Annonse
Irene Dahl og Trine Noodt i Troms og Finnmark Venstre slår tilbake mot Nordlys' lederartikkel om et parti i krise. Foto: Troms og Finnmark Venstre

Venstre - stolt garantist for et bærekraftig Troms og Finnmark!

Venstre er fremtids- og distriktsoptimister som vet at det er kunnskap og kompetanse som har skapt liv og virksomhet i nord. Og det er kunnskap, kompetanse og ny teknologi som vil gi oss enda større muligheter for en bærekraftig fremtid; økologisk og økonomisk.

Nordlys sin leder fredag 8.2. hevder at Venstre er ille ute. Som nyvalgte fylkestingskandidater bestrider vi dette. Troms og Finnmark er sentrum for oss. Venstre er på lag med ungdommen og fremtiden. Vi tar ansvar og er klare for nye oppgaver for fylket og nasjonen. Troms og Finnmark Venstre, med sine 63 fylkestingskandidater og sterke lokallag,  er en stolt garantist for å styrke Norges arktiske region og vi håper at mange vil støtte oss i fortsettelsen.

På lag med fremtiden

Venstre er fremtids- og distriktsoptimister som vet at det er kunnskap og kompetanse som har skapt liv og virksomhet i nord. Og det er kunnskap, kompetanse og ny teknologi som vil gi oss enda større muligheter for en bærekraftig fremtid; økologisk og økonomisk. Forskning, teknologi, smarte transportløsninger og menneskelig aktivitet med respekt for natur vil også være avgjørende for å håndtere klimautfordringene. Som arktiske folk forvalter vi et naturmangfold og noen av verdens viktigste biotoper for ville dyr, fugler og fisk. Det er ressurser vi både skal leve av og for. For Venstre er det viktig at teknologien og systemene samtidig bidrar til å gi folk mer valgfrihet, trygghet, velferd og vekst for den enkelte, uavhengig av sosial bakgrunn.

Vi satser på ungdom og kompetanse

For Venstre gjelder fremfor alt en god skole med like muligheter for ulike mennesker. Venstre i nord vet at både skole- og tilbudsstruktur ikke kan formes over samme lest som ellers i landet. Vi har en desentralisert videregående skole, og gjennomføringen og resultatene forbedres likevel fra år til år. Med Venstres fylkesråd for utdanning i Troms har fylket hatt større fremgang innenfor videregående opplæring enn andre i landet: Bedre karakterer, færre som slutter, flere lærekontrakter og bedre fullføring. Det gir flere fagbrev og flere studenter. Utdanning gir en tryggere og selvstendig fremtid der man kan skaffe seg eller skape seg jobb. Med Venstres innsats nasjonalt øker sjansene for et kompetanseløft også i nord: Gratis kjernetid i barnehagen gir flere et bedre grunnlag for skolestart. Gratis leirskole er også sosialt utlignende. Venstre har sørget for økt lærlingetilskudd, gitt studentene 11 måneders studiestøtte, flere studentboliger og flere lærer- og sykepleiestudenter. Vi har fått gjennomslag for den nye sykepleierutdanningen i Alta og 25 studieplasser i sykepleie på samisk i Kautokeino, noe som betyr mye for en god helseomsorg for samiske innbyggere. Dette takker vi for! Desentraliserte profesjonsutdanninger tjener distrikts-Norge. Venstre er en stolt garantist for å styrke kompetansen i denne regionen.

Vi skaper jobber

Med kunnskap og anvendt vitenskap skapes nye produkter, nye produksjonsmåter og nye arbeidsplasser både innenfor tradisjonelle næringer og nye. Kompetanse vil være en stadig viktigere ressurs som kan selges over hele verden og skape nye arbeidsplasser. Lokal kunst, kultur og tradisjonskunnskap har potensial til enda større etterspørsel. Troms og Finnmark Venstre er glad for at Venstre har gitt gründere styrkede rettigheter til pensjonssparing, sykelønn og arbeidsavklaringspenger, at det er etablert flere «såkornfond» for økonomisk støtte i tidlig etablererfase og at personlige skatteytere gjennom Kapitalfunn får fradrag for å støtte bedrifter i oppstartsfasen.

Venstre er stolt over et program og en politikk nasjonalt og regionalt som vil utnytte våre naturressurser og humankapitalen slik at vi kan fortsette verdiskapinga i Norges viktigste region!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse