Annonse

Vekst for å sikre velferd er en villfarelse

Harstad Høyre har som valglovnad å sikre velferden ved vekst. Vi skal bli 30 000 innbyggere i Harstad innen 2030. Denne lovnaden er ikke truverdig når hele 553 mennesker har forlatt Harstad bare hittil i år ifølge SSB sine siste tall.

Vi er blitt 137 mennesker mindre i 2019 og er nå nede i 24 690 mennesker.  Nedgangen er større enn den vi ser i de byene vi ønsker å sammenligne oss med. Narvik og Tromsø har også en nedgang. Ja hele landsdelen vår lider av økende fraflytting.

Denne utviklinga er særlig dramatisk fordi den kommer etter en økonomisk vekstperiode på minst 10 år. Harstad Høyre bør merke seg at økonomisk vekst ikke automatisk fører til befolkningsvekst. Men partiet er nok ikke i stand til å analysere hvorfor. Det er faktisk høyrepolitikken som skal ha skylda for denne negative utviklinga.

Vi må bare konstatere at offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge blir det færre av. Derimot ser vi at offentlig sektor vokser i sør. I nord vokser privat sektor. Privat sektor sikrer ikke varig bosetting. Privat sektor leier gjerne inn arbeidskraft. Det vi kan kalle for innpendling til landsdelen har økt med 3000 mennesker i perioden 2010 til 2017. Når jobben er ferdig, så reiser disse heim.

Tidligere var mange av de private firmaene eid av lokale eiere. Disse er mer og mer kjøpt opp av sør-Norske eller utenlandske firmaer. Da skattes ikke overskuddet lenger til landsdelen. Vi opplever mindre skatteinntekt til Harstad både av arbeidskraften og av næringsvirksomheten, og det til tross av den eventyrlige veksten landsdelen har hatt. Veksten er det andre som nyter godt av. Landsdelen er i ferd med å bli råvareleverandør med Høyre sin næringspolitikk.

Høyre har ikke løsningen, de gjør oss tvert om til en koloni. Vi må ta tilbake styringa av både næringsvirksomhet og offentlig forvaltning. Vi må ikke ha vekst som et overordna mål, men se på hvilken vekst som tjener oss som bor her. For å snu denne politikken må vi ha lokalpolitikere som ser at felleskapet fungere og som våger å si nei til privatisering. Vi må ta kontroll med egen utvikling.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse