Annonse
Det blir veldig enkelt - og vitner om manglende erfaring - å slenge ut at man bare kan la bilen stå de dagene de piggfrie dekkene ikke duger, skriver Harald Olsen. Foto: Yngve Olsen

Piggdekkgebyr - for alle bilister i Tromsø kommune?

Forurensingen fra busser og lastebiler/trailere med piggdekk er vel per kjøretøy mye større enn for en personbil, og jeg forventer at også disse kjøretøyene blir ilagt piggdekkgebyr.

 Svar på innlegg fra Tonje Randisdatter Tunstad og Viljar Hanssen i Arbeiderpartiet.

Jeg takker for en grundig redegjørelse om forurensningsproblematikk i verden i dag, og til slutt begrunnelse for å innføre piggdekkgebyr i Tromsø.

Så vidt jeg har oppfattet, skal gebyret innføres i hele Tromsø kommune. Det vil si at trafikanter som sjelden og aldri besøker byen på vinterstid skal nå pålegges gebyr, enten man er med på forurensningen i byen eller ikke. Det er en kjent sak at vegene i distriktene til tider kan være rene skøytebaner med blankis som sjelden eller aldri blir strødd. Det er som kjent opp til bilførerne å sørge for at bilen er skodd skikkelig for å unngå ulykker og uhell. Det blir veldig enkelt - og vitner om manglende erfaring - å slenge ut at man bare kan la bilen stå de dagene de piggfrie dekkene ikke duger. Det er enkelt for dere som har alternativer (gå, sykle eller ta bussen). Her burde kommunen satt (som for drivstoffavgiften) en geografisk avgrensing av de som må betale avgift. De som bor i distriktene  kan da betale dagsavgift hvis de må inn til byen i vinterhalvåret og kjører på piggdekk.

Målingene som danner grunnlag for beslutningen kan man også lure på. Her har man tatt utgangspunkt i Trondheim og de erfaringene de har hatt. I tillegg har man leid inn konsulentfirma for å analysere forholdene i Tromsø, inkl. måledataene som er samlet inn. Konklusjonen er at forurensingene må ned for å tilfredsstille offentlige krav til luftkvalitet, og i og med at Tromsø kommune har sagt klart fra at de ikke har penger til skikkelig renhold, så konkluderes det med å innføre piggdekkgebyr for å få penger til renhold.

Av de tre målestasjonene i byen er det først og fremst Hansjordnesbukta som er utpekt som “verstingen” og det skjønner jeg godt. Sett en målestasjon noen meter fra en av de mest traffikerte vegene i byen, strø godt med uvasket sand og salt, og gi blaffen i å koste og spyle når forholdene ligger til rette for det. Ta så og lagre snø full av støv og skitt like inntil målestasjonen, slik at dette støvet kan frigis når snøen smelter. Resultatet trenger man ikke målestasjon for å forstå. Støvføyke av en annen verden, meget godt hjulpet av “Balsfjordvinden” om våren. Målingene er verst i månedene april, mai og delvis november. Meget forståelig, når man i mange år har hatt som arbeidstese at vi spyler og koster ikke før piggdekksesongen er over. Dermed driver man og virvler opp det samme støvet inntil man gjør rent, som regel til 17. mai.

Min påstand er derfor at pengemangel (det er det vi blir fortalt) gjør at renhold ikke kan gjøres så ofte som nødvendig. Denne påstanden skinner også gjennom i kronikkken som  forsikrer om at hver krone som kommer inn skal brukes til feiing og kosting. Dette skal skje i samarbeid med Statens Vegvesen og fylket. Hvordan midlene skal fordeles mellom kommunale veger, fylkesveger, riksveger og Europaveger sier kronikørene ingen ting om. Det sies ikke noe om hvor store administrasjonskostnader man kan regne med for å kreve inn avgiften, og ikke minst, kontrollere at alle som kjører på piggddekk har betalt.

Forurensingen fra busser og lastebiler/trailere med piggdekk er vel per kjøretøy mye større enn for en personbil, og jeg forventer at også disse kjøretøyene blir ilagt piggdekkgebyr. Forurensningen fra byggeplasser og veganlegg genererer mye støv når man kjører inn og ut av anleggsområdene. Jeg regner med at kommunen sørger for at disse bilene må vaske hjulene før de kjører ut fra disse områdene.

Ser vi på måleresultatene, er det som sagt målestasjonen i Hansjordnesbukta som er verstingen, og helt som forventet ut fra beliggenhet og manglende rengjøring. De to andre, en ved toppen av Tverrforbindelsen og den siste og nyeste ved Rambergan (Dramsvegen 16) viser relativt sett gode målinger, spesielt ved Rambergan. Men det er gjennomsnittet som teller. Man vurderer nå til og med å sette opp målestasjoner i boligfelt for å se på forurensning fra vedfyring!!
Det hadde kanskje vært en ide og gjøre rent ved målestasjonen i Bukta for å se hvor lite skal til for å få ned støvmengden her, men det passer ikke fordi man da mister argumentet for å innføre piggdekkgebyr.

Så var det drifstoffavgiften. Denne skal øke til 212 øre pr liter fram til 1. juli 2022. Pengene skal inngå til finansiering av oppgradering av Stakkevollvegen mellom Hansjordnesbukta og Breivika. Opprinnelig var dette kostnadsberegnet til ca 150 mill. kroner, mens man nå er opp i ca 500 mill. kr!  Jeg leste i avisa at en av politikerne i Tromsø hadde stilt det betimelige spørsmålet “Har vi råd til dette?”. I stedet for å ta rev i seilene og vurdere hele prosjektets nytte i forhold til kostnadene, kjører man bare på og søker avgiftsøkning med begrunnelse at kommunen har ikke mere penger å legge inn i prosjektet. Å begrense kostnadene synes å være helt fraværende. Med kjennskap til flere kommunale prosjekter og deres evne til å sprenge alle kostnandsrammer, er jeg redd for at vi her får et nytt “Badeland” som kommunen må finne penger til.

I og med at man har søkt om forlengelse av avgiften, forutsetter jeg at de geografiske området hvor denne skal innkreves ikke forandres i forhold til det som gjelder i dag.

Til slutt vil jeg sterkt fraråde å bruke folk som har forskjellige luftveissykdommer som “sannhetsvitner” på at de ikke kan gå ut når det er mye forurensning. Det blir for meg helt feil, fordi den samme kommunen har hatt flere år på seg på å rydde opp i dette, men som så ofte før må det komme pålegg om forbedring før kommunen reagerer.

Påliteligheten til enkelte politikere, som fra før var “tynnslitt”, blir vel heller ikke noe bedre, spesielt ikke for utbryterne i Høyre.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse