Annonse
Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

Venstre budsjetterer for ungdommen

Med 55 mill mer i inntekter til kommunene i Troms kan mye realiseres lokalt.

Jeg er fornøyd med at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett foretar flere grep for å bedre økonomiske tiltak for barn og ungdom under utdanning, og for fokus på skolehelsetjenesten og gjennomføring.

280 millioner er satt av til 400 nye stillinger i skolehelsetjenesten og helsestasjoner. Dessuten 40 mill ekstra til psykisk helse i skolen, og 50 mill til videreutdanning av skolehelsepersonell. Det gis også 10 mill ekstra til forsøkene med økt fysisk aktivitet i skolen. Med 55 mill mer i inntekter til kommunene i Troms kan mye realiseres lokalt.

Venstre vil øke frikortgrensen fra 50.000 til 60.000 kroner. Det vil være kjærkomment for ungdommer i deltids- eller sommerjobber. Så kan man for småjobber tjene inntil 3000 kr skattefritt.

Bedre vilkår for lærlinger og etablerere

Venstre vil øke lærlingtilskuddet med ytterligere 5000 kr per lærling. Venstre økte tilskuddet utover regjeringens forslag også i fjor. Om Venstre i tillegg får gjennomslag for å fjerne arbeidsgiveravgiften for nye lærlinger fra 2017, bør ikke økonomi være hinder for å ta inn lærlinger i arbeidslivet. Styrket norskopplæring for asylsøkere og forsøk med gratis barnehageplasser og SFO vil merkes på gjennomføringen av vg opplæring.

Mange med oppnådd fag-/ svennebrev etablerer egen bedrift. Nå kan det bli enda lettere. Det foreslås å fjerne arbeidsgiveravgift for nye firma med inntil fem ansatte de tre første årene. Det er dessuten en rekke forslag til fordel for gründere, blant annet sykelønnsordning og et bunnfradrag som gjør at de skattemessig ikke lenger kommer dårligere ut enn lønnsmottakere.

Digitalisering for grønt skifte

For å gi norske skoleelever et digitalt kompetanseløft, vil Venstre bruke 658,5 millioner kroner på tiltak innen IKT. Partiet vil blant annet bruke 200 millioner kroner på å innføre én ekstra skoletime med IT og programmering i 1-7. trinn, og ytterligere 50 millioner kroner til forsøk med programmering som fag.

Venstre legger inn midler til flere studieplasser, særlig innen IKT og lærerutdanning, samt flere stipendiater og postdoc-stillinger. Studenter får stipend/lån utbetalt i 11 mndr i stedet for 10, og det blir 800 nye studentboliger.

I påvente av ny fagskoleorganisering og -finansiering gir Venstre 10 mill til lærebokutvikling for fagskolene.  

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse