KOMMUNEØKONOMIEN: Man skyver problemet foran seg, nekter å ta tak, og bidrar dermed til ytterligere økte kostnader. Slik skaper man en politisk dynamikk som arter seg som en brutal kollisjon i sakte fart. Foto: Mark Ledingham, Tromsø kommune

Vegringen mot å ta økonomisk kontroll

Den politiske alliansen som styrer Tromsø kommune, Rødt, SV og Arbeiderpartiet viser motvilje mot  å få skikk på den økonomiske driften i helse- og omsorgssektoren.

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg hadde utarbeidet en plan for å spare inn 200 millioner kroner. Det var ifølge henne et helt nødvendig tiltak for å stoppe den galopperende pengebruken innenfor sektoren som år etter år har påført kommunen stadige budsjettoverskridelser. I formannskapet tirsdag denne uken advarte administrasjonssjefen om at kommunen nå risikerer å måtte justere budsjettrammene for alle sektorene dersom man ikke klarer å kutte pengebruken innen helse og omsorg. «Vi driver i dag med et aktivitetsnivå som er for høyt i forhold til budsjettrammene. Det er ikke lov», sa Steinveg.

Hun talte for døve ører. Advarslene ble ikke lyttet til av flertallet i formannskapet, bestående av de tre nevnte partier. De mente saken måtte utsettes. Fagforeningene hadde protestert og Røymo-alliansen har for vane å være lutter øre når det kommer protester fra det hold. At en utsettelse etter alle solemerker vil medføre at man i neste omgang kan bli nødt til å gjøre enda større kutt, er en argumentasjon som preller av. Man skyver problemet foran seg, nekter å ta tak, og bidrar dermed til ytterligere økte kostnader. Slik skaper man en politisk dynamikk som arter seg som en brutal kollisjon i sakte fart.

Det er oppsiktsvekkende at styringspartiet Ap, som har hatt en tradisjon for økonomisk ansvarlighet, nå finner enighet med SV og Rødt, og velger å drifte ulovlig. Beslutningsvegringen i den styrende alliansen vil dessverre medføre stadig større problemer jo lenger man lar være å sette inn tiltak. Forstår ikke de som har det politiske ansvaret for sektoren dette? Det gjør de nok, men i møte med en vanskelig og krevende, men helt nødvendig prosess med kutt og omstillinger, virker det som disse politikerne er paralysert. At de ikke vil bidra til administrasjonssjefens forsøk på å gjenvinne kontroll, med stadig nye utsettelser, er særdeles nedslående.

Resultatet av denne ageringen er at de, som administrasjonssjef Steinveg har påpekt overfor dem, blir tvunget til å måtte justere budsjettrammene for andre sektorer dersom man ikke klarer å kutte pengebruken innen helse og omsorg. Så hvem tenker å hente midler fra? Hvis de innfører et regime som tillater store budsjettsprekker som må dekkes inn fra andre områder, kan de vente seg at budsjettdisiplinen går til bunns på disse sektorene også. Hvorfor holde budsjettet dersom det kan salderes med nedtrekk på andre kommunale områder?

En av de viktigste prioritetene til de tre samarbeidspartiene da de gikk til valg, var nettopp løftet om å få kontroll på kommuneøkonomien i Tromsø. Men hvis de fortsetter i det sporet de er i nå, demonstrerer de for velgerne at de faktisk ikke er styringsdyktige på det økonomiske feltet. Og hvis man ikke styrer etter vedtatte budsjetter og sørger for budsjettdisiplin, vil alt annet man strever for å få til, være mer eller mindre nytteløst. 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse