirrende å lese at ordføreren i Bardu, gikk til det skritt å tilkalle hjelp fra 339-skvadronen for å ta i bruk et Bell-helikopter for å ta livet av en brunbjørn.

Alt dette altså for å hjelpe til med å holde liv i noens hobby? Det som også er betenkelig, er at vi stadig ser en mistenkelig sammenrøre/kobling mellom beitebønder, ordførere og medlemmer i rovviltnemndene. 

Dette er som om det skulle vært i et land vi helst IKKE ønsker å sammenligne oss med. 

Selvfølgelig kan det virke hjerteskjærende på eieren å oppleve det som Laila Myrhaug opplevde. Men ærlig talt, om man driver med dyr på hobbybasis, er det neppe samfunnets oppgave å ivareta denne hobbyen. Å forlange at samfunnet og forsvaret skal stille opp å bruke ressurser på dette, blir helt absurd. Om man driver med dyr som hobby, bør man vite at selv bjørner, jerv, gaupe og ulv må spise som alle andre skapninger.

Om man blir overrasket av dette, levner jeg ikke mye tiltro til den norske beitebonden og de som sitter som ordførere rundt om i vårt langstrakte land. Det er heller ikke særlig beroligende å lese at det var samme situasjon i samme området i 2017. Så setter man altså sau ut i samme området igjen, uten tiltak.

Nei, det er på tide å stille krav til beitebonden. Mister de sau, minker tilskuddene. Alle våre sammenlignbare land greier dette. Det er en skam at vi ikke makter å få til det samme. 

Sau har vi nok av, rovdyra våre er på vikende grunn.

  • I Norge er vi 5.000.000 mennesker og må ha 2.400.000 sau.
  • I Sverige har de 10.000.000 mennesker og 400.000 sau.
  • Sverige har rundt 3.000 bjørn, vi har nå under 120.
  • Sverige har rundt 275 ulv, vi har 65-70

For alle som er i besittelse av ei kuleramme, skjønner galskapen.

Det går en grense på hvor lenge man kan drive på med kunstig åndedrett til en næring som burde vært halvert. Det er ingen menneskerett å være beitebonde, men det er en menneskeplikt å ta vare på dyr, både rovdyr og husdyr.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse