Annonse
Slik kan den planlagte storflyplassen i Rana bli seende ut.

«Velg Mo i Rana!»

Vi forventer at Avisa Nordlys fortsatt er et talerør for realisering av stor lufthavn i den eneste regionen i nord som mangler et slikt tilbud.

Skjalg Fjellheim vil neppe ta til orde for at Tromsø skal avvikle sin lufthavn.

«Folket på Helgeland har ventet lenge nok. De fortjener nå at hele Nord-Norge samler seg bak kravet om ny storflyplass i Rana.»

Dette er ikke vår tittel og våre ord. Nordlys viet en hel leder (1.februar 2016) til en hyllest av planene om stor lufthavn i Mo i Rana. Det er derfor mer enn underlig at politisk redaktør i samme avis nå bidrar til å sparke bein for prosjektet når byggestart nærmer seg. Skjalg Fjellheim skriver følgende i kommentaren «Festen er over» onsdag 13. september:

«Det bør ikke overraske noen dersom det blir stilt spørsmål ved fornuften i å bruke åtte milliarder på to nye storflyplasser i Nordland, drøye 100 kilometer fra hverandre i luftlinje, og med et begrenset befolkningsgrunnlag.»

Vi kunne gjengitt hele Nordlys sin leder fra 2016 som et utmerket tilsvar. Vi vil begrense oss til å arrestere de to mytene Fjellheim bygger sin pessimistiske påstand på:

«Begrenset befolkningsgrunnlag».

De to lufthavnene i Bodø og Mo i Rana vil ha et befolkningsgrunnlag som tilsvarer antallet innbyggere i Troms som sogner til de tre flyplassene Tromsø, Bardufoss og Evenes.  Møreforsking, et ledende fagmiljø, bekrefter at markedet for stor flyplass på Helgeland er svært godt og best kan sammenlignes med Molde eller Evenes. 

I 2016 beskrev Nordlys på en treffsikker måte hvorfor ny flyplass på Helgeland er et godt prosjekt for samfunnet:  

«Flyplassen vil gjøre regionen enda mer attraktiv for etableringer, rekruttering av kompetanse, og ikke minst økt bolyst. Regionen som helhet sliter dessverre med fallende folketall, til tross for rike ressurser. Trafikk-grunnlaget er likevel mer enn stort nok til at SAS og Norwegian kan betjene direkteruter både til Oslo, Trondheim og Tromsø.»

«100 km i luftlinje mellom Bodø og Mo i Rana».

Skjalg Fjellheim vil neppe ta til orde for at Tromsø skal avvikle sin lufthavn fordi det bare er 68 km i luftlinje mellom Tromsø og Bardufoss. Eller omvendt.  

Fjellheim bør også vite at det er ingen som kommer seg fra Helgeland til flyplassen i Bodø ved å kjøre i luftlinje (gjennom Svartisen). Med bil tar det om lag like lang tid å komme seg de 24 milene fra Mo i Rana til Bodø som fra Harstad til Tromsø. Skulle vi følge Fjellheims resonnement burde Troms kunne klare seg med en stamflyplass.

Vi støtter ny flyplass – ny by i Bodø som et viktig framtidsprosjekt for landsdelen. Men skal Helgeland få god tilgjengelighet til resten av Norge og verden må Polarsirkelen lufthavn realiseres.

600 millioner lokale kroner

Vi er godt i gang. Et massivt flertall på Stortinget ga i Nasjonal transportplan grønt lys til oppstart raskest mulig med lokale midler.

Rana kommune og næringslivet bidrar med inntil 600 millioner kroner. Det er unikt.

Vi gjør det fordi stor lufthavn er det viktigste tiltaket for å skape vekst på tvers av bransjer og kommunegrenser i vår region. Vi vil bidra til å bygge ny lufthavn raskere, bedre og billigere enn om vi skulle ventet på statlige midler. Statsministeren har vært på flyplasstomta og satt spaden i jorda. Samferdselsministeren har bekreftet at han ønsker «byggestart så raskt som overhodet mulig». Hvorfor velger Nordlys å spre tvil og pessimisme?

Når staten slipper unna med i underkant av 1,5 milliarder kroner i dette infrastrukturtiltaket så er det vår ærbødige påstand at ingen tilsvarende planlagte prosjekter i Norge vil utløste større verdiskapning pr investert krone for staten enn nettopp ny flyplass på Helgeland.

Hva saken handler om oppsummerte Nordlys på en glimrende måte i lederen i 2016:

«Det er viktig å huske at Helgeland er den klart viktigste verdiskapningsregionen i Nord-Norge. Oppdrettsnæringen er en stor motor, og industrien står meget sterkt. På Helgeland finner vi noen av Norges største industrimiljøer, bare i Rana er hele 2500 industriansatte fordelt på over 110 bedrifter.

Nye og spennende industrielle klynger kommer stadig til. I dag er Helgeland helt i front når det gjelder utvikling av teknologi og grønn energi i Norge. En ny storflyplass vil også gi reiselivet et løft, i et av de vakreste områdene i landet, men der potensialet ikke er maksimalt utnyttet.»

Vi forventer derfor at Nordlys fortsatt er et talerør for realisering av stor lufthavn i den eneste regionen i nord som mangler et slikt tilbud. Alt annet vil være politisk selvmål.  

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse