Annonse
Ny E8: Når det gjelder valget mellom østre og vestre alternativ fremstår østre som overlegent best, skriver artikkelforfatterne i Lyngen næringsforening.

Vegløsningen i Ramfjorden – fremtidens innfartsvei til Tromsø

Åpent brev til statsråd Jon Georg Dale, Samferdselsdepartementet.

Næringslivet i Nord-Troms har stor interesse av at korteste og raskeste innfartsvei til Tromsø etableres. Denne interessen er stigende, i takt med den sterke økningen i industri og turisme i hele regionen. Derfor ønsker vi en ny løsning raskt.

Vi henviser til foreliggende vedtak og planer samt de siste ukers debatt om løsninger. Når det gjelder østre og vestre trasé med tilhørende tunnel-løsninger vil vi gi uttrykk for følgende:

Saken gjelder fremtidens innfartsvei til Tromsø, en by i sterk vekst og av største betydning for utvikling av regionene rundt, dagens Troms fylke og det nye storfylket. Den fremtidige innfartsveien vil, etter vår oppfatning, måtte etableres fra Ramfjorden til Tomasjord/Tromsøysundtunnelen. Som flere har påpekt er det ikke mulig å etablere fremtidens vei langs
dagens trasé frem til Tromsøysundtunnelen. Den eneste måte det eventuelt skulle kunne skje på, vil være ved hjelp av svært lange tunneler til store kostnader og uten vesentlig reduksjon i distanse, jfr. også innlegg fra Naturvernforbundet i Tromsø m. fl.

Derved foreligger bare et realistisk hovedalternativ til trasé, nemlig tunnel mellom Ramfjorden og Tromsøysundtunnelen. Både vestre og østre alternativ vil gi vesentlig innkorting av avstanden mellom Tromsø og alle steder øst og sør for Tromsø. Således er det også den klart beste løsningen klima-, miljømessig og trafikalt. Det blir også den klart billigste løsningen.

Når det gjelder valget mellom østre og vestre alternativ fremstår østre som overlegent best. Østre gir den klart største distansebesparelsen fordi all trafikk får den samme besparelse, den klart laveste risikoen (jfr grunnforhold og faren for forurensning av Ramfjorden med vestre), de klart minste natur- og miljøinngrep (bru som ødelegger et av våre fineste fjordlandskap) og den klart største tunneltrafikken. Det siste betyr at totaløkonomien blir overlegent best med østre
alternativ.

Når det gjelder investeringene for østre mener vi at det foreligger store muligheter for besparelser i forhold til foreliggende beregninger. For det første forsvinner jo vesentlige deler av traseen (mellom Ramfjordmoen og Laukslett). Dernest kan man fjerne den beskrevne vollen mellom vegen over Ramfjordmoen og Eiscat. Vollen er ment å beskytte radarene mot lys fra biltrafikken. Denne vollen er helt unødvendig fordi radarsystemet for Eiscat er flyttet til Skibotndalen. I tillegg viser de nylig avsluttede tunnelene i Troms, Sørkjostunnelen og Nordnestunnelen, lave investeringskostnader. Det tyder på at den foreslåtte tunnel på strekningen Sørbotn-Ramfjordmoen kan gjøres billigere. Det er også positivt for 4-felts tunnelen gjennom Tinden og Skarsfjellet. Erfaringstall fra en rekke tunnelprosjekt, i tillegg til de to nevnte, tyder på at denne tunnelen kan realiseres for knappe 3 mrd kroner, slik Rambøll har beregnet.

Når det gjelder bompenger er det aktuelt for alle alternativ. For østre alternativ med tunnel vil besparelsen i tid og distanse bli større enn prisen på bompengene. Det betyr at folk, næringsliv og det offentlige vil få netto nytte selv med bompenger.

Vi ber derfor om at Regjeringen opprettholder sitt vedtak om østre trasé. Når det gjelder utbyggingen foreslår vi at man først etablerer vegen fra Sørbotn til kryssing av Rv 91. Da har man fjernet de trafikale problemene på Fagernes som jo har vært, og er, hovedproblemet. I neste byggetrinn realiseres vegen over Ramfjordmoen og tunnelen. Så vidt vi har forstått er det meste klart for reguleringsplanbehandling av dette byggetrinn.

Vi tillater oss til slutt en liten sammenligning: Mellom Flesland og Bergen er det etablert ca 10 km 4-felts tunnel som ikke gir en meter kortere veg. I Tromsø vil østre med tunnel ha ca samme tunnellengde, men korte inn veien med opp mot 15 km! Det mener vi borger for at denne løsningen vil gi en fremtidsrettet innfartsvei til Tromsø.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse