Annonse
De store overskridelsene på Nordøyvegen (bildet) vil ifølge fylkesrådmannen i Møre og Romsdal føre til full investeringsstopp på vei og videregående skoler i fylket i mer enn ti år fremover. Miljøpartiet De Grønne mener det er all grunn til å advare om at bygging av Langsundforbindelsen også vil kunne få store konsekvenser for driften av Troms Fylkeskommune, skriver Askild Gjerstad. Illustrasjon: Statens vegvesen

Er veiprosjekter gratis?

Styreleder Knut Wilhelmsen i Langsundforbindelsen mener at Miljøpartiet De Grønne mangler oversikt over alle faktorene som avgjør hvor mye det koster å bygge Langsundforbindelsen. Selv overser han de to viktigste kostnadsfaktorene.

Selv om fylket kan få finansiert en stor del av Langsundforbindelsen gjennom utbetaling av fergeavløsningsmidler i 40 år, må det ikke være noen tvil om at det er fylket som må ta opp lån og bære risikoen for prosjektet.

Wilhelmsen sin konklusjon er at bygging av Langsundforbindelsen ikke reduserer fylkets mulighet for investering i andre veitiltak. Dette er mildt sagt en oppsiktsvekkende påstand. La oss se hvordan Wilhelmsen sin påstand stemmer overens med fylkesrådet sin oppfatning av finansieringen av Langsundforbindelsen. I økonomi- og budsjettplan for 2018-2021 skriver fylkesrådet dette: “De to store prosjektene Bjarkøyforbindelsen og Langsundforbindelsen binder opp det meste av budsjettrammene i perioden 2018 – 2021 (…) Kostnadsanslaget for Langsundforbindelsen er usikkert (…) Det må forventes en betydelig kostnadsøkning også for dette prosjektet.”

Wilhelmsen viser dessverre liten forståelse for hvordan et veiprosjekt finansieres. Selv om fylket kan få finansiert en stor del av Langsundforbindelsen gjennom utbetaling av fergeavløsningsmidler i 40 år, må det ikke være noen tvil om at det er fylket som må ta opp lån og bære risikoen for prosjektet. Fortsatt fergedrift har som Wilhemsen nevner også kostnader knyttet til seg. Den viktige forskjellen er at fortsatt fergedrift ikke krever et låneopptak på mange hundre millioner kroner, som skal betales ned med renter. Dette låneopptaket innebærer at prosjektet binder opp en stor del av budsjettrammen til fylket i flere år etter bygging, slik som også fylkesrådet konkluderer med.

Wilhelmsen bruker Nordøyvegen i Møre og Romsdal som et eksempel som belyser hvordan fergeavsløsningsmidlene kan dekke hele investeringskostnaden for et veiprosjekt. I dagene før Wilhelmsen skrev innlegget i Nordlys, ble det kjent at Nordøyvegen blir lang dyrere enn budsjettert. Fylkesadministrasjonen i Møre og Romsdal tar nå utgangspunkt i at Nordøyvegen øker med 40% i kostnad, eller 1,8 milliarder kroner. Selv om Nordøyveien er påbegynt, er det nå stor uenighet i Møre og Romsdal om den skal ferdigstilles. Heller ikke i Troms er vi ukjente med store overskridelser på veiprosjekt. 1.desember åpner Bjarkøyforbindelsen. I 2016 vedtok fylkestinget en ekstrabevilgning på 242 millioner til Bjarkøyforbindelsen, en kostnadsøkning på 25%. På tross av at Bjarkøyforbindelsen og Langsundforbindelsen ikke kan sammenlignes med Nordøyvegen i størrelsen på kostnadene, så er det ingen tvil om at også overskridelser på 2-300 millioner får betydelige konsekvenser for veisikkerhet, skoledrift og kollektivtilbud her i fylket.

De store overskridelsene på Nordøyvegen vil ifølge fylkesrådmannen i Møre og Romsdal føre til full investeringsstopp på vei og videregående skoler i fylket i mer enn ti år fremover. Miljøpartiet De Grønne mener det er all grunn til å advare om at bygging av Langsundforbindelsen også vil kunne få store konsekvenser for driften av Troms Fylkeskommune. Dersom vi forutsetter at den primære oppgaven til fylkeskommunen er å sikre alle innbyggere i Troms tryggest mulige fylkesveier og et akseptabelt kollektiv- og utdanningstilbud, vil det derfor være uansvarlig å bygge Langsundforbindelsen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse