Fylkesråden for kultur, miljø og folkehelse i Nordland ønsker kulturminister Trine Skei Grande velkommen til Nordland - og lover en liten gavepakke av spennende prosjekter. Foto: Venstre

Velkommen til Nordland, Trine

Jeg har en liten gavepakke til deg med noen av de spennende tingene som skjer i Nordland for tiden.

Først og fremst, gratulerer som kulturminister! Vi regner med at du har hatt en spennende tid og fått møtt mange som står på for kultur & idrett rundt om i landet. Vi gleder oss til å følge den kulturpolitiske retningen fremover. I Nordland er vi beredt og jeg har stor tiltro til at vi sammen får på plass en kulturpolitikk som tar større plass i samfunnsutviklingen.

Jeg har en liten gavepakke til deg med noen av de spennende tingene som skjer i Nordland for tiden. Vi har flere initiativ du kan merke deg; Bodø som Europeisk kulturhovedstad i 2024, SKREI, krysningen mellom kultur og folkehelse, og Alpin-VM i Narvik 2025. Felles er at de vil gi oss store muligheter innenfor reiseliv –og kulturnæringer.

Bodø som Europeisk kulturhovedstad i 2024 er et prosjekt vi i fellesskap bør realisere. Hvis fylkeshovedstaden utpekes, vil den være den første byen nord for polarsirkelen som får statusen. Dette kan gi både landsdelen og nasjonen en unik mulighet til å heve arktisk kultur og samarbeid. Prosjektet bidrar allerede til en enda større satsing på utvikling av kultur i hele Nordland.

SKREI skal bli et stort, nasjonalt opplevelsessenter i Lofoten som skal fokusere på fiskerienes betydning for norsk økonomi og kulturhistorie. Betydningen av Lofotfiske og fiskets ringvirkninger i det norske samfunnet og for den europeiske befolkningen er dessverre altfor lite kommunisert. Jeg ønsker at vi sammen realiserer et nasjonalt senter der denne tusenårige historien, dagens viktighet av fiskeriene og de utfordringene vi har på miljøsiden knyttet til ressursene i havet, skal settes i fokus.

I Nordland har vi en sterk kobling mellom kultur og folkehelse. Fokuset på psykisk helse øker og det er viktig å finne arenaer og tiltak som skaper oppmerksomhet og åpenhet rundt temaet.  «God nok»-festivalen i Nordland er et godt eksempel. Kobler vi på Den kulturelle skolesekken har vi større muligheter for å nå de sårbare unge. Vi har startet et godt arbeid her i Nordland. Men vi vil gjerne diskutere både hvordan vi kan bli endra bedre og hvordan våre erfaringer kan få verdi for andre fylker.

Alpin-VM i Narvik i 2025 legger opp til et fantastisk idrettsarrangement i vakre omgivelser. Vi har stor tiltro på at slike arrangement vil være med på å øke idrettsinteressen i Nord-Norge, og bidra til at vi sikrer grobunn for alpinmiljøet i landsdelen. Mulig vil dette også inspirere noen kommende OL deltakere fra nord!

Vi har stor tro på at kultur og reiseliv kan løfte hverandre og bidra til at flere kan gjøre kultur- og opplevelsesnæringer til sin jobb. I Nordland har vi mange gode og varierte festivaler innenfor, musikk, litteratur, dans og teater som har potensialet til å være en viktig del av reiselivsnæringen her nord. Se bare på hva Trænafestivalen har fått til!

Museene må også i større grad anses som en sentral og viktig aktør i satsingen på reiseliv- og opplevelsesnæringer. For at vi skal få til å realisere dette er vi avhengige av at vi spiller på lag og drar lasset sammen.

Vi ser med stor iver på forslagene de nye regionene kan få ansvar for innen kulturfeltet. Nordland fylkeskommune er klar til å ta imot nye oppgaver som styrker vår rolle som samfunnsutvikler. Dette er en brytningstid i kulturfeltet, som jeg håper vil bidra til mange gode og spennende kulturpolitiske diskusjoner fremover.

Det kulturpolitiske arbeidet i Nordland er vitalt og i full utvikling. I disse dager legger Fylkesrådet frem vår femårige kulturstrategi. Vi samarbeider godt gjennom Landsdelsrådet for kultur – samarbeidsorganet mellom kulturpolitisk ledelse i Nordland, Troms og Finnmark. Hvor den nordnorske kulturavtalen mellom fylkeskommunene står sentral. Vi har utarbeidet en felles nordnorsk litteraturstrategi og vi jobber i fellesskap om å etablere en nordnorsk filmkommisjon.

Jeg ser frem til at du tar turen nordover. Du er alltid hjertelig velkommen til Nordland!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse