Annonse
En delegasjon fra Gaza på besøk i vennskapsbyen Tromsø i 2013. Foto: Sissel Wessel-Hansen

Vennskapssamarbeidet med Gaza fortsetter

Vi tror på ungdom i Gaza og vi tror at vennskapssamarbeid mellom ungdom i Tromsø og Gaza kan være med på å gi rom for andre stemmer, andre måter å uttrykke seg på og nye perspektiver på verden sett fra ungdommenes ståsted.

I en kommentar i Nordlys 06. januar etterspør journalist Tone Angell Jensen reaksjoner fra Tromsø som vennskapsby på at en militærdomstol nedsatt av Hamas i desember dømte komikeren Adel al-Mashwaki til 18 mnd. fengsel for å ha ironisert over IS i en video. Etter massive protester mot dommen ble han løslatt igjen 14. januar, men med krav om å ikke fortsett å lage satiriske politiske filmer. Vi fordømmer brudd på menneskerettigheter som gjøres av alle myndigheter inkludert Hamas og Israel og denne dommen er i strid med menneskerettighetene.

Vi har allikevel behov for å kommentere Jensens artikkel der hun beskriver forhold på Gaza og bekymring knyttet til Hamas sitt styre. Vi har ikke behov for å forsvare Hamas sin politikk. Vår rolle er solidaritet med befolkningen i Gaza. Når en skal kommentere situasjonen for befolkningen i Gaza blir det allikevel nærmes absurd å ikke skrive noe om de angrepene og menneskerettighetsbruddene befolkningen i Gaza daglig utsettes for fra Israel.  

Som eksempel kan nevnes alle drepte og skadde i The Great March of Return. Siden mars 2018 har mange titusener palestinere på Gazastripen deltatt i disse demonstrasjonene. Hver fredag inntil desember 2019 har de protestert ved den stengte grensen til Israel. 7 av 10 palestinere i Gaza er registrert som flyktninger. Kravene under demonstrasjonene har vært at flyktningene skal ha rett til å returnere til sine hjem og at den 13 år gamle israelske blokaden som har ført Gazaboerne inn i en menneskeskapt humanitær katastrofe, må oppheves. Israels militære styrker har drept 256 og såret over 29000 palestinere som har deltatt i denne sivile markeringen, mange av dem kvinner og barn. Lett identifiserbare helsepersonell og journalister er skutt og drept. FN melder at hendelsene sannsynligvis vil bli gransket av International Criminal Court (ICC).

Alle drepte og skadde gir en ytterligere belastning på et allerede hardt presset helsevesen og annen infrastruktur. Den 13 år lange blokaden av Gaza har ført til mangler på svært mange essensielle varer, strøm vann, osv. Dette er godt dokumenter av blant annet FN som beskriver et Gaza som vil bli ubeboelig for sine 2 mill. innbyggere i løpet av aller nærmeste framtid dersom ikke grensene åpnes. I tillegg utsettes befolkningen for gjentatte bombinger og angrep som vi hører lite om i våre medier.

Vi arbeider med folk til folk samarbeid i solidaritet med befolkningen i Gaza. En stor del av befolkningen i Gaza er barn og ungdom. Tromsø kommune har valgt å videreføre vennskapssamarbeidet der det har vært jobbet med film, skriveprosjekter, teater og musikk i samarbeid mellom ungdom i Tromsø og ungdom i Gaza. Til tross for stengte grenser og vanskelige arbeidsforhold har det vært mulig å gjennomføre ulike prosjekt der ungdom får bruke sin stemme, uttrykke sine meninger og også kritisere forhold i sine egne samfunn. Vennskapssamarbeid med Gaza er krevende arbeid og en stadig diskusjon om berettigelsen av dette arbeidet og usikkerhet om framtiden har bidratt til at arbeidet flere ganger har måttet starte på nytt igjen. Vi håper at Tromsø kommune framover vil bidra til kontinuitet og utvikling av dette viktige arbeidet.

Ungdom er en stor del av befolkningen i Gaza. Ungdom er også framtidens ledere i Gaza. Barn og unge i Gaza vokser opp med krig, blokade og mangel på frihet til å reise, oppleve verden, studere andre steder og møte andre ungdom. Vi tror på ungdom i Gaza og vi tror at vennskapssamarbeid mellom ungdom i Tromsø og Gaza kan være med på å gi rom for andre stemmer, andre måter å uttrykke seg på og nye perspektiver på verden sett fra ungdommenes ståsted. Dette også for å kunne se at en annen framtid er mulig. Dette gir også rom for samfunnskritikk både internt og globalt. Vennskapssamarbeid er gjensidig, og dette er perspektiver som er relevant både for ungdom i Gaza og i Tromsø. Vi har tro på at denne type samarbeid vil være viktig også framover og vi opplever at vennskapssamarbeidet er viktig for mange i Tromsø.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse