Annonse
Toppen av all galskap, den fullstendig unødvendige brua som skal føre oss over fjorden tilbake til østsiden, skriver Audun Henriksen. (Illustrasjon: Statens vegvesen / Norconsult)

Vegvesenet og E8 - tidenes molbohistorie

De jobber for tiden på spreng med vestsideprosjektet i håp om å nå det etterlengtede «point of no return», før villfarne politikere og folk flest oppdager alt som har gått under  radaren.

Krangelen om traséalget for den nye E8 inn til Tromsø har nå pågått i en årrekke og vil etter alt å dømme ingen ende ta. Det som burde være et opplagt valg med tanke på både økonomi, miljø og natur, nærmere bestemt ny vei på østsiden av Ramfjorden, står nå i fare for å tape kampen mot en meningsløs prestisje fra Vegvesenets side, en prestisje villfarne politikere er i ferd med å gi etter for.

Vi har sett utallige eksempler på at når prestisjen først har gjort sitt inntog i en sak, da må fornuften vike, og redeligheten likeså. I sin totalt ubegripelige kamp for vei på vestsiden av Ramfjorden har Vegvesenet i de seinere år servert feilinformasjon i bøtter og spann for å få gjennomslag for sitt prestisjeprosjekt. De forbeholder seg retten til å feilinformere fordi de mener at de arbeider  for en god sak og at hensikten derfor helliger midlet.

Ett eksempel på  utspekulert informasjon er påstanden om kortere vei på vestsiden. Her snakker Vegvesenet kun om strekningen Sørbotn – Laukslett (og unngår selvfølgelig å nevne Leirbakken ved navn!) De «glemmer» å fortelle at veien skal gå videre inn mot Tromsø sentrum og at deres alternativ gir kortere vei bare for folk fra Kristofferjord, Andersdal og et stykke forbi kommunegrensen, dvs. for noen få promille av alle trafikantene.

Til sammenlikning vil vei på østsiden (gjennom fjellet istedenfor rundt fjellet) innebære betydelig kortere kjøredistanse for alle andre, deriblant ambulanser, brannbiler, tungtrafikk og dagpendlere. Tidsbesparelsen og miljøgevinsten ved å ta snarveien er udiskutabel.

En annen hårreisende påstand fra Vegvesenets side er at de istedenfor å gå snorrett fra Sørbotn mot Ramfjordmoen,  gjør veien «billigere» ved å dreie den fra øst mot vest ved Mostad, bygge bru over Sørbotn-elva og gå videre nordover på vestsiden (som er full av silt og leire!). Her følger bru nr. 2 i Reipkrokdalen, bru nr. 3 ved Steinbakkjord og bru nr. 4 ved Mellomjord, og som om ikke det var nok, så må de bygge ei bru over allerede eksisterende vei som de blir nødt til å krysse ved ytre Hanslarsanes (hvor det har gått 3 leirras i min tid). Til slutt følger toppen av all galskap, nærmere bestemt den fullstendig unødvendige brua som skal føre oss over fjorden tilbake til østsiden.

Her vil, om Vegvesenet vinner fram, en åpen og vakker fjord praktisk talt bli murt igjen. Å legge en steinfylling på over 200.000 tonn  ut i en høyst usikker havbunn  mellom leirholdige Hanslarsanes og Leirbakken som bærer sitt navn med rette, det er intet mindre enn russisk rulett. Midt ute i denne elendigheten vil  altså Vegvesenet bygge ei bru som skal betjene tungtrafikk og alt øvrig veifarende folk under alle tenkelige forhold. Det er faktisk slik at man må klype seg i armen!

Vi har nylig vært vitne til hvordan det gikk med brua på Breivikeidet hvor Naimak og Vegvesenet heller ikke var mottakelige for råd fra lokalbefolkningen. Her presterte de å legge brokarene ut i leirholdig terreng, og konsekvensene lot selvfølgelig ikke vente på seg. Noe av det første som skjedde, var at brua begynte å synke. Den provisoriske brua som står der nå, og som på folkemunne omtales som «skandalebrua», er ikke akkurat noen fornøyelse å kjøre over.

Vegvesenet har riktignok aldri hatt ord på seg for å arbeide hurtig og effektivt, men vi ser at E8 - som de har sabotert og trenert fremdriften av i mange år i protest mot et trasévalg de ikke var enige i - nå plutselig har fått fram arbeidslysten deres.

De jobber for tiden på spreng med vestsideprosjektet i håp om å nå det etterlengtede «point of no return», før villfarne politikere og folk flest oppdager alt som har gått under  radaren.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse