Annonse
Det er en dårlig ide å rygge inn i fremtiden. Det er en dårlig ide å reversere sammenslåingen med en visjon om å bygge så høye gjerder at ingen verken ser inn til oss eller greier å klatre over. Det er det Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet gjør med sin retorikk og sitt budskap; trø oss ikke for nære, da biter vi, skriver Trine Noodt og Irene Dahl i Troms og Finnmark Venstre. Foto: Privat

Venstre ser fremover!

Det skal godt gjøres å bli dårligere av å søke løsninger sammen, få overført mer myndighet og oppgaver fra staten og ta hånd om egen fremtid. Det virker som det er slik Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet tenker. Alt blir så mye bedre om vi bare kan leve uten innblanding fra alt og alle, unngå samarbeid og helst slippe å ta mer ansvar.

Vi tror folk er lei av dommedagsprofeter over det nye fylket vårt, og manglende vilje til samarbeid, konstruktiv tenking og klare positive visjoner for folk og for Troms og Finnmark.

Se alt vi får til og kan gjøre bedre når vi står sammen! Se på hvilke fantastiske muligheter som ligger i naturen og naturressursene vi omgir oss med. Se alle idérike mennesker og innovasjon som finner sted på store og små steder. Se våre stolte primærnæringer som stadig finner nye veier. Se ungdommen vår som skal ha en fremtid her, og alle utdanningsmuligheter som finnes.

Og se hva mer makt og ansvar gir av nye muligheter til å lykkes enda bedre, og til å ha større kontroll over egen fremtid! For alle som er lei av statlig overstyring, og som ser hva dette faktisk fratar oss av muligheter til å utvikle fylket slik vi mener er best – for alle oss betyr regionreformen økt innflytelse og myndighet over egen fremtid, over samfunnsforhold som griper direkte inn i folks liv – og en større verktøykasse for lokaldemokratiet til å lykkes. Vi har alle muligheter, og vi har utfordringer – og vi i Troms og Finnmark er de som best vet hva som skal til for å finne lokale løsninger og veier videre.

Men mer makt og ansvar kan selvsagt være besværlig. Da må en faktisk stå til ansvar for sine valg og prioriteringer. Det synes som om Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet foretrekke å ha det som i dag, og overlate til Stortinget å fatte beslutninger som er dårlig tilpasset fylket, eller overlate til en direktør i Oslo å prioritere og bestemme hvordan vi skal utvikle lokalsamfunn i nord.

Vi er grunnleggende uenig med de nevnte partier i at mer makt til det nye fylket er et problem. Venstre er lokaldemokratiets forkjemper. Venstre vil desentralisere makt, og flytte beslutninger fra direktører og Storting til våre egne folkevalgte og vår egen administrasjon. Kun slik kan vi få en skikkelig boost for regional utvikling. Og kun gjennom samarbeid og koordinering av tjenester kan vi bli enda bedre på oppgaver som videregående opplæring, fagskoler, veibygging, forskning, folkehelse, kultur  osv. 

Det er en dårlig ide å rygge inn i fremtiden. Det er en dårlig ide å reversere sammenslåingen med en visjon om å bygge så høye gjerder at ingen verken ser inn til oss eller greier å klatre over. Det er det Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet gjør med sin retorikk og sitt budskap; trø oss ikke for nære, da biter vi. Hvem vil bygge en fremtid eller samarbeide med en slik innstilling til de en kunne fått til noe bra sammen med?

Venstre ser fremover! Vi gleder oss over alle mulighetene som ligger i det nye fylket – og vi ser frem til å få flere og mer slagkraftige verktøy til å lykkes med verdiskaping og utvikling i form av mer makt, oppgaver og myndighet. Innbyggerne i Troms og Finnmark fortjener politikere som jobber konstruktivt til beste for alle.

Sammen fremover!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse