Annonse
Kun fire stemte for sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottirs innstilling - styret i Helgelandssykehuset gikk heller for ett sykehus, plassert i Sandnessjøen og omegn. Foto: Øyvind Bratt, Rana Blad

Vedtak på sviktende grunnlag

Faktaresistens hører ingen steder hjemme i moderne styrearbeid, og slettes ikke i et offentlig oppnevnt sykehusstyre. Styremøtet i Helgelandssykehuset burde vært stanset inntil styrets medlemmer hadde satt seg inn i saksdokumentene.

Endelig er de navlebeskuende bygdepolitikernes tid i sykehusstyrene over, tenkte mange. Men hva fikk vi i stedet?

Direktør Hulda Gunnlaugsdóttir i Helgelandssykehuset la på torsdag fram ei innstilling som burde leses av alle, og i særdeleshet av sykehusstyrets medlemmer. Hadde jeg selv vært styreleder under møtet vil jeg før avstemmingen ha hevet møtet og satt ny dato. Samtidig ville jeg gjort det tindrende klart at de godt betalte styremedlemmene har en plikt overfor eier til å forberede seg ordentlig til styremøtene.

Kriteriene som gjelder for utvelgelse av styremedlemmer til et helseforetak ble heldigvis endret av regjeringen i 2013, og man begynte å orientere seg etter mennesker med mer profesjonell styrefaglig bakgrunn enn politikere med pen cv.

- Kravet om at et flertall av kandidatene til styrene skal være politikere, begrenser handlingsrommet til eier i forhold til å utnevne styremedlemmer med annen nødvendig kompetanse som trengs for å lede de største, og mest komplekse virksomhetene vi har, uttalte helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Veldig bra tenkt av Høie. Endelig er de navlebeskuende bygdepolitikernes tid i sykehusstyrene over, tenkte mange. Men hva fikk vi i stedet? Det som synes åpenbart er at Høie ikke har lyktes på et annet mål han hadde satt seg: Kunnskap og evnen til å tilegne seg fakta, noe han i den samme pressemeldingen beskrev slik:

«Styring av spesialisthelsetjenesten krever tydelige roller og ansvar – og det kreves også kompetente, velfungerende styrer. Styrene må opptre som et kollegium med kompetanse og kvalifikasjoner til å gjøre gode beslutninger for sykehusene og befolkningen.»

Her har det sviktet fullstendig på Helgeland. Sist torsdag ble vi vitne til et styremøte hvor saksforberedelser til flere titalls millioner knapt ble nevnt med et ord. Den detaljerte og faktaorienterte anbefaling fra direktør Hulda Gunnlaugsdóttir ble fullstendig neglisjert av styrets flertall, og i stedet ble vi sittende å lytte til den ene faktafornekteren etter den andre.

Styret avslutter sitt møte med å lokalisere helseforetakets eneste sykehus de neste 50 - 75 årene “i utkanten et sted” av landets 97. største tettsted, en liten kystby på en øy med kun én sårbar bru, og hvor det ifølge SSBs beregninger allerede om tyve år vil bo bare 3400 yrkesaktive. Samtidig tildeles regionens vekstsenter og landets industrielle utstillingsvindu, et lite distriktsmedisinsk senter.

At flertallet i sykehusstyret betrakter SSBs samfunnsforskning og prognoser som nonsens, er skremmende. Hadde et annet offentlig oppnevnt styre evnet en tilsvarende faktafornektelse til de prognoser som FNs klimapanel og Regjeringens klimapolitikk bygger på, hadde styrets vedtak blitt overprøvd allerede av første overliggende organ. Styret ville raskt blitt erstattet med egnet kompetanse, virkelighetsforståelse og med faglig integritet.

Faktafornektelse hører ingen steder hjemme i moderne styrearbeid, og slettes ikke i et offentlig oppnevnt sykehusstyre. Som Høie selv skrev i pressemeldingen: «Styrene må opptre som et kollegium med kompetanse og kvalifikasjoner til å gjøre gode beslutninger for sykehusene og befolkningen.»

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse