Annonse
OLJE I NORD: Slik så Equinor (dengang Statoil) for seg at en oljeterminal på Veidnes i Finnmark kunne se ut da de presenterte planene i 2013. Senere har Equinor trukket planene og sagt at ilandføring av olje fra Johan Castberg-feltet blir for dyrt.

Veidnes må vurderes på nytt

Store deler av diskusjonen rundt iskanten og olje og gassaktivitet  langt nord i Barentshavet har fått et sterkt preg av å være symbolpolitikk. Det er reellt sett ingen interesse fra oljenæringen for disse områdene, og lite tyder på at det kommer til å bli attraktivt.

Områdene befinner seg langt mot nord, det er kaldt og mørkt der, og kostnadene ved utvinning er enorme. Det er ingen lønnsomhet i virksomhet der. Iskanten er dermed en distraksjon for debatten som er mye viktigere, nemlig skattevilkårene for næringen.

Dette er nemlig ikke tiden for å ha det tyngste fokuset på å trekke kunstige linjer på et kart. Iskanten er der iskanten er. Det å ha trygg aktivitet knyttet til eksisterende felt på norsk sokkel, er det viktigste. Da har man også størst grunnlag for å skape nye verdikjeder.

Det kan dreie seg om havvind, om framtidig hydrogenproduksjon, om karbonfangst og lagring og om havbunnsmineraler. Alle disse verdikjedene kan Norge bygge på den leverandørindustrien vi allerede har. Det er grunnmuren i norsk næringsliv. Men ingenting av dette vil være igjen hvis vi dreper denne leverandørindustrien nå, for å tro at vi kan starte opp igjen senere.

Det er gradvis utvikling som gir gevinst. Det vet vi i Norge, ut fra lang erfaring.  Det er ikke brå omskiftinger som gir langsiktig effekt.

Og hvis næringen skulle få gjennom sine ønsker om en skatteutsettelse gjennom nye avskrivingsregler, så vil det forhåpentligvis føre til at mange nye prosjekter ser dagens lys.

Men vi vil advare regjering og storting mot å godta hva som helst uten å stille krav. Olje og gassnæringen, og særlig Equinor, må tvinges til å se gjennom porteføljen med et blikk som styrker samfunnskontrakten. Derfor trenger ilandsføring av oljen fra Johan Castberg til Veidnes i Nordkapp,  en ny vurdering i lys av nye skatteregler.

Spørsmålet er om oljebransjen fortjener store skattelettelser uten at det legges til rette for kraftigere fotavtrykk på land, i form av arbeidsplasser i nord. Vi er helt enige med ordføreren i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss, når hun sier at en krisepakke til olje- og gassnæringen må skape mer aktivitet i hele landet.

Det viktigste med olje- og gassnæringen er inntektene det gir til fellesskapet, og arbeidsplassene. Dette er Norges største og viktigste næring. Og det er viktigere enn noensinne å styrke samspillet med mennesker og næringsliv langs hele kysten.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse