Annonse
Anlegg som mottar grønne konsesjoner på basis av lukkede sjøbaserte løsninger må ikke tillates å omgjøre disse tillatelsene til oppdrett i åpne anlegg om deres tekniske løsninger for oppdrett i lukkede anlegg ikke holder mål, skrive Arne M. Luther. FOTO: Rudolf Svendsen, Veterinærinstituttet

Veksten i oppdrettsnæringen må inn i lukkede anlegg

Fiskeoppdrettsnæringen er blitt en meget viktig næring for kystområdene som har bidratt til store inntekter og arbeidsplasser. Viktige vekstfaktorer har på den ene siden vært et økende marked med høye priser og på den andre siden tilgang på praktisk talt gratis anvendelse av fellesskapets sjøarealer i de beskyttede indre kystområdene uten de avgiftene som andre landbasert virksomhet er pålagt.

Veksten i oppdrettsvolumet i de indre kyststrøk skaper også store negative konsekvenser for fiskere og andre som er avhengig av å høste fjordene som levebrød og matauk.

De store laksebestandene som står i fjordene er blitt vekstmedium for lakselus som påviselig skader både oppdrettsfisken og villfisken som lever i de samme områdene. Næringens bekjempelse av luseplagen med flytende kjemikalier fører også til utslipp i fjordene, noe som påviselig også fører til skader på for eksempel rekebestandene som mister skallet. Utslippet av fôrrester og laksens avføring i fjordbassenger med begrenset vannutskifting, forstyrrer også gyting og dermed bestandsstørrelsen av kysttorsk- og andre fiskearter i fjordene og oppdrettsanlegg fordriver fjordfiskere fra deres tradisjonelle fiskeplasser.

Myndighetene har eksperimentert med mange forskjellige reguleringstiltak for å få bukt med oppdrettsnærings negative virkninger, blant annet ved å sette grenser på hvor mye lusepåslag som aksepteres, fremme ny teknologiutvikling gjennom grønne konsesjoner med krav til systemer for oppsamling av avføring og fôrrester, lukking av oppdrettsanlegg, offshore anlegg på den ytre kyststripe og lettelser for etablering av landbasert oppdrett.

Mange som tildeles såkalte grønne konsesjoner og investerer i lukkede sjøanlegg er pionerer på teknologiutvikling med stor risiko. De fleste har nok en forventning om at hvis prosjektene ikke lykkes, så vil myndighetene akseptere at produksjonen kan fortsette i tradisjonelle åpne merder. Den oppbygging av kapasitet som dette representerer vil sette enda mer økonomisk press på at myndighetene skal godta dette til ytterligere skade for kystmiljøet.

På denne bakgrunnen er det et rimelig krav at all vekst i oppdrettsnæringen i de indre kyststrøkene må skje i lukkede anlegg og helst på land som ikke forurenser det marine miljøet eller fortrenger flere fjordfiskere fra deres fiskeplasser.  Anlegg som mottar grønne konsesjoner på basis av lukkede sjøbaserte løsninger må ikke tillates å omgjøre disse tillatelsene til oppdrett i åpne anlegg om deres tekniske løsninger for oppdrett i lukkede anlegg ikke holder mål. I tillegg bør investeringer i lukkede anlegg fremmes ved å ilegge alle oppdrettsanlegg en arealavgift for bruken av sjøarealet. I tillegg bør det ilegges en kloakkavgift til kommunene for alle åpne sjøanlegg på lik linje med den landbaserte industrien som slipper ut kloakk.

Ut fra dette er det høyst tvilsomt at fylkesråd i Troms for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap), reservasjonsløst uttaler til Nordlys 2. februar at hun er fornøyd med at oppdrettsselskapene i Troms ønsker å øke produksjonen, noe som ytterligere vil kunne beslaglegge fiskefelt i fjordene og redusere mulighetene for andre til å leve et godt liv på kysten. Hennes uttalelser må være i strid med intensjonen i de fiskeripolitiske vedtak gjort på fylkesårsmøtet i Troms Arbeiderparti 2016 om at kommunene som planmyndighet skal kunne stille miljømessige krav til oppdrettsnæringa før det kan åpnes for ytterligere vekst i produksjonen, blant annet om at anleggene skal være lukket og at effekten for de nærliggende lokale gytefelt må klargjøres.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse