Annonse
Vennligst fortell, Tromsø-politikere, hvorfor korteste vei gjennom Tinden våres er så himmelropende feil, skriver Arnt Ryvold.

Vennligst fortell, Tromsø-politikere, hvorfor korteste vei gjennom Tinden er så himmelropende feil

Den himmelropende forskjell mellom sørvei og nordvei vekker gamle bilder av nordlendingen med huva i handa og en ydmyk forespørsel om et aldri så lite lån til bislag på huset.

Puh, nå skal det skje igjen, for fjartende gang. Tromsøs partimangfoldighet skal atter samles for å gjøre sitt endelige veivalg i vellinga, denne uformidable grøten som har putra siden 90-tallet i forrige århundre, for og mot østre og vestre trasé og tilbake igjen. Og samtidig, en insisterende og utholdende fløy som konsekvent har forfekta tunnell gjennom byfjellet Tromsdalstinden, kombinert med et regionalt perspektiv for bedre forbindelse til/fra Ullsfjorden, Lyngsedet og E6 til Kirkenes. Vi snakker om evindelige E8 gjennom eller via Ramfjorden. Nå skal siste nullpunkt spikres, med eller uten bru, og trolig med flertallets like envise avvisning av korteste vei gjenom Ti’jn. Argumentasjonen har vært fram og tilbake i en sementert grøt med skiftende flertallstyngde for nytt første spatak, coming soon. Og gang på gang.

Nei, jeg er ikke veiingeniør og tilmed kanskje vært tungnem med å tilegne meg kunnskap nok om saken. Men jeg er blitt mer og mer forundret over at ikke korteste vei gjennom fjell skal være den beste i dette tilfelle. Flere ganger har jeg sett lys i den tunnellen (og i Tromsø er det lyset ikke et møtende tog). I mellomtida har Tromsøværingene lært seg tunnellkjøring, takket være forutseende Bjarne G. (Nilsen) og Anders Aagaard som på 80-tallet sprengte seg en trang tunnell som ingen trodde på, fra sentrum til Giæverbukta.

E8 mot E18

Min undring har fått tilfang fra mange turer langs E18 mellom Grimstad og Oslo, som følge av en tilværelsens tilskikkelse. Veien fra det blide, bløde sørland går nemlig konsekvent gjennom stein, i en pumpende inn- og ut-kjøing gjennom korte og lange tunneller, på en vei som snart er heldekkende 4-felts med 100/110 km fartsgrense.

Jeg har nå talt dem alle. 50 tunneller før man dukker inn i Oslo-tunnellene. Når E18 er helt ferdig vil tallet ha nådd 60! På en strekning av ca 27 mil. Med to tunnelløp og begge med to filer i hvert løp. Europavei førståss, ikke noe å spare på der. Men innfartsvegen til Tromsø er også Europavei – E8! Men der er den retteste og forteste strekning gjennom Lavangsdalen alt vedtatt smalsporet med midt-deler som skille fra
motgående trafikk.

Joda, jeg vet at nordpå inviterer det åpne terrenget til at veier med fordel legges oppå og ikke gjennom. Og joda, jeg vet at veidimensjon og veiprising følger trafikktetthet og folketall langs strekningene, og sånn sett kan forklares. Men bare til en nviss grad. Den himmelropende forskjell mellom sørvei og nordvei vekker gamle bilder av nordlendingen med huva i handa og en ydmyk forespørsel om et aldri så lite lån til bislag på
huset, « – så det ikkje rægne’ inn på kjøkkengolve’».

Kjære Tromsø, og kjære nordvei-vesen, B’ynn å kræv! – for det har det vorre mi’jnner med. Og vennligst fortell, Tromsø-politikere, hvorfor korteste vei gjennom Tinden våres er så himmelropende feil. Og glem da ikke tunnell-matchen E18E8: 60 – 0.

Samfunnsverdier vunnet – eller tapt?

Sjøl vil jeg begrense meg til å påpeke viktige samfunnsgevinster som går tapt ved å oprrettholde veien gjennom hele Ramfjorden og over Hundbergan. Det tillyste fellesmøte mellom partiene i Tromsø har kommet istand etter nye beregninger av kostnad pr. km vei for de to alternativene østre og vestre. Det bredere samfunnsperspektiv er ikke med i kalkylene for hva som er best, og gir dermed næring til ordtaket «å spare seg til fant». Vinninger som følger av å gjennombore Ti’jn:

a) Med omklassifisering av E8 Ramfjord vest til kommunal- eller fylkesvei, vil Ramfjorden få flotte, fjord-idylliske boforhold. Da kan kanskje vestre Ramfjord tilmed gjenoppta ett og annet jordbruk for kortreiste grønnsaker til Tromsø by.

b) Fra Tromsøsvingen inn mot byen passerer dagens E18 langs voksende boligfelter med støyskjermer til vern, for deretter å trakkassere vakre Tromsdalen med støy og trengsel og frata bydelen den fred og harmoni den fortjener.

c) Spart for Europavei-trafikk fra Hundbergan til Tromsøsvingen, vil Tromsø kommune ha gratis vei til framtidige, høytliggende boligfelt på begge sider av veien, med hyper-utsikt mot Balsfjord, Rya og sola. Det vil gi Tromsø en mange-ganget merverdi som byen etterhvert kan vokse på. I tillegg kommer

d) tidstapet forbi Hundbergan og

e) fossilt klimatap av unødvendig utpøste olje-ekvivalenter.

Så vennligst – og på vegne av folket – ber jeg: belær meg om hva jeg ikke har skjønt om det ødeleggende Tindtunnell-alternativet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse