Annonse
Vedtaket om å forby pelsdyroppdrett er både distriktsfiendtlig og et overgrep mot den frie (menneske)rett til å skape og bestemme over sine egne etablerte arbeidsplasser, skriver Ivar Sørensen. Foto: Ole Åsheim

Venstre er like farlig for distriktene som ulven er for sauen

Pelsdyrnæringen i Norge drives etisk forsvarlig på lik linje med annet dyrehold, noe også mattilsynet kan bekrefte. Av den grunn bestemte Stortinget i 2017 at denne næringa skulle vernes. Bønder bygget ut og investerte tungt i denne næringen. De hadde jo heller ingen grunn til å la være. Tidligere landbruksminister Gunhild Øyangen (Ap) fremholdt også pelsdyr næringen som et satsningsområde.       

Dette holdt stikk helt til partiet Venstre kravlet seg opp til maktens korridorer. Deres eget program om at «Framtidas landbrukspolitikk må utformes slik at hver enkelt bonde får større handlingsrom og økt frihet med økonomisk trygghet i bunn» ble raskt lempet over bord og erstattet med hatlignende holdninger om at pelsdyrnæringen måtte bort for enhver pris. 

Sammen med SV og Miljøpartiet de grønne (MDG) kastet de seg over pelsdyrnæringen for å få den forbudt i Norge. Ved hjelp av miljøaktivister, ren synsing, manglende erfaring, og totalt blottet for faglig kunnskap om pelsdyroppdrett lyktes de tilslutt. Nåværende landbruksminister Jon Georg Dale beklager at Frp tapte salget om pelsdyrnæringa, og uttaler også til avisa Møre-nytt at dette er det største tapet for Frp under hele forhandlingene.

Vedtaket om å forby pelsdyroppdrett er både distriktsfiendtlig og et overgrep mot den frie (menneske)rett til å skape og bestemme over sine egne etablerte arbeidsplasser. Når Stortinget, med Venstre i spissen, nå har vedtatt å fjerne ei næring som både er erklært vernet og har status som satsingsområde, vil de i bestefall kunne fremstå som vinglende og avskyelige løgnere. Dette er ikke noen god troverdighetsattest i en tid med et forestående valg, der valgløftene sitter løst.  

Med Kristelig Folkeparti på veg inn i den sittende regjering har pelsdyroppdretterne et håp til dem om at det tiende bud fortsatt er en rettledning mot den villfarelse som tydeligvis regjerer. Det er en glede at pelsdyroppdretterne nå går til sak mot statens overgrep mot enkeltmenneskets bestemmelsesrett, og ikke tar imot disse judaspengene, men fortsetter å kjempe for sine arbeidsplasser og sin egen fremtid. Dette vedtaket er et diktatorisk overgrep både mot distriktene og folket som har pelsdyr som næring. Partiet Venstre er like farlig for distriktene som ulven er for sauen!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse