Annonse
Justisminister Per-Willy Amundsen. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Vegbygger Amundsen

Hvem skal betale ekstrakostnaden som Frp har påført samfunnet og Tromsøs befolkning?

1.kandidat for Frp, Per Willy Amundsen (PWA) skriver i iTromsø fredag 25.august: «23. juli 2015 godkjente departementet Tromsøs kommunedelplan for Ramfjord, og med det ble innsigelsene avvist. Nå ligger endelig den ferdige reguleringsplanen for E8 på bordet, alt som mangler er et vedtak før spaden kan settes i jorda. Trodde vi. Men den gang ei. Nok en gang er det noen som prøver seg med omkamp i siste sving. En «stolt» tradisjon må holdes i hevd.»

I brevet fra kommunalministeren 23.07.2015, da PWA var statssekretær og med ansvar for plansaker, kan vi lese;

«Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener uttalelsene fra Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet tilsier at kommunedelplanen bør vedtas med det inntatte østre alternativ for ny E8. Departementet legger vekt på at kommunen mener dette er det beste alternativet for ny veg, blant annet fordi det vil legge til rette for fremtidige vegløsninger for trafikken inn til Tromsø. Mulighetene for eventuelle avbøtende tiltak av hensyn til miljøinteressene i området bør vurderes i forbindelse med utarbeiding av etterfølgende reguleringsplan.»

Nå er PWA også justisminister, og vi må vel forvente at han har en viss grad av juridisk og forvaltningsfaglig kompetanse. Men i den grad ha har det, ser det ut til at viljen til å bruke den i E8-saka er svært begrenset. Det er helt feil at «den ferdige reguleringsplanen for E8 ligger på bordet. Statens Vegvesen har utarbeidet et forslag til detaljreguleringsplan som har vært ute til offentlig ettersyn i sommer, og høringsfristen er i slutten av denne måneden. Dette er også i tråd med brevet som kommunalminister Sanner og PWA sendte i juli 2015, og naturlig oppfølging av en kommunedelplan. SVV har lagt frem forslag til «avbøtende tiltak av hensyn til miljøinteressene», og disse forslagene vurderes av høringsinstansene. Det kan være privatpersoner og organisasjoner som leverer merknader, eller offentlige myndigheter som både kan levere merknader eller fremme innsigelser til forslaget. 

At PWA nå åpent, i egen tekst, og tidligere i intervju med Nordlys avviser at detaljreguleringsplanen for E8 skal ha legal forvaltningsmessig og politisk behandling, er en sensasjonell og udemokratisk tilsidesetting av grunnleggende regler i Norge, ikke minst når det kommer fra en nåværende justisminister.

Så kan man også lure på om Amundsen har satt seg inn i andre vesentlige forhold i plan- og den fremtidige byggeprosessen. Han skriver: «Den (E8) vil koste 2,2 mrd kr og staten dekker minst 2/3 av regningen, helst alt». I Nasjonal Transportplan (NTP) står det riktignok at staten skal bidra med 1,45 milliarder kroner (1,3 mrd frem til 2023 og 150 mill fra 2023 til 2029), og 750 millioner kroner annen finansiering(bompenger). Men fra SVV har det allerede kommet varsel om at E8 blir dyrere, sannsynligvis langt dyrere. 

Det er dette som Per Willy Amundsen nå må svare på; Fra den opprinnelige bompengeandelen på omlag 500 mill kr for vestre trasé, sier NTP'en 750 millioner kroner i bompenger for østre trasé. SVV vil om kort tid legger fram oppdatert kostnadsvurdering, og som sannsynligvis vil være nærmere på 3 milliarder kroner, kanskje over. Hvem skal betale ekstrakostnaden som Frp har påført samfunnet og Tromsøs befolkning? Frp har delt ut en «fake» faktura pålydende vel tretti tusen kr, med bilde av PWA og 2.kandidat Wilsgård, i postkassen til innbyggerne i Tromsø. Der har de glemt å ta med sin egen egen ekstra bompengeregning på mellom 1/2 og 3/4 milliarder kroner for E8.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse