Annonse
Når noen partier vil endre på biologi og lovverk som berører barn burde vi kreve et minimum av en grundig debatt om etikk og forsvarlighet i de lange linjene, skriver Truls Olufsen Mehus. Foto: Colourbox

Venstresidelogikk? Om konsekvensutredningen barna ikke fikk

Dersom biologi ikke var vesentlig, så hadde neppe TV-programmet “Tore på sporet” og andre lignende serier vært så populært.

SV og AP sto på talerstol på Stortinget og krevde konsekvensutredning av kvotemeldinga helt ned til den minste mort. Samme dag hopper de galant over sitt eget krav om konsekvensutredning på lovendringen de haster igjennom om bioteknologi. En endring som vil få livslange konsekvenser for barn - helt uten debatt eller høring. På den positive siden vil vi være sikret nok innhold til Tore på Sporet i flere generasjoner fremover.

Jeg er en av de som helst skulle sett en konsekvensutredning i kvotemeldingen på noen veldig få punkt av en ellers god kvotemelding - det er jeg ærlig på. Et balansert fiskeri med verdiskaping både på sjø og på land er nødvendig for bosetting på kysten. Derfor har vi brukt mer enn et år på kvotemeldinga av politisk og faglig arbeid, det er med andre ord tydelig at det er et ønske om å ivareta flest mulig med tiltakene.

Til sammenligning brukes det bare to måneder på helt eksistensielle lovendringer ledet an av AP, SV og Frp. Når noen partier vil endre på biologi og lovverk som berører barn burde vi kreve et minimum av en grundig debatt om etikk og forsvarlighet i de lange linjene. Endring i bioteknologiloven som fører til at barn kan ha tre biologiske foreldre eller det som sannsynligvis vil lede til en rettighet for voksne til å få laget seg barn, er noe vi må ha tid på. Selv om forskere introduserer produksjonsmetoder som de mener er trygt helsemessig, så gir ikke nye løsninger og ny forskning etiske svar for fremtidens “produserte” barn.

Her snakker vi om at tre partier har gått sammen om å skrive helt nye lovtekster på stortinget uten at de en gang har vært utredet eller til høring: Det er totalt uansvarlig. Dette er ikke slik vi normalt behandler lover på Stortinget. Når det i tillegg er snakk om så etisk store spørsmål er det ekstra krevende - men det opplever kanskje ikke velgere fra AP, SV og Frp, eller..?

Eksistensielle spørsmål - et argument som deles av begge sakene

Jeg har lest innlegg og saker i avisene om at kvotemeldingen leder til eksistensielle spørsmål for noen kystsamfunn og deres politiske ledere. Her har aviser gitt mange mulighet til å uttale seg og sine bekymringer. På samme måte har mange barn eksistensielle spørsmål helt fra ung alder - får den bioetiske saken like mye oppmerksomhet i media mon tro? I følge barnekonvensjonen til FN står det at alle barn har rett til å kjenne sine biologiske foreldre. Nå vil altså de tre nevnte parti at staten skal tilrettelegge for at stadig flere barn blir uten tilgang til sitt opphav. Vi vet lite om konsekvensene dette har for barna, for noen kanskje det er uproblematisk, men som for adoptivbarn så kan man ikke se bort fra at det vil være vanskelig for barn å ikke vite, eller ha tilgang på sitt biologiske opphav.

Dersom biologi ikke var vesentlig, så hadde neppe TV-programmet “Tore på sporet” og andre lignende serier vært så populært. Vi ser emosjonene i ansiktene til barn og foreldre som ser hverandre for første gang - det er ekte. Det er av betydning. Det skaper helhet for de det gjelder og vi hører om livslange og dype savn.

Uansvarlig politikk som det ikke er for sent å stoppe

For KrF er det viktig å være føre var og tenke på de etiske problemstillingene og hva som er konsekvensene. Selv om teknologien gjør noe mulig betyr ikke det at man skal gjøre det. I alle fall ikke uten grundig debatt og konsekvensutredning. Det disse tre partiene nå prøver på er å kaste seg rundt for å få viljen sin, heller enn å faktisk lytte til faglige og etiske råd.

Dette er uansvarlig politikk fra fra den kanten, som beviser nok en gang at deres verden kun skal legges til rette for de voksnes behov. I følge SV og AP virker hensynet til fiskekvoter større enn hensynet til barns rettigheter iht FNs barnekonvensjon.

Frp trenger 5 modige stortingspolitikere til å bli konfrontert med hvilken av foreldrene sine de kunne tenke seg å avse - så kanskje de tenker seg om og stemmer ned dette forslaget. Kjenner du noen av dem?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse