Annonse

Vedtaket må omgjøres før valget!

Stortinget må omgjøre vedtaket om flytting av helikoptrene fra Bardufoss til Rygge i god tid før valget!

Når Ap nå har snudd, håper vi de støtter opp om et representantforslag

 

 Det har i den senere tid versert flere innlegg i media med en presis beskrivelse av galskapen rundt Andenes/Evenes og nedleggelse/flytting av 139 luftving og 339 Skv fra Bardufoss til Rygge. Da Stortinget hadde til behandling langtidsmeldinga for Forsvaret i november fikk Høyre og Frp, med støtte fra Arbeiderpartiet, vedtatt flytting av hærhelikoptrene til Rygge. Målselv Sp mener at Stortinget må omgjøre dette vedtaket snarest og i god tid før valget!

Dagens status er at Stortingsvedtaket fra behandlingen av langtidsmeldinga i november, står fast. Men for ca en måned siden offentliggjorde Aps ledelse et vedtak i partiets sentralstyre der man snudde i sitt standpunkt fra november, der Ap gav sin støtte til regjeringen om å flytte 339 Skv og hovedbasen for helikoptre fra Bardufoss til Rygge. Det betyr nå at partiet, bl. a. går inn for at 339 Skv ikke skal overføres til Rygge og at det også skal være et ledelseselement med stab på Bardufoss. En svært positiv beslutning, er de fleste enige om. Men, i vedtaket sier også Ap ledelsen at det først skal skje etter valget…

På et svært godt besøkt folkemøte i Istindportalen på Bardufoss for kort tid siden presenterte Liv Signe Navarsete Senterpartiets forsvarspolitikk. Hun kunne også fortelle de fremmøtte, at de nye signalene fra Arbeidepartiet var så interessante at Sp vil invitere dem til å være med og fremme et representantforslag i Stortinget, for å beholde 339 skvadron og hovedbasen for helikopter på Bardufoss. «Vi mener det er viktig å gjøre dette nå, for vi ønsker at Hæren, helikoptermiljøet med sine ansatte og familier og ikke minst lokalmiljøet skal slippe usikkerheten de nå lever med», sa Navarsete. Dette ble møtte med stor applaus fra de 170 fremmøtte.

Vi har hatt et godt samarbeid i sentrum om denne saken, og hverken Krf eller V har varslet om at de har byttet mening. Når Ap nå har snudd, håper vi de støtter opp om et representantforslag. Dette er en sak som Sp ønsker vi skal ha avklart i god tid før valget, sa Navarsete. Dette fordi vi har erfaring med at det ikke er alle valgløfter som blir holdt, etter et valg er over. Vi tror at alle de som har mobilisert på tvers av partigrenser, mot en flytting av 339 skvadron og hovedbasen for helikopter fra Bardufoss til Rygge, på ingen måte er enige i at representantforslaget skal utsettes til etter valget, det vil si om drøye 6 måneder.

Når det gjelder utforminga og formuleringen av representantforslaget så må det være så presist og konkret at det ikke gis muligheter for tolkninger. Helt konkret blir det å bruke regjeringen Stoltenberg sin Prop 73 S (2011-2012) med innst. 388 S (2011-2012), LTP (2212-2016) der det i Stortinget ble vedtatt at Bardufoss flystasjon videreføres som hovedbase for Forsvarets helikoptre med felles ledelse for 339-skvadronen med Bell 412 taktiske transporthelikoptre, 337-skvadronen med NH 90 kystvakthelikoptre og 334-skvadronen med NH 90 fregatthelikoptre, og at også 330-skvadronen med redningshelikoptre legges organisatorisk under Bardufoss flystasjon.

Status er i dag altså at hvis Ap støtter forslaget så vil det bli flertall for det i Utenriks- og Forsvarskomiteen, og vedtatt i Stortinget i god tid før Stortinget går fra hverandre i midten av juni. Hvis Arbeiderpartiet unnlater å støtte forslaget, og utsetter behandlingen til etter valget, så tror vi at svært mange blir å lure på hva Ap egentlig vil med 339skv og hovedbase helikopter. Særlig ut i fra at vi alle kjenner til prosessen helt tilbake fra 2010 da det først ble vedtatt at Hovedbase for helikopter skulle være på Bardufoss. Det var et stort politisk flertall for valget av Bardufoss og ikke minst for de investeringene dette medførte. Mange satte sin lit til de forsikringene i som ble gitt, og endelig beslutning i LTP 2012 beseglet definitivt Bardufoss som den nye Hovedbasen. I 2014 sa 139. Luftvingsjef og sjef Bardufoss flystasjon i forbindelse med nedlegging av luftvingen på Rygge og styrking av Hovedbasen for helikopter på Bardufoss: «Vi vrir ressurser fra noe som gir indirekte kampkraft over til noe som gir mer kampkraft». Klarere kan det ikke sies fagmilitært.

Vi tar med denne historiske kjensgjerning for å minne om at Ap gjennom denne prosessen har vært sterk og klar på at Bardufoss skulle være Hovedbasen for helikoptre. Stortinget var hele tiden informert om at etableringen av Hovedbase ville legge til rette for operative og logistiske synergieffekter.  Det skulle derfor ikke være noen grunn til at Ap ikke skulle være med på et representantforslag og dermed sikre flertall for å beholde 339skv og 139 luftving på Bardufoss, i vårsesjonen på Stortinget!

  

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse