Annonse
Husøy ligger i dagens Lenvik kommune, som i 2020 skal bli del av nye Senja kommune. Foto: Ole Åsheim

Vekst i hele landet

Det blir for dumt å tviholde på kommunegrenser, når vi har muligheten til å gjøre livet bedre for noen av de mest sårbare menneskene i samfunnet.

Norges minste kommuner vil få store utfordringer med å levere gode tjenester til folk i årene som kommer. Dette vil blant annet kunne gjelde juridiske tjenester, det å ha nok psykologer, forsvarlig fagmiljø i barnevernet og å tilrettelegge godt nok for næringslivet. Vi trenger større kommuner som kan levere gode velferdstjenester og tilrettelegge for et konkurransedyktig næringsliv. I sitt innlegg mandag 23. juli, presenterer Ivar Odnes fra Senterpartiet noen misforståelser som bør oppklares.

Barnevernet er dessverre et godt eksempel på hvorfor dagens kommunestruktur må endres. I små kommuner, med små fagmiljøer er det krevende å bygge opp den erfaringen, kompetansen og de tiltakene som trengs for å kunne gi god hjelp til barn og familier med ulike vansker og behov. Større fagmiljøer med mange ansatte gir bedre rom for spesialisering og fordypning, samtidig blir tjenesten mindre sårbar for sykefravær og turnover. Det blir for dumt å tviholde på kommunegrenser, når vi har muligheten til å gjøre livet bedre for noen av de mest sårbare menneskene i samfunnet.

Alderssammensetningen i mange distriktskommuner bør gjøre oss bekymret. I 2040 vil mer enn hver tredje innbygger i mange distriktskommuner ha passert 70 år. Andelen unge minker kraftig, mens antall eldre øker. Dette er bare noen av utfordringene kommune-Norge står overfor. Det gjør at vi må tenke nytt og gjøre strukturelle endringer i kommunestrukturen. Kommunereform handler om å sette disse kommunene i stand til å tilby gode vilkår for næringsliv, som kan bidra til vekst og tilflytting. Større og sterkere kommuner gir grunnlag for mer levende distrikts-Norge.

Senterpartiets løsninger for kommune-Norge er å flytte makt ut fra kommunestyresalen og inn i lukkede styrerom i interkommunale selskaper. Interkommunale selskaper er i Kommunal Rapport (21.06.18) omtalt som mørke kroker i forvaltningen. En undersøkelse viser at halvparten av interkommunale selskaper ikke fører postjournal i tråd med offentlighetsloven. Kun ett av ti selskaper har vedtak om åpne styremøter. Det er et alvorlig demokratisk problem at interkommunale selskaper sitter med makt, mye av felleskapets penger og at de gir lite innsyn i hvordan pengene blir brukt. Større kommuner vil i tillegg kunne bidra til færre inhabilitetssaker. Senterpartiets løsninger er verken demokratiske eller bærekraftige.

Mange kommuner har i dag utallige interkommunale samarbeid. De samarbeider på tvers av kommunegrenser fordi de mener kvaliteten blir bedre av å være større. Når de kan samarbeide om grunnleggende velferdstjenester, må de også kunne samarbeide om rådhus og rådmann.

Senterpartiets politikk kvalifiserer ikke for et moderne Norge. Det viktigste for Høyre er vekst og levende lokalsamfunn i hele landet. Nøkkelen er å gjøre kommune-Norge i stand til å drive planlegging, slik at de gir gode tjenester til folk og næringsliv. Det vil styrke lokaldemokratiet i hele landet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse