Annonse
VIL HA AVTALE: For Venstre er byvekstavtale en av de viktigste sakene i kommende periode og Venstre kunne derfor ikke inngå i et flertall som forutsatte en avlysning eller flere års utsettelse av byvekstavtale, skriver Venstres gruppeleder i Tromsø, Morten Skandfer. Torgeir Bråthen

Venstre fortsetter i opposisjon i Tromsø

I uka etter valget har partiene i Tromsø sondert etter mulige flertallskonstellasjoner. For Venstre har det vært viktig å undersøke hvor vi kunne få mest gjennomslag for vår politikk for klima, miljø, skole og økt verdiskapning. Vi mener vi skylder velgerne å gjøre dette grundig og forankre prosessen og vegvalget godt i egen organisasjon. Vi mener det var viktig å gjøre sonderinger i begge politiske retninger. Derfor takket vi ja til sonderinger også med AP og SV.

Vi kunne enes om at kommunen trenger en byvekstavtale og at dette kan leveres av flertallskonstellasjoner der Venstre enten er med eller ikke. Når det gjaldt politikk for større valgfrihet og mangfold i tjenestetilbud og tilbydere ble avstanden for stor. Venstres ønsker om fritt brukervalg i pleie- og omsorgssektoren, fleksible turnuser og økt offentlig-privat samarbeid for å løse viktige utfordringer som bo – og omsorgsboliger kunne ikke imøtekommes. Venstre vil løse kommunens økonomiske problemer og mener svært mange enkelttiltak må til, vi mener gjentatte økninger av eiendomsskatten for å avhjelpe problemene ikke er bærekraftig. Sonderingene viste betydelig avstand i synet på økning av eiendomsskatt. Venstre er også negativ til den rekommunaliseringen som har foregått i denne perioden, her er det også stor avstand til partiene til venstre for oss. Følgelig har Venstre konkludert med at det ikke er aktuelt å inngå i et flertall sammen med SV og AP.

For Venstre er det viktig å få på plass en byvekstavtale. Det er avgjørende for bylufta, mindre kø, sikrere veger for alle, lavere utslipp og bedre trafikkflyt for næringslivet. I valget stemte velgerne frem et overbevisende flertall representanter til kommunestyret som også deler dette ønsket. Derfor har det vært viktig for Venstre at det nye kommunestyret leverer på dette. Partiene FrP og Nei Til Bompenger har stilt ultimatum i denne saken, det har umuliggjort noe forhandlingsrom. For Venstre er byvekstavtale en av de viktigste sakene i kommende periode og Venstre kunne derfor ikke inngå i et flertall som forutsatte en avlysning eller flere års utsettelse av byvekstavtale.

Venstre velger derfor å gå i opposisjon i den kommende perioden. Vi vil være en ansvarlig opposisjon, som stemmer for det vi er for og mot det vi er mot. Venstre vil fortsatt oppfordre og invitere til mer samarbeid på tvers av partiene og blokkene i lokalpolitikken; det er viktig at det gjøres noen store, bredt forankrede vedtak i de viktige vegvalgene som står seg over skiftende flertall og ikke legger opp til omkamper. Velgerne forventer at vi som politikere leverer gode løsninger, og vi mener disse ligger i sentrum av politikken. Det blir vårt utgangspunkt for det politiske arbeidet i den kommende perioden.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse