Annonse
Andrekandidat for Fremskrittspartiet i Troms, Kristian P. Wilsgård, sier Frp vil fortsette å være mot bompenger. Foto: Knut-Eirik Lindblad

Vei i vellingen

Fremskrittspartiet har i regjering sørget for at Nord-Norge får et historisk løft på infrastruktur.

Som Frp-er er jeg motstander av å bruke passeringsavgift som finansieringsløsning.

De siste fire årene har regjeringen doblet veibevilgningene. Nord-Norge får nå historiske 12 milliarder kroner til vei.

Fremskrittspartiet og samarbeidspartiene har også i denne settingen sørget for at Tromsø kommune nå får en ny innfartsvei, E8 Sørbotn – Laukslett som har vært en verkebyll for Tromsø kommune i vel 30 år, og som vi nå setter endelig punktum for og bygger veien. Dette er et veiprosjekt til 2,2 milliarder kroner som skal sikre en trygg innfartsåre til Tromsø by. I samme vendingen igangsettes planlegging av en fremtidig Tindtunnel og oppstart av konseptvalgs utredning (KVU) for veisystemet i regionen.

I arbeidet med KVU for regionen blir Tindtunnelen sentral og sees opp mot nettopp valget av østre trasé, samt Ullsfjordforbindelsen. Målet er å bygge transportløsninger som knytter Tromsøregionen tettere sammen. I tillegg til at en slik transportløsning medfører at man slipper fremtidig utbygging av firefelts vei gjennom Tromsdalen og foran Ishavskatedralen.

Finansieringen av nye E8 fordeler seg henholdsvis slik at staten finansierer 1.450 millioner og 750 millioner blir passeringsavgift. Dette er en fordelingsnøkkel som utgjør at staten tar henholdsvis 2/3 deler av finansieringen, og bompengeandelen blir langt lavere enn det vi ser andre steder i landet.

Som Frp-er er jeg motstander av å bruke passeringsavgift som finansieringsløsning. Vi må imidlertid erkjenne at Frp ikke har flertall i Stortinget, ei heller sammen med Høyre. Og vi står i så måte alene om kampen mot bompenger. Det at andelen av bompenger blir redusert er et resultat av FrPs motstand mot bompenger, og den styrken vi har gjennom det mandatet vi fikk fra våre velgere ved siste stortingsvalg. Det må imidlertid ikke herske noen tvil om at FrP vil kjempe mot bompenger, og desto større oppslutning vi har, desto mer kan vi få gjennomslag for å redusere eller fjerne bompengeinnkrevingen. Dersom vi kommer inn etter valget med et sterkere mandat fra velgerne enn det vi hadde ved siste stortingsvalg vil vi også kunne redusere eller fjerne bompengeandelen ytterligere på E8, som det eneste partiet som kjemper mot bompenger!

Det at det faktisk er forskjell på hvem som styrer er det ingen tvil om. Investeringene i Nasjonal transportplan nærmer seg nå 1000 milliarder, og styrkingen av veibudsjettet er på vel 50 prosent sammenlignet med da de rødgrønne styrte, noe man trygt kan si har gitt vei i vellingen for samferdsel. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse