Annonse
For å sette problemstillinga på spissen – når du en dag skal ut av yrket, vil du da selge deg ut på det åpne marked til fullpris, eller vil du gi det videre til ungdommen på Husøya? spør Torgeir Knag Fylkesnes fiskebåtreder Rolf Bjørnar Tøllefsen.

Velger du markedet eller ungdommen Rolf Bjørnar?

Selvsagt er det noen vinnere i fiskerinæringen. Problemet er at det er stadig færre.

Hei Rolf Bjørnar Tøllefsen! Flott å høre at du tjener gode penger som skaper ringvirkninger for Husøy og ditt lokalsamfunn. Problemet slik vi ser det er ikke at det går bra for deg, og noen andre langs kysten. Problemet er at alt for mange kystsamfunn har mistet eller er i ferd med å miste tilgangen til den store ressursen rett utenfor stuedøra. Og ikke minst, at prisgaloppen i fiskeriene er i ferd med å stenge både ungdom og kystsamfunn ute. Hele systemet for tilgang til havet rigges nå for de som har tilgang til mange penger. Dette kjenner du godt til.

For tenk på det Rolf Bjørnar – på grunn av struktureringspolitikken er prislappen nå å komme seg inn i den lukkede delen av fiskeriene på rundt 3 millioner kroner. Hvem har råd til det? I alle fall ikke ungdommen. Hvorfor ser du ingen problematiske sider ved det?

For å sette problemstillinga på spissen – når du en dag skal ut av yrket, vil du da selge deg ut på det åpne marked til fullpris, eller vil du gi det videre til ungdommen på Husøya? Jeg tror vi begge vet svaret på det spørsmålet.

Selvsagt er det noen vinnere i fiskerinæringen. Problemet er at det er stadig færre. Og stadig færre i vår egen landsdel. Jeg er overbevist om at arkitektene bak struktureringspolitikken ikke hadde forutsett den ekstreme prisveksten som har skjedd. Du kan sammenligne det med boligmarkedet. Alarmen har gått for lengst. Boligmarkedet er overpriset og skaper tapere. Vinnerne er også der noen få som kan skumme fløten. Ungdom sliter med å få seg et sted å bo. Galskap.

Den samme galskapen pågår nå i fiskeriene, men med om så enda dypere konsekvenser. Endringene er nemlig svært vanskelig å reversere. Kystsamfunn med stolte tradisjoner hundrevis av år tilbake, med fantastisk fiske like i nærheten, stenges ute, kun som et resultat av pengestrømmer. Ja, verdiskapingen er stor, men se på fordelingen da. En ny rapport fra Konjunkturbarometer Nord-Norge, utformet at Nofima og SALT viser at fiskernes andel av egen verdiskaping har fra 1994 til 2015 gått fra 80 prosent til 65 prosent, det er de passive eierne som tjener stadig mer av verdiskapingen.

Dette er bakteppet for at SV i fullt alvor foreslår endre strukturkvotesystemet slik at ungdom kan komme seg inn, og at det ikke skal være kapitaltilgang som skal avgjøre tilgang til havet. Dette er bakteppet for at vi i fullt alvor foreslår å fase ut kvotene til plikttrålerne innen maksimal 20 år og overføre kvotene til kysten. Disse trålerne fikk sine kvoter for å holde liv i fiskeindustrien på land. De skulle levere til steder langs kysten for å trygge tilgangen til fisk i perioder da kystflåten ikke kunne levere. I dag ser vi tydelig at dette formålet ikke lenger blir oppfylt. Det er ikke så lenge siden Gadus Neptun losset direkte til frysehotell i Tromsø istedenfor å levere der tråleren hadde plikt til å levere. Vår løsning vil føre til flere fiskere, det vil føre til flere arbeidsplasser i landindustrien. Vår løsning vil være den største investeringen i kysten på mange tiår. Og det vil sikre rekrutteringen til fiskeriene i en tid hvor forgubbingen må tas på alvor.

Det er selvfølgelig synd at du Rolf Bjørnar ikke ser dette. Men jeg er dessverre ikke overrasket. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse