Annonse
Venstre vil ha jernbane i nord. Arkivfoto.

Venstre satser på jernbanen!

I fremtiden må mer transport gå på bane også i nord.

Nord-Norge er langstrakt og egner seg veldig godt til jernbane koblet til gode fylkesveier

Regjeringen og støttepartiene er enige om en historisk stor satsing på jernbane i Norge i årene som kommer. Det er viktig for å løse både transport, miljø og klimaproblemer. Den totale økonomiske rammen i kommende Nasjonal Transportplan er på 928,7 milliarder kroner. Av dette er nær 35 prosent eller drøyt 320 milliarder kroner satt av til jernbaneformål. Dette gir et årlig gjennomsnitt på nær 27 milliarder kroner i 12-årsperioden, det vil si en økning på nær 45 prosent fra saldert budsjett 2017. 

Det betyr at svært mange flere får et bedre jernbanetilbud raskere. Jernbaneutbygging har vært forsømt i flere tiår i Norge, etterslepet er stort. Nå hentes dette inn og det satses offensivt. Stadig flere reiser med tog. Derfor er vi glad for at ny Nasjonal transportplan bidrar til at jernbanen blir den viktigste og mest attraktive transportmåten for millioner av nordmenn. Det er veldig bra for Norge, miljøet og klimaet.

Det Venstre har fått gjennomslag for er det største nasjonale togløftet siden Stortinget i 1894 vedtok å bygge det som da var Norgeshistoriens største nasjonale samferdselsprosjekt; Bergensbanen. Det kostet den gang et helt statsbudsjett. I dag setter vi av 45 % av alle investeringsmidlene i NTP til jernbaneinvesteringer. Det er tidenes grønneste og mest fremtidsrettede nasjonale transportplan. Jernbanen skal være den viktigste og mest attraktive transportmåten mellom byene i Norge. Vi er svært glad for en satsing som vil øke kapasiteten, gjennom nye strekninger og et bedre jernbanenett.

I fremtiden må også mer transport over fra vei til bane i nord. Det vil være bra for verdiskapning, trafikksikkerhet, klima og miljø.

Nord-Norge er langstrakt og egner seg veldig godt til jernbane koblet til gode fylkesveier. Det gir økt kapasitet og økt godsvolum og fjerner mye av trailertrafikken fra veiene. Den nordligste strekningen på en bane gjennom Nord-Norge er Harstad-Narvik-Tromsø (Tromsbanen), koblet til Ofotbanen. Denne kan bygges som den første strekningen.

Det er på tide å starte et arbeid for å avklare potensialet, kostnadene, inntektene og samfunnsnytten av en slik bane. Troms Venstre mener det må gjøres en konseptvalgutredning av Tromsbanen. Og Venstre har dette med i andreutkastet til nasjonalt partiprogram, som skal vedtas på landsmøtet i vår. Det vil gi grunnlag for å ta videre avgjørelser og bringe oppstart nærmere.

Målet er klart: Få Tromsbanen på skinner!  Aldri har forutsetningene vært bedre for å til dette!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse