Annonse

Vedrørende systemkritikk og varslinger i UNN

Mitt mål har over flere år vært å utvikle en kultur der varslinger, kritiske innspill og avviksmeldinger brukes mer systematisk i forbedringsarbeidet, skriver Tor Ingebrigtsen

Det er synd at Engstad ikke stoler på ledelsens intensjoner, og jeg inviterer ham derfor til en samtale for å snakke mer om dette.

Overlege Torgeir Engstad retter i media skarp kritikk mot meg. Han mener at jeg ikke har vilje og evne til å bruke varslinger og kritikk aktivt i forbedringsarbeid i UNN.

Engstad viser til ei evaluering der en av konklusjonene var at ansatte opplevde avstand mellom toppledelsen og fagmiljøene, og hevder at rapporten er tiet i hjel. Den har imidlertid vært behandlet både i informasjonsmøter, arbeidsmiljøutvalget og styret. Det er iverksatt mange tiltak. Vi har for eksempel innført statusmøter der jeg regelmessig møter alle mellomledere i UNN for informasjonsutveksling og jeg bruker en formiddag i uka i et fagmiljø.

Engstad har rett i at UNN hadde dårlige resultater i den nasjonale pasientsikkerhetskulturundersøkelsen i 2014. Det handler blant annet om at kulturen for melding av avvik og bruk av avviksmeldinger i forbedringsarbeidet ikke er god nok. Han har også rett i at Pasient- og brukerombudet og Helsetilsynet har opplevd for lang svartid.

Dette er problemstillinger som bekymrer meg like mye som Engstad. Det skal jobbes i sykehusets kvalitets- og arbeidsmiljøutvalg på alle nivåer med å løse disse utfordringene.

I siste arbeidsmiljøundersøkelse var UNNs resultater på nivå med landsgjennomsnittet. Over 80 % trives på jobb, men ansatte i noen enheter synes at ledelsen ikke håndterer konflikter godt nok. Ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten i alle enheter har fått sine resultater. Engstad kritiserer at resultatene ikke offentliggjøres. Det er vanlig praksis i arbeidslivet at resultater brukes til internt forbedringsarbeid. Bedriftshelsetjenesten fraråder offentliggjøring og Arbeidsmiljøutvalget har besluttet i saken.

Engstad varslet en sak om medikamentsvinn til fylkeslegen. Jeg setter stor pris på slik varsling. Intern gjennomgang av saken i mars 2015 viser at det tok for lang tid å kartlegge og behandle den. I fortsettelsen ble det besluttet å endre rutinene slik at ledelsen skal varsle til fylkeslegen umiddelbart, før den interne kartleggingen er fullført.

Engstad fremstiller det som om varslingen medførte at medarbeideren som avdekket medikamentsvinnet mistet sin stilling. Det er ikke riktig. Her blandes to saker.

Han hevder at tillitsvalgte motarbeides av ledelsen. Vi har dessverre hatt tilfeller på UNN der tillitsvalgte har vært part i alvorlige arbeidsmiljøkonflikter. Slike saker plikter ledelsen å ta tak i. Tillitsvalgte skal i slike sammenhenger behandles på samme måte som ledere og øvrige medarbeidere.

Mitt mål har over flere år vært å utvikle en kultur der varslinger, kritiske innspill og avviksmeldinger brukes mer systematisk i forbedringsarbeidet. Dette er et arbeid som alle medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjenesten oppfordres til å delta i. Vi er ikke i mål. Det er synd at Engstad ikke stoler på ledelsens intensjoner, og jeg inviterer ham derfor til en samtale for å snakke mer om dette.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse