Annonse
Sametingspresident Aili Keskitalo.

Velkommen til samisk nasjonaldag

6. februar er dagen da samene feirer seg selv som folk. Men hvert år ser vi at feiringen noen steder overskygges av en utmattende debatt om bruken av begrepet ”nasjonaldag”, skriver Aili Keskitalo.

Det er derfor ingen rettslig, språklig eller politisk årsak til ikke å omtale 6. februar som nasjonaldag, på samme vis om andre folk

Den årvisse og utmattende debatten om hva 6. februar skal omtales som er i mine øyne helt unødvendig. Det er hva vi fyller den med som bør interessere oss, ikke hva den enkelte velger å kalle dagen.

Samenes nasjonaldag har vært markert og feiret i Norge, Sverige, Finland og Russland siden samekonferansen i august 1992 vedtok 6. februar som ”sámi álbmotbeaivi” (samisk). I den svenske protokollen fra konferansen lyder vedtaket:

 ”Den 6. februari valdes till nationaldag. Den 6. februari 1917 samlades samer till Trondheim till första landsmöte…”

Begrepet nasjonaldag er altså ingen ny konstruksjon i forbindelse med 6. februar, men er den faktiske betegnelsen på dagen som ble vedtatt i 1992. Begrepet ”nasjonaldag” er det begrepet som allment benyttes om høytids- og festdager i det norske språket som anses som viktige for nasjoner og nasjonalstater.

Noen nasjoner, som samene, er et folk uten egne stater. Nasjonsbegrepet referer til oppfattelsen av det folkelige fellesskapet, at vi oppfatter oss som ett folk. Det skiller seg fra begrepet nasjonalstat, som beskriver et fellesskap innenfor særskilte statlige grenser.

Det er derfor ingen rettslig, språklig eller politisk årsak til ikke å omtale 6. februar som nasjonaldag, på samme vis om andre folk. Det er ikke et uttrykk for at samer ønsker en egen stat, en slik idé eller ambisjon eksisterer ikke. Derimot synes vi har fortjent å feire oss selv, vårt språk kultur og vår felles historie på tvers av grensene i de fire statene vi bor.

17. mai feirer vi som kjent for å markere den norske grunnlovens tilblivelse på Eidsvoll, en svært viktig hendelse for alle oss som bor i Norge. Samene feirer 6. februar for å markere det store, samiske landsmøtet i Trondheim i 1917. Begge dager handler å markere viktige hendelser i våre respektive folks historie. Og vi markerer med fest og samhold, ikke utenforskap eller splittelse.

På samme vis som vi gjerne omtaler 17. mai som grunnlovsdagen, må du gjerne omtale 6. februar som samefolkets dag (helst med liten forbokstav), om du ønsker det. Kjært barn har mange navn, og dette er tross alt nasjonaldagen vår – en av de kjæreste dagene vi har i året.

Sjekk i lokalsamfunnet ditt, kanskje er det arrangementer 6. februar der du bor. Du er hjertelig velkommen til å delta sammen med oss i feiringen.  Og hvis du ikke har et samisk flagg, så bruk det du har.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse