Annonse
Venstre tar inn over seg at de menneskeskapte klimaendringene vil gi akselererende negative konsekvenser for kloden: Oversvømmelser, matmangel, store folkevandringer, og biologiske arter trues og utryddes. skriver Roar Sollied i Troms Venstre. Bildet er fra Venstres landsmøte i 2015. Bilde: Arkiv

Venstre på lag med framtida

Gro Harlem Brundtland har i sin ferske tale til AUF rett i at AP har bidratt til sosiale reformer og til utvikling av den «nordiske modellen,» men unnlater å nevne andre partiers innsats.

Tidene skifter, men sosialliberale Venstre går fortsatt foran for å takle de store framtidige utfordringene.

Det er nettopp den politiske debatten og konkurransen mellom partier i et demokratisk samfunn som driver fram de beste løsningene for et  velferdssamfunn.

Venstre går i høst til valg med de samme politiske grunnholdninger som da partiet fikk historiske gjennomslag for sosiale reformer, endringer som gjorde dette landet til et samfunn med grunnleggende og felles borgerrettigheter: Allmenn stemmerett, fellesskole, folkehøgskoler, barnelover, som blant annet sikret barn født utenfor ekteskap, og konsesjonsloven, som sikrer hjemfall av fosser, skog og gruver til fellesskapets eie. Venstre innførte sosiale ytelser, lov om arbeidervern, fabrikktilsyn og åttetimers arbeidsdag mens Arbeiderpartiet var opptatt med å organisere arbeidere til klassekamp og finne sosialistisk modell for sitt arbeid. Senere har Venstre gått i spiss for trepartssamarbeidet i arbeidslivet og bidratt i borgerlig regjering til opprettelse av folketrygden.

Frihet til ytring og organisering er en grunnleggende og selvfølgelig rett i et liberalt samfunn. Så gjelder det å gi alle lik rett til nødvendig utdanning for å skaffe seg en jobb, men også for å kunne skape en jobb og en bedrift og samtidig få del i de samme sosiale ordninger som arbeidstakere nyter godt av. Man må balansere arbeidslivets lover og muligheter slik at langt flere får en sjanse til å tre inn i arbeidslivet og vise sin kompetanse, og dermed få raskere mulighet til fast jobb. Så gjelder det å ikke glemme dem som likevel faller utenfor, - gi mer til dem som trenger det aller mest.

Tidene skifter, men sosialliberale Venstre går fortsatt foran for å takle de store framtidige utfordringene. Med fokus på en bærekraftig økonomisk politikk, en bærekraftig økologisk politikk og en human innvandringspolitikk fortsetter Venstre uten særinteresser å være et samfunnsutviklende parti med globalt ansvar. Venstre tar inn over seg at de menneskeskapte klimaendringene vil gi akselererende negative konsekvenser for kloden: Oversvømmelser, matmangel, store folkevandringer, og biologiske arter trues og utryddes. Venstre vier også stor oppmerksomhet til naturvern, at havet er i ferd med å forsøples, at matressursene må ivaretas for oss og for kommende generasjoner. Derfor er Venstre for biologisk mangfold, for vern av matjord, og tydelig i mot oljeutvinning i sårbare gyteområder for torsk, som Lofoten, Vesterålen og Senja.

Som et av de mest velutviklede land i verden må vi ikke bare ta ansvar nasjonalt. Vi er sjøl avhengig av internasjonal samhandling, og vi må stå opp for rettigheter og menneskerettigheter også utenfor eget land. Import og eksport varer og kunnskap krever gjensidige avtaler. Vi lever også av reiseliv, og vi berøres av politiske og militære bevegelser internasjonalt.

Derfor tror Venstre på et godt internasjonalt samarbeid i FN, internasjonale handelsavtaler som EØS, klima- og miljøavtaler, og nødvendigheten av en militær allianse i NATO. Norge må likevel håndtere sitt eget forsvar på beste måte til beste for landet. Det er derfor betryggende at Venstre, til forskjell fra AP og regjeringspartiene, har fokus på de nordlige områdene, nettopp fordi potensialet til noen av de største internasjonale uenigheter og trusler ligger i det polare området her nord.

Venstre har dannet Norge gjennom reformer, og landets eldste parti er framtidsrettet i politikken. Venstre trenger din stemme for å være en stemme for større nasjonale og internasjonale tiltak for kunnskap og etablererlyst, klima og miljø, menneskerettigheter og sikkerhet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse